Turen "For alsidighed. Mod diskrimination", til fremme af kampagnen mod diskrimination i EU

01 Sep, 2004, 16:37 BST fra European Commission

BRUXELLES, September 1 /PRNewswire/ --

- Krydshenvisninger: der kan ses fotos på

http://www.presseportal.de/story.htx?firmaid=35368&keygroup=bild

Den 1. september starter en informationsvogn på en tur, der daekker 10 EU-lande, for at haeve opmaerksomheden omkring antidiskriminative emner. Som et led i den Europaeiske Kommissions kampagne "For Alsidighed. Mod Diskrimination", der skal sprede informationen til indbyggerne om deres rettigheder under den nye EU antidiskriminative lovgivning, skal turen hjaelpe EU's drive til at modvirke diskrimination og fremme alsidigheden. Odile Quintin, generaldirektør for sociale anliggender og beskaeftigelse (Employment and Social Affairs) i den Europaeiske Kommission, og den belgiske minister for ligestilling (Equality), Christian Dupont, saetter vognen i gang på turen til 19 byer, der staekker sig over en periode på tre måneder.

Mellem september og november i år besøger vognen Ungarn, Slovakiet, Den Czekiske Republik, Polen, Letland, Danmark, England, Irland, Frankrig og Italien. I hvert land vil nationale personligheder, fra sangere til politikere, byde vognen velkommen.

Odile Quintin siger: "Turen er en praktisk lejlighed til at gøre folk opmaerksomme på deres rettigheder og forpligtelser angående diskrimination på arbejdspladsen". "Undersøgelser viser at mange af EU's indbyggere mener, at en persons etniske baggrund, religion eller tro, handicap, alder eller seksuelle orientering kunne vaere en ufordelagtighed, når man søger efter job. Med støtte i et varieret program gør turen os i stand til at vise alsidighed som et positivt alternativ til diskrimination".

Vognens besøgende kan laere om fordelene af et arbejdsmiljø uden diskrimination, og hvordan man gennem EU-direktiver beskytter sig selv mod diskrimination på arbejdspladsen. Det er hensigten at alle skal kunne drage fordel af informationsvognen. Den er udstyret med en haeveanordning for handicappede og en blindskrift-guide, tilsluttet en speciel terminal for svagsynede.

For yderligere oplysninger henvises der til: www.stop-discrimination.info

Kontakt: Antonia Mochan, +32-2-2969921, +32-498-969921

KILDE European Commission