The European Library åbner 27 smykkeskrin

26 Sep, 2008, 09:00 BST fra Scriptware B.V.

HEEMSTEDE, Holland, September 26 /PRNewswire/ --

- Indholdet af Europas nationale biblioteker vil snart vaere til rådighed på de fleste europaeiske sprog.

Med midler fra Europakommissionen og Conference of European National Libraries (CENL) har The European Library truffet en vigtig beslutning om at give adgang til sine samlinger på de fleste af Europas nationale sprog. Som første skridt gøres titler og beskrivelser af 330 digitale samlinger og kataloger tilgaengelige på 27 sprog. Yderligere sprog vil følge i den naermeste fremtid.

The European Library er en gratis tjeneste, der tilbyder adgang til 150 millioner bøger, magasiner, plakater, billeder, kort, videoer osv. på de 48 (http://www.theeuropeanlibrary.org/portal/organisation/about_us/aboutus_en.html#who_is_involved_in_the_dev) nationale biblioteker i Europa. Brugergraensefladen findes aktuelt på 27 sprog (http://www.theeuropeanlibrary.org/portal/organisation/policy/policy_en.html#language) , og beskrivelserne af samlingerne er en del af denne tjeneste.

Scriptware er stolt af at vaere blevet valgt som oversaettelsesbureau for projektet. Scriptware bruger sin oversaettelsesportal TransiBar (http://www.transibar.com) til håndtering af online-oversaettelsen og gennemgang af XML-indholdet.

"Dette unikke, flersproglige projekt kraevede den helt rigtige tilgang. Ideen om en oversaettelsesportal, hvor alle de involverede partnere kunne arbejde sammen, var meget tiltalende. Som følge heraf bad vi Scriptware om at anvende deres portal TransiBar" siger Lizzy Komen, der er projektkoordinator for The European Library. Frank ter Reehorst, administrerende direktør for Scriptware, tilføjer: "Dette er første gang, at vi har haft 27 sprog på een gang i TransiBar. Det er en vaesentlig forbedring, isaer fordi vi nu har sendt oversaettelserne til online-gennemgang hos lokalt baseret personale på hvert af de nationale biblioteker".

Yderligere information findes på http://www.TheEuropeanLibrary.org eller http://www.scriptware.nl

KILDE Scriptware B.V.