WindMade: Førende virksomheder og nonprofitorganisationer vil udvikle det første globale forbrugermaerke til vindenergivirksomheder

19 Jan, 2011, 03:27 GMT fra WindMade

ABU DHABI, De Forenede Arabiske Emirater, January 19, 2011 /PRNewswire/ --

Det Globale Vindenergiråd, WWF, LEGO Koncernen, FN Global Compact, Vestas Wind Systems, PricewaterhouseCoopers (den officielle WindMade verificeringspartner) og Bloomberg (den officielle dataudbyder til WindMade) offentliggjorde i dag deres støtte til udviklingen af det første globale forbrugermaerke der identificerer virksomheder og produkter der er fremstillet ved hjaelp af vindenergi.

WindMade initiativet er en direkte reaktion på en stigende forbrugerefterspørgsel efter baeredygtige produkter, offentliggjorde nogle af verdens førende virksomheder og nonprofitorganisationer i dag.

"Regeringer er langsomme i optaekket men forbrugerne vil se aendringer nu og her. Den private sektor er nødt til at optrappe for at tilbyde de løsninger der er nødvendige for at imødekomme den globale energi- og klimakrise vi står overfor. Med WindMade ønsker vi at fremme aendringen som offentligheden kraever," udtalte generalsekretaer for Det Globale Vindenergiråd og midlertidig administrende direktør hos WindMade Steve Sawyer.

En global analyse(1) med deltagelse af over 25.000 forbrugere fra 20 forskellige markeder viste, at 92 % af deltagerne tror at vedvarende energi er en god løsning på at mindske klimaforandringer og hvis de blev givet et valg, ville størstedelen af dem foretraekke produkter der er fremstillet ved hjaelp af vindenergi, selv hvis der er tale om overpris.

Mens mange virksomheder allerede har fremkommet med dristige udtalelser om deres forpligtelse til vedvarende energi, så har forbrugerne indtil i dag ikke haft nogen mulighed for at kontrollere den anvendte energikilde. WindMade tilbyder dem den gennemsigtighed de kraever for at kunne traeffe en kvalificeret beslutning.

"Vi ønsker at bygge bro mellem forbrugerne og virksomhederne der er forpligtet til rene energikilder og vi vil give forbrugerne mulighed for at vaelge mere baeredygtige produkter. Vi håber at dette vil skabe et staerkt element af forbrugertiltraekning som vil accelerere hastigheden af vindenergiudvikling globalt," sagde den administrerende direktør og praesident for Vestas Wind Systems A/S Ditlev Engel, som er en af pionerne bag WindMade initiativet. "Vi opfordrer fremadsynet virksomheder til at slutte sig sammen med os i disse bestraebelser."

WindMade konsortiet håber at kunne tiltraekke førende forbrugermaerker som medlemmer. For at kunne anvende WindMade maerkatet til deres kommunikation eller produkter, vil WindMade medlemmerne først skulle gennemgå en certificeringsproces for at godkende deres vindenergianskaffelse. Standarden der skal anvendes til certificeringsprocessen er under udvikling og forestås af en ekspertgruppe. Målet er at bringe udviklingen af nye vindenergi el-produktionsanlaeg, over det saedvanlige produktionsniveau.

"Det er af altafgørende betydning, at WindMade kriteriet lever op til de høje standarder der er nødvendige for at maerket kan opfylde forbrugernes krav om at yde konkret indflydelse og fremme vedvarende energikilder. Vi er overbeviste om, at frivillig certificering er nøglen til at løfte standarden for de hidtidige opnåede resultater. Vi håber at WindMade vil blive et eksempel til efterlevelse for virksomheder der ønsker at mindske afstanden mellem ambition og virkelighed på de afgørende områder for vedvarende energi," sagde generaldirektøren hos WWF James Leape.

"Dette er første gang vi kan nå ud til forbrugerne, hvilket er noget vi har forsøgt på i lang tid," udtalte den administrerende direktør hos FN Global Compact Georg Kell. "Som en markedsbaseret løsning, der støtter Global Compacts mission, har WindMade potentialet til at blive en staerk drivkraft der gør fremskridt med brugen af vedvarende energi til virksomheder overalt."

WindMade initiativet vil blive praesenteret mere udførligt ved en sammenkomst på højt niveau af medstifterene under World Economic Forum i Davos, Schweiz den 28. februar. Denne begivenhed vil have deltagelse af topledere fra førende maerker, såvel som andre interesserede personer. Der bliver afholdt en offentlig høring fra marts 2011 for at informere om udviklingen af certificeringsstandarden.

For yderligere oplysninger besøg venligst http://www.windmade.org

Bemaerkninger til redaktører:

Om WindMade

WindMade maerket vil blive administreret af en nonprofitorganisation, der er dedikeret til at fremskynde implementeringen af vedvarende energi gennem forbedrelse af virksomhedernes evne til at informere deres aktionaerer om deres vindenergiinvesteringer. WindMade vil bestraebe sig på at opnå dette ved at øge gennemsigtigheden af erhvervsinvesteringerne i vindenergi, gennem uddannelse af borgerne til at kunne forstå konsekvenserne af at bruge forskellige energikilder og ved at give magt til forbrugerne således at de kan favorisere virksomheder der bidrager til at levere ny vindenergi.

Om medstifterne:

Det Globale Vindenergiråd (Global Wind Energy Council - GWEC)

GWEC er den globale vindbranches handelsforening, der tilvejebringer et trovaerdigt og repraesentativt forum for hele vindenergisektoren på internationalt niveau. GWEC's mission er at sikre, at vindkraft slår igennem som en af verdens førende energikilder, idet den tilvejebringer betydelige miljømaessige og økonomiske fordele.

WWF

WWF er en af verdens største og mest anerkendte uafhaengige fredningsorganisationer. Den er en uafhaengig organisation der er registreret under schweizisk lovgivning. WWF's mission er at standse nedbrydningen af jordens naturlige miljø og at skabe en fremtid hvor mennesker kan leve i harmoni med naturen gennem bevarelse af verdens biologiske mangfoldighed, sikre at brugen af naturlige vedvarende energikilder er baeredygtig samt at fremme reduceringen af forurening og skadeligt forbrug.

Forenede Nationers Global Compact

De Forenede Nationers Global Compact, der blev lanceret i 2000, er en opfordring til virksomheder over hele verden om at forene deres bestraebelser og aktiviteter med ti universelle principper på områder som menneskerettigheder, arbejdsmiljø og antikorruption og desuden vaere med til at støtte op om de bredere FN målsaetninger. Gennem udviklingen, implementeringen og afsløringen af ansvarlige erhvervspolitikker og praksisser, kan virksomheder hjaelpe med at sikre at markeder går frem på måder der gavner økonomier og samfund overalt. Global Compact er ikke et styrende organ men derimod en frivillig ledelsesplatform der fremmer dialog og uddannelse. Det er verdens største erhvervsmaessige ansvarsinitiativ med over 8.900 medunderskrivere fra over 135 lande. www.unglobalcompact.org

LEGO Koncernen

LEGO Koncernen blev etableret i 1932 og er i dag en af verdens største legetøjsproducenter. LEGO(R) produkter saelges over hele verden. LEGO Koncernen er forpligtet til at støtte forbedringen af problemer der er i aktionaerernes interesse og den har sat sig nogle ambitiøse vedvarende energimål som en del af sin 'Miljø, social og ledelses' dagsorden.

"En global standard vil hjaelpe med at skabe gennemsigtighed af vores egne samt andre virksomheders aktiviteter indenfor vedvarende energi området. Vi støtter dette initiativ fordi vi tror på, at det vil bidrage til en stigning af den globale efterspørgsel efter vedvarende energi i virksomheder", udtalte den administrerende direktør fra LEGO Koncernen Jørgen (Jorgen) Vig Knudstorp.

PricewaterhouseCoopers

PwC er en af verdens største udbydere af forsikring, skat og forretningskonsulentvirksomhed. Hver eneste dag arbejder 161.000 PwC medarbejdere i 154 lande hårdt for at kunne skabe staerke sammenhold med andre og forstå problemerne og aspirationerne der motiverer dem. PwC måler success på evnen til at kunne skabe vaerdi som kunder, mennesker og det store flertal af investorer er ude efter. PwC er den officielle verificeringspartner.

"Udvikling af en global standard for virksomheders investeringer i vindenergi er en ny og ambitiøs opgave for os. PwC er glad for at kunne stille sin ekspertise til rådighed fra sit globale netvaerk og for at virke som den ledende rådgiver for den tekniske komite der udvikler WindMade standarden" sagde bestyrelsesformand fra PricewaterhouseCoopers International Dennis M. Nally.

Vestas Wind Systems A/S

Hver eneste dag leverer Vestas vindturbiner ren energi der støtter forebyggelsen af klimaforandringer. Vindkraft fra Vestas mere end 40.000 vindturbiner reducerer p.t. udledningen af kulstof med over 40 millioner tons CO2 hvert år, samtidig med at der fremstilles energisikkerhed og uafhaengighed.

Vestas er verdensførende indenfor vindenergisektoren og driver forretninger i 65 lande med 30 års erfaringer som den eneste dedikeret vindkraftproducent og pioner i branchen. Vestas 20.000 medarbejdere er 100 % dedikeret til vindenergi og WindMade er et udmaerket eksempel på Vestas' dedikation til vedvarende energi globalt.

Bloomberg

I 1981 startede Bloomberg med et ganske bestemt mål: at bringe

gennemsigtighed til kapitalmarkeder via adgang til informationer for dermed at kunne øge kapital flow, skabe økonomisk vaekst og job og betydeligt reducere omkostningerne ved at drive forretning. I dag bygger Bloomberg på dette fundament - alt hvad Bloomberg foretager sig, forbinder beslutningstagere i forretning, økonomi og regering til et bredere og mere dynamisk netvaerk af informationer, nyheder, mennesker og ideer der muliggør hurtigere og mere effektive beslutninger. Bloomberg er den officielle dataudbyder til WindMade.

"Virksomheders villighed til at oplyse hvilke energikilder der indgår i deres produktion, vil blive påkraevet af investorer, som i stadig stigende udstraekning er på udkig efter 'ekstra økonomiske' informationer. Som den officielle dataudbyder til WindMade, tror Bloomberg at forbrugerstandarder og den øget gennemsigtighed af virksomhedsinvesteringer i vindenergi, vil accelerere den globale godkendelse," sagde den globale direktør for baeredygtighed Curtis Ravenel.

  
  Kontaktoplysninger:

            Morten Kamp Jørgensen (Jorgensen), Kommunikation
  Hovedpresse    +45-2237-1433, mokjo@vestas.com
  Kontaktpersoner  -------------------------------
            Angelika Pullen,  Kommunikationsdirektør
            +32-473-947-966,  Angelika.Pullen@gwec.net
            -----------------------------------------

Et mediesæt er tilgaengeligt på http://www.windmade.org

(1) TNS Gallup juni 2010

KILDE WindMade