Teamsters, Miami Havn Lastbilschauffører, erklaerer sig som vindere - Amt og Maersk traekker sagsanlaeg tilbage

16 Apr, 2005, 16:00 BST fra International Brotherhood of Teamsters

WASHINGTON, April 16 /PRNewswire/ --

- Fagforening ruster sig til at løse 'store spørgsmål'

Lige før sin rejse for at tale ved AP Møller Maersks aktionaermøde i København på mandag d. 18. april, meddeler direktøren for Teamsters havneafdeling, Chuck Mack, at Miami-Dade amt og Universal Terminal har tilbagetrukket retssagen, anlagt sidste sommer, efter Miamis havnechaufførers fredelige protest mod grov behandling førte til to ugers nedlukning af Miamis havnefaciliteter.

"Vi har arbejdet hårdt på, at lade Miamis borgere vide, at disse chauffører var ofrene, angiverne og ikke de slemme fyre," siger Mack. "Den indenlandske del af oceantransporten er i en kaotisk tilstand i hele USA og skal bringes i orden."

"Vi glaeder os til at arbejde med amtet og industrien for at udvikle systemiske forbedringer, der vil gavne chaufførerne og alle interessenter," siger Mack.

"Jeg er tilfreds, jeg er lettet, og jeg kan ikke vente, til Teamsters åbner deres nye ansaettelses-hall," siger Eduardo Verdayes, leder af lastbilschaufførernes Truck-bistandsgruppe. "Så tilslutter vi os nemlig Teamsters og slutter os til den amerikanske middelklasse. Chaufførerne vil derpå få økonomisk retfaerdighed og bilisterne i Miami vil have sikrere udstyr på hovedlandevejene."

Mack, som også tjener som International Vice President for Teamsters-fagforeningen, tager til København for at give en undersøgelsesrapport om betydningen af Maersks arbejdspolitik for lastbilschauffører i Mellemamerika. I marts rejste et undersøgelsesteam af offentligt ansatte fagforeningsfolk fra Danmark, USA, Brasilien og Australien til Mellemamerika for at opleve arbejdsbetingelserne dér på første hånd. Rapporten afslører problemer, der spaender over mindreårige lastbilschauffører til usikkert udstyr.

Mack vil bede firmaet om at inkorporere universelt anerkendte standarder for arbejdsrettigheder i den globale adfaerdskodeks og forhandle med deres fagforeninger om en metode til at overvåge overholdelsen med en "struktur aftale" når han henvender sig til AP Møller Maersks bestyrelse og firmafunktionaerer.

Websted: http://www.teamster.org

KILDE International Brotherhood of Teamsters