Verizon Business giver tips til at skabe en succesfuld Unified Communications and Collaboration plan

19 Nov, 2008, 12:00 GMT fra Verizon Business

BASKING RIDGE, New Jersey, November 19 /PRNewswire/ --

- Hvilke overvejelser bør man gøre sig, før man tager springet til Unified Communications?

Unified Communications og Collaboration (UC&C) - brugen af IP-netvaerk til at integrere forskellige systemer, medier, enheder og applikationer - giver mange fordele for private virksomheder og offentlige institutioner. UC&C kan hjaelpe med at strømline forretningsprocesser og effektivisere beslutningsgange, forbedre kundeoplevelsen og bundlinjen.

Alligevel kan det virke skraemmende en gang for alle at tage springet med en UC&C- løsning for hele virksomheden.

Den pågaeldende organisation er nødt til at stilling til en raekke ting bl.a. en vurdering og analyse af, hvordan organisationen vil kunne drage fordel af UC&C, beslutte om der findes tilstraekkeligt med tekniske ressourcer, herunder personale og netvaerkskapacitet in-house, samt integrere UC&C i de daglige forretningsprocedurer og indtaenke UC&Cs anvendelse i vigtige forretningsinitiativer.

It-eksperter råder virksomheder til at vaelge en global, strategisk leverandør, der tilbyder det rette mix af professionel rådgivning og service, stor IP kapacitet og forståelige forretningsvaerktøjer. En global strategisk partner bør vise, at de har evnen til at forstå komplekse forretningsprocedurer og -problemstillinger, og dermed at de kan hjaelpe organisationen eller virksomheden med at identificere, hvad der skal gøres for at opnå det fulde udbytte af UC&C og guide dem på vej.

(NB: Et radio audio podcast, der beskriver UC&C, samt hvordan det kan hjaelpe virksomheder med at øge medarbejdernes produktivitet og forbedre operationelle handlinger i virksomheden kan hentes her: http://www.verizonbusiness.com/resources/media/index.xml?urlid=129464)

For at hjaelpe virksomheder på vej med UC&C har Verizon Business udarbejdet følgende 11 tips:

  
  1. Invester i avanceret IP-netvaerk. UC&C begynder med en kraftig
  IP-infrastruktur. Et fleksibelt IP netvaerk med mulighed for udvidelse er
  grundstenen i vellykket UC&C- implementering. Netvaerket skal vaere i 
  stand til at håndtere en større maengde trafik og alligevel give en 
  konstant og høj kvalitetsbrugeroplevelse.

  2. Gør status over teknologi- og personalemaessige ressourcer. Det er
  vigtigt at kende omfanget af den eksisterende teknologi, da den har stor
  betydning for UC&C ved at identificere potentialet i netvaerk, udstyr og
  applikationer, samt hvor der evt. er huller. Gennemfør en vurdering af
  kompetencerne hos det tekniske personale og vurdere evt. nyansaettelser 
  og uddannelsesbehov.

  3. Strømlin teknologien med forretningens målsaetninger. Foretag
  beslutninger om investering med fokus på forretningsmålsaetninger. Find 
  ud af om leverandørens platform passer til organisationens tekniske og 
  økonomiske krav. Vaer grundig i vurderingen af om netvaerk-, hardware- og
  softwaremuligheder passer til virksomhedens eksisterende og fremtidige 
  mål. For at opnå succes er det god idé at søge hjaelp hos en professionel
  servicepartner, der kan integrere forskellige teknologiplatforme.

  4. Fastsaet kriterier for succes. Det er vigtigt at kende det endelige
  mål for UC&C- integrationen. Afdaek medarbejdernes behov og
  forandringsvillighed. Hvordan drives forretningen i dag, og hvordan kan 
  UC&C øge medarbejdernes effektivitet og strømline forretningsgange? 
  Forstå slutbrugernes behov og udvikl profiler, der daekker alle 
  nøglefunktioner. Fastsaet på samme måde de eksisterende og fremtidige 
  krav og behov.

  5. Skab en forståelig handlingsplan. Planlaegning er altafgørende for
  implementeringen af UC&C. Udvikl en handlingsplan, der raekker langt og 
  bade daekker områder som teknologi og økonomi samt en detaljeret plan for
  anvendelse og implementering. Skab en flerfaset plan med fokus på den 
  enkelte forretningskritiske nøglefunktion eller -proces, der vil få 
  fordel af UC&C. En målbar tilgang hjaelper til at minimere forstyrrelser 
  og giver mulighed for at laere af sine fejl i fremtiden.

  6. Maksimer effekten af UC&C på forretningsprocesserne. Integration af de
  muligheder for automatisering og tilstedevaerelse, som UC&C tilbyder, 
  giver virksomheder et vigtigt vaerktøj til at forøge medarbejdernes 
  produktivitet og virksomhedens arbejdsprocesser samt til at fremskynde
  beslutningsprocesser. Desuden kan UC&C vaere katalysator til at øge og
  strømline en lang raekke aktiviteter f.eks. inden for kundeservice,
  produktudvikling og HR-området.

  7. Tag hånd om sikkerheden ved opstart. Udformningen af UC&C-platformen
  skal kunne integreres problemfrit med virksomhedens eksisterende netvaerk 
  og løfte den nye teknologiinvestering. Netvaerket skal tilbyde
  quality-of-service muligheder og fornuftige sikkerhedstiltag. Den rigtige
  udformning og test af UC&C-installationen hjaelper til at sikre en 
  problemfri overgang til UC&C.

  8. Vurdér virksomhedens evne til kontinuerlig styring af UC&C.
  Beslutningen, om hvorvidt man selv kan styre løsningen eller ønsker at
  outsource den, er vigtig. Man skal forstå kompleksiteten i den daglige
  styring af UC&C-platforme. Dernaest skal man finde ud af, om det 
  eksisterende personale har de nødvendige kompetencer og ressourcer til at 
  håndtere netvaerket og løse problemer, der evt. måtte opstå. Eller man 
  kan vaelge en managed serviceprovider løsning, der har de professionelle 
  medarbejdere, vaerktøjer og processer til at sikre en konstant UC&C-
  ydelse.

  9. Udvikl supportsystemer og -procedurer. Takket vaere UC&Cs real-time
  karakter skal supportmedarbejdere vaere forberedt på at håndtere 
  brugernes krav til ydeevne og spørgsmål. Udvikling af automatiske 
  procedurer i forbindelse med skift af passwords og lignende dagligdags 
  vedligeholdelse kan mindske behovet for hjaelp fra supportmedarbejderne 
  og forkorte svartiden for andre supportopgaver og dermed forøge brugernes 
  tilfredshed.

  10. Traen og uddan brugerne. Der er ikke tale om "blot implementer UC&C
  og alle vil elske det." Brugerne skal oplaeres i de nye UC&C-vaerktøjer 
  og-muligheder. Udvikl online uddannelsesmoduler, der hjaelper brugerne 
  til at tage de nye vaerktøjer til sig og dermed arbejde mere effektivt og 
  blive mere produktive.

  11. Mål og lav løbende om. Saet milepaele for succes ind i UC&C-planen.
  Benyt en kombination af best practices i branchen og intern benchmarking 
  til at fastsaette realistiske mål for performance. Gå laengere end blot 
  at male på stabilitet og tilgaengelighed, men til også at anskue effekten 
  af UC&C ud fra synsvinkler som økonomi, kundeservice, 
  forretningsprocesser og brugertilfredshed.

"At indføre UC&C betyder både en teknologisk og en kulturel omvaeltning," siger Kerry Bailey, vice president of global services hos Verizon Business. "Verizon Business tilbyder den rette kombination af netvaerk, service, vaerktøj og professionelle medarbejdere til at saette virksomheder i stand til at imødegå behovene for teleworking, øko-ansvarlighed og omstrukturering af forretningsprocesser. Hos Verizon Business kan vi hjaelpe virksomheder med at udnytte fordelene ved UC&C ved at stille den rette ramme og den rette ekspertise til rådighed og dermed guide virksomhederne at frigøre sit forretningspotentiale med avanceret IP-baseret samarbejdee."

Verizon Business leverer et standardiseret saet med over 50 professional-service ydelser i 30 lande over hele verden. Servicen leveres via 2.700 specialuddannede og erfarne konsulenter, der er specialiseret inden for fem nøgleområder: kontaktcenter service, it-service, IP- kommunikation, netvaerksintegration og -udvikling samt sikkerhed.

Verizon Business professionelle servicekonsulenter kan hjaelpe virksomheder med at skabe en fleksibel UC&C-ramme ved at give specifikke anbefalinger for implementering af UC&C-løsninger. Virksomheder kan kigge i Verizon Business omfattende porteføjle af avancerede samarbejds-, konference-, mobilitets-, og voice-over-IP (VoIP), kontaktcenter- og managed og hosted service-løsninger, som er skabt på basis af virksomhedens verdensomspaendende IP-netvaerk.

Om Verizon Business

Verizon Business, en enhed under Verizon Communications (NYSE: VZ), ejer og driver verdens mest udbredte IP-netvaerk og benytter sine globale netvaerksservices til at tilbyde store virksomheder og offentlige institutioner en uovertruffen kombination af sikkerhed, pålidelighed og hastighed. Ved at integrere avanceret IP-kommunikation med it-produkter og -services leverer Verizon Business førende globale løsninger, der inkluderer managed services, sikkerhed, mobilitet, virtuelt samarbejde og professionelle services. Disse løsninger er innovative, og gør det muligt for kunderne at optimere deres forretning. Besøg www.verizonbusiness.com for yderligere information.

KILDE Verizon Business