VPN-klient WISP(e)r Nu med hotspots

20 Jan, 2009, 07:00 GMT fra NCP engineering GmbH

NÜRNBERG, Tyskland, January 20 /PRNewswire/ --

- Enkel mobil databehandling, også via offentlige WLAN'er

Den nye NCP Secure Entry Client for Windows understøtter WISPr-standarden og lader distancearbejdere logge ind på et hotspot med bare ét klik. Desuden har både bruger og firma fuldstaendig kontrol over omkostningerne takket vaeret den integrerede budget-manager. Den nye version understøtter roaming via IPSec-opkoblinger og profilimport af "fremmede" VPN gateways.

Ved hjaelp af WISPr-standarden (Wireless Internet Service Provider roaming (trådløs internetserviceudbyder roaming))er den nye browserfrie hotspot log-in teknologi blevet vaesentligt forenklet. NCP-klienten er kompatibel med alle WISPr-aktiverede hotspots. Når den først er konfigureret, kan brugeren automatisk etablere en VPN-opkobling ved hjaelp af de konfigurerede hotspots med bare ét klik. Den besvaerlige indtastning af bruger-id og adgangskode i browservinduet kan afskaffes. Hotspotsupport af yderligere udbydere er under forberedelse.

Budget-Manageren har til formål at overvåge omkostningerne ved alle tilgaengelige opkoblingstyper, med fokus på UMTS-, GPRS- såvel som WLAN- opkoblinger. Til dette formål konfigurerer administratorer og brugere maengde- og tidsgraenser ud fra udbydernes basispriser. Afhaengig af indstillingerne vil der komme en advarsel frem, eller yderligere opkoblingsforsøg vil blive forhindret, hvis brugeren overskrider den satte graense. Budget-Manageren gør det også muligt at indskraenke eller deaktivere roaming. På den måde undgår man ubehagelige overraskelser på udbyderens månedlige faktura.

Nye importfunktioner forenkler godkendelsen af eksisterende profiler fra andre VPN-gateways (f.eks. Cisco, WatchGuard, Safenet etc.). Importhjaelperen laeser de relevante profiler, og derefter kan VPN-opkoblingen startes øjeblikkeligt. NCP Secure Client understøtter følgende filformater: *.ini, *.pcf, *.wgx og *.spd.

Integreret IPSec-Roaming sikrer, at en opkobling ikke bliver logisk afbrudt på trods af aendringer af IP-adressen, dvs. datakommunikationen må ikke vaere nyligt etableret. En 30 dages prøveversion af Klienten, som tilbyder uindskraenket brug, kan fås på internettet på http://www.ncp-e.com/en/downloads/software.html. Softwaren kan fås fra NCP e- forretningen og fra NCP salgspartnere.

Yderligere oplysninger

NCP Secure Entry Clients er det bedste eksempel på, hvor let fjernadgang kan vaere. De anvendes ofte i forbindelse med IPSec-gateways fra tredjeparts producenter - som et alternativ til deres VPN-klienter - på grund af deres omfattende egenskaber vedrørende sikkerhed og telekommunikationspraestation. De forenkler arbejdet for både distancearbejderen såvel som netvaerksadministratorerne.

Nedenstående bliver saerligt vaerdsat af vores kunder:

- Intuitiv grafisk brugergraenseflade

- Automatisk etablering af opkobling f.eks. WISPr (Wireless Internet Service Provider roaming (Trådløs Internetserviceudbyder roaming), automatisk genkendelse af medietype.

- Fejlmeddelelse i klar tekst til hurtig support

- Omkostningsstyring med budget-manager

- Uafhaengig af styresystem og terminaler

- Uafhaengig af VPN-gateway

- Faerre klik til at etablere en opkobling

- Integreret, dynamisk personlig firewall med fastsatte, praedefinerede firewall-regler

- Beskyttelse af distancearbejdsstedet under systemstart og også uden for et VPN (Virtuelt Privat Netvaerk)

Om NCP engineering GmbH

Med hovedkvarter i Nürnberg, Tyskland, hjaelper NCP engineering IT- netvaerksansvarlige med at sikre dataoverføring i offentlige netvaerk og på tvaers af internettet.

Organisationer, som anvender fjernadgang, mobil databehandling, distancearbejde og e-handel verden over, er afhaengige af NCP for en nøgleteknologi til sikker kommunikation, inklusiv fjernadgang, IP-routing, VPN- og firewall-løsninger, identitets- og adgangsstyring (IAM) og netvaerksadgangskontrol (NAC).

Det er virksomheden magtpåliggende at forhandlerlåsning for kunder undgås via regelmaessig kompatibilitetstestning og fuldstaendig samkøring med PKI- infrastrukturer såvel som support af autentificering med to faktorer på slutenheder. NCP betjener amerikanske kunder gennem et netvaerk af teknologi, forhandlere og VAR- og OEM-partnere, herunder WatchGuard og Astaro.

Pressekontakt: NCP engineering GmbH, Juergen Hoenig, +49-911-99-68-151, juergen.hoenig@ncp-e.com

KILDE NCP engineering GmbH