Strategisk udvikling af det nordlige Ontario

24 Aug, 2011, 11:31 BST fra Ontario Ministry of Economic Development and Trade

SUDBURY, Ontario, August 24, 2011 /PRNewswire/ --

 

- Provinsregering understøtter fem projekter på Laurentian University på tværs af sektorer

Laurentian University i Sudbury starter fem forskningsprojekter: Mineralforekomster og økosystemer skal udforskes, og forholdene i minedriften og i sundhedssystemet i det nordlige Ontario skal undersøges og forbedres. Ontario tildeler 1,9 millioner euro (2,67 mio. can. dollars) til fem team. Pengene kommer fra Ontario Research Fund-Research Excellence-programmet under ministeriet for forskning og udvikling i Ontario.

1,62 millioner euro (2,24 millioner can. dollars) går til minedriften og stilles til rådighed for en gruppe på 75 forskere. For dette beløb skal de tekniske anlæg til udvinding og bearbejdning af mineralrigdomme moderniseres og sikkerheden for minearbejderne forbedres.

Ca. 190.000 euro (260.538 mio. can. dollars) går til 20 forskere, som undersøger boreal-skoven, den største økozone i Canada. Forskningsgruppen søger efter løsninger til genopretning af det ødelagte miljø.

Et andet team udforsker mikrobielle samfund med den nyeste kromatografi og massespektrometri. Der fokuseres på, hvordan miljøforureningen ændrer disse organismer, og hvordan disse indretter sig efter de nye forhold. Forskerne vil udvikle processer, som gør det muligt at føre disse kulturer tilbage til deres naturlige tilstand. Projektet koster ca. 110.000 euro (149.486 mio. can. dollars).

Den fjerde forskningsgruppe beskæftiger sig med stoffers egenskaber i naturen. Dette 15 mand store team har som mål at reproducere disse stoffer via computer. Dette ville ikke mindst gavne produktionssektoren, da kunstigt fremstillede stoffer er hurtigere ved hånden. Projektet støttes med 11.472 euro (15.862 can. dollars).

Med 9.658 euro (13.354 can. dollars) skal sundhedssystemet forbedres yderligere. Et 10 mand stort team forsøger at integrere lokale børn i projekter og håber derved på en bedre sundhedspolitik og forsørgelse i det nordlige Ontario.

Christine Fröhler
Communication Consultants GmbH
Tlf.: +49(711)97893-37
ontario@postamt.cc
http://www.presseforum.cc/ontario

KILDE Ontario Ministry of Economic Development and Trade