Sundhed: Sommerferie uden stress med en ny app til smartphones

05 Jun, 2012, 17:47 BST fra The European Commission

BRUXELLES, June 5, 2012 /PRNewswire/ --

Lige i tide til sommerferien, EM i fodbold 2012 og De Olympiske Lege i London 2012 har Europa-Kommissionen lanceret en app til smartphones, som forklarer, hvordan det europæiske sygesikringskort anvendes.

For at se vores Multimedia News Release, venligst besøg:

http://www.multivu.com/mnr/53837-european-commission

Med kortet har man adgang til offentlig sundhedspleje i tilfælde af sygdom eller ulykke under rejser og midlertidigt ophold i 31 lande i Europa. Kortet udstedes (gratis) af de nationale sygesikringsudbydere. Det sikrer adgang til akut behandling på samme betingelser og til samme pris (gratis i visse lande) som personer, der er forsikret i det pågældende land.

Forskelle mellem sundhedsvæsenerne kan gøre det vanskeligt at finde ud af, hvordan man kan bruge dette kort i forskellige lande, og hvad de lokale regler går ud på. Denne praktiske vejledning om, hvordan man kan bruge kortet i de 27 EU-lande, Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz kan nu fås som en app til smartphones på tre platforme: iOS, Android og Windows 7 mobile. Den indeholder generelle oplysninger om kortet, nødopkaldsnumre samt dækkede behandlinger og udgifter, om, hvordan du ansøger om godtgørelse, og om, hvem du skal kontakte, hvis du har tabt dit kort. Appen findes på 24 sprog med mulighed for at skifte fra et sprog til et andet.

Man kan ikke fabrikere eller downloade selve det europæiske sygesikringskort via appen, men man skal ansøge om det hos de nationale sygesikringsudbydere.

Download appen om det europæiske sygesikringskort til din smartphone:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=da

Baggrund

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/563&format=HTML&aged=0&language=DA&guiLanguage=en

Yderligere oplysninger

Hjemmeside om det europæiske sygesikringskort: http://ehic.europa.eu/

Hjemmeside om koordinering af den sociale sikring i EU:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=849&langId=en

AV-materiale om det europæiske sygesikringskort:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=702&langId=da&videosId=2526&vl=en&furtherVideos=yes

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=702&langId=da&videosId=2121&vl=en&furtherVideos=yes

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=702&langId=da&videosId=1301&vl=en&furtherVideos=yes

 


Video: http://www.multivu.com/mnr/53837-european-commission

KILDE The European Commission