Stærkt samarbejde: OHT præsenterer INTERREG projektet TIM Fehmarnbelt i København

22 Sep, 2014, 09:00 BST fra OSTSEE-HOLSTEIN-TOURISMUS e.V.

SCHARBEUTZ, Tyskland, September 22, 2014 /PRNewswire/ --

- Cross reference: Picture is available at epa european pressphoto agency (http://www.epa.eu) -

Det er et byggeprojekt, som vil ændre regionen på lang sigt: Fra 30.  september til 2. oktober mødes repræsentanter fra erhvervslivet og politik samt organisationer fra hele Femern Bælt-regionen (Schleswig-Holstein, Hamburg, Østdanmark og Sydsverige) til Fehmarnbelt Days 2014 i København. Formålet med arrangementet er at føre en diskussion om chancer og risici ved den kommende faste Femern Bælt-forbindelse. Projektet INTERREG Tourism Innovation Management Fehmarnbelt, som er et initiativ fra Ostsee-Holstein-Tourismus e.V. (OHT), bliver også præsenteret.

Den stærke turistregion Femern Bælt har et godt netværk. Lige siden april 2013 har OHT som projektleder arbejdet sammen med ni tyske og danske projektpartnere om INTERREG projektet Tourism Innovation Management Fehmarnbelt (TIM Fehmarnbelt). "Et mål med projektet er at opbygge et partnernetværk af turistvirksomheder, som kan motivere til udviklingen af forretningsidéer og samarbejde, for at styrke Femern Bælt-regionen i konkurrencen med andre destinationer", forklarer OHT-direktør Katja Lauritzen. Som en del af Fehmarnbelt Days præsenteres partnernes succesfulde sammenslutning for offentligheden. Dette gælder eksempelvis networking-standen på konferencen og i Københavns bymidte, fordi: yderligere målgrupper for projektet er ud over turistvirksomheder også gæster og indbyggere i Femern Bælt-regionen. Netop i fasen op til og under byggeriet af den faste forbindelse over Fermern Bælt fra 2015 til 2021 er det af central betydning at føre en målrettet og imageforstærkende kommunikation med offentligheden.

Derfor henvender projektpartnerne sig især til de potentielle gæster i regionen, Københavns indbyggere. Den 1. oktober starter en promotion-event på Rådhuspladsen i København i samarbejde med Femern A/S. Her opstilles en informationsstand, hvor elever fra erhvervsskolen i Malente uddeler TIM Fermarnbelt magasinet, som indholder tilbud fra den tyske og danske del af Østersøkysten. Programmet byder desuden på en Human Table Soccer Turnier med tyske, danske og svenske hold, musikduoen Urban Beach og lokale specialiteter: fiskesandwich direkte fra kutteren og lækre delikatesser fra kystfabrikken fra Femern. Til programmet: http://www.fehmarnbeltdays.com/en/events/fehmarnbelt-comes-to-radhuspladsen

Flere oplysninger om projektet og om Ostsee-Holstein-Tourismus e.V. finder du på http://www.ostsee-business.de eller på telefonnummer 04503 88 85 14.

Til projektet Tourism Innovation Management Fehmarnbelt (TIM Fehmarnbelt)  

Med projektet Tourism Innovation Management Fehmarnbelt (TIM Fehmarnbelt) skal der etableres en regional managementstruktur på tværs af grænserne. Målet med projektet er at opbygge et partnernetværk af turistvirksomheder, som kan motivere til udviklingen af forretningsidéer og samarbejde, for at styrke Femern Bælt-regionen i konkurrencen med andre destinationer. Gennem identificering af de behov, som turismeerhvervet og regionens turister har samt arbejdet med de 4 fokustemaer (vandaktiviteter, kulinariske oplevelser, studie- og forretningsrejser, events), styrkes kendskabet til hinanden samt samarbejdet om turisme i Femern Bælt-regionen. PR-arbejde og kommunikationen er del af projektarbejdet   for at garantere informationsudvekslingen ind- og udadtil. Derudover er projektet en forbindelse til metropolregionerne Hamburg og København, så Femern Bælt-regionens image som rekreationscentrum forankres.

Projektmål:

  • En forbedring af samarbejdet mellem turismeaktørerne i Femern Bælt-regionen
  • Kvalitetsforbedringer af bestående tilbud og udvikling af nye produkter til forbedring af konkurrenceevnen i Femern Bælt-regionen
  • At lave PR for Femern Bælt-regionen
  • Test og opbygning af en organisationsstruktur på tværs af grænser
  • At være en vigtig partner i STRING-regionen for at synliggøre Femern Bælt-regionen mellem de to metropoler Hamburg og København

Mere presse-informationen på:  
Ostsee-Holstein-Tourismus e.V.
Juliane König
Am Bürgerhaus 2, 23683 Scharbeutz
Tlf.: 04503 / 88 85-14, fax: 04503 / 88 85-15
E-mail: presse@ostsee-schleswig-holstein.de
Internet: http://www.ostsee-schleswig-holstein.de
Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein GmbH
Marc Euler    
Wall 55, 24103 Kiel
Tlf.: 0431 / 600 58-74, fax: 0431 / 600 58-44
E-mail: nachrichtenagentur@sht.de

Internet: http://www.sh-business.de/presse

KILDE OSTSEE-HOLSTEIN-TOURISMUS e.V.