4TS Finland Oy julkistaa uuden mobiilipaikannusteknologian, GlobalMPS:n

18 marras, 2008, 09:00 GMT Kohteesta 4TS Finland Oy

HELSINKI, November 18 /PRNewswire/ -- 4TS Finland Oy julkistaa tänään uuden mobiilipaikannusteknologian, GlobalMPS:n (Global Mobile Positioning System). Tämä uusi teknologia mahdollistaa mobiililaitteiden paikannuksen operaattoririippumattomasti maailmanlaajuisesti kaikkialla, missä GSM-verkko toimii - muun muassa rakennusten sisällä, tunneleissa ja kuljetusvälineissä. GlobalMPS-teknologian avulla yleisesti käytössä olevan satelliitteihin tukeutuvan GPS-paikannuksen ja operaattoreiden tarjoaman solupaikannuksen rajoituksia saadaan eliminoitua, jolloin seurattavien kohteiden jatkuva paikannus mahdollistuu.

Mobiililaitteissa ja muutenkin yleisesti hyödynnettävän satelliitti- eli GPS-paikannuksen (Global Positioning System) avulla ei ole mahdollista saada paikkatietoa rakennusten sisällä, tunneleissa, monien kuljetusvälineiden sisällä tai muissa suljetuissa tiloissa, joista ei ole suoraa "näkyvyyttä" satelliitteihin. Satelliittipaikannus aiheuttaa tyypillisesti myös melko suuren virrankulutuksen sitä käyttävissä laitteissa.

Useat teleoperaattorit tarjoavat mobiiliverkoissaan toimivaa solupaikannukseen perustuvaa palvelua. Siinä laitteiden paikka haetaan GSM-tukiasemien avulla, jolloin paikannus on mahdollista myös sisätiloissa. Paikannustarkkuus on kyseisissä palveluissa satelliittipaikannusta merkittävästi huonompi. Nämä operaattorien paikannuspalvelut toimivat mobiiliverkoissa operaattorikohtaisesti, jolloin laajoja yli operaattorirajojen meneviä ratkaisuja ei pystytä toteuttamaan.

4TS Finland Oy:n kehittämä uusi GlobalMPS-teknologia mahdollistaa paikantamisen kaikkialla, missä GSM-verkko toimii. Teknologiassa hyödynnetään operaattoririippumattomasti kaikkien GSM-verkkojen tukiasemia, erilaisia ympäristötietoja ja oppivia laskenta-algoritmeja, jotka parantavat huomattavasti solupaikannuksen tarkkuutta. GlobalMPS-teknologian avulla voidaan haluttujen kohteiden paikannus tehdä operaattoririippumattomasti kaikkialla maailmassa. 4TS Finlandin solupaikannusteknologiassa paikannustarkkuus saadaan parhaimmillaan GPS-paikannusta paremmaksi.

4TS Finland Oy pystyy kehittämänsä ja patentoimansa uuden innovaation avulla yhdistämään mobiililaitteissaan satelliitti- eli GPS-paikannuksen ja GSM-tukiasemien tietoihin perustuvan solupaikannuksen toimivaksi maailmanlaajuiseksi paikannusratkaisuksi. Nykyiseen solupaikannukseen nähden etuja ovat mm. operaattoririippumattomuus, parempi paikannustarkkuus ja paikannus ilman erityisiä lisäkuluja. Yleisesti käytössä olevaan satelliittipaikannukseen verrattuna etuja ovat mm. paikannus sisätiloissa ja muissa eristetyissä tiloissa, joissa GSM-verkko kuuluu, sekä pienempi virrankulutus.

4TS Finland Oy käyttää uutta GlobalMPS teknologiaa sen omassa 4TS dSeal(R) -laitteessa. Se on mobiililaite, joka sisältää reaaliaikaisen paikannuksen sekä GPS- että GlobalMPS-teknologioilla ja seuraa lisäksi ympäristönsä olosuhdetietoja useiden antureiden avulla. Anturit saavat tietoa lämpötilasta, ilmankosteudesta, ilmanpaineesta, törmäyksistä, vapaasta pudotuksesta ja kohteen koskemattomuudesta. 4TS dSeal(R) -laitteen avulla voidaan seurata kaikenlaisia kuljetuksia ja liikkuvia kohteita ja saada välittömästi hälytyksiä olosuhteiden muutoksista, luvattomista avauksista ja törmäyksistä tai kaatumisista. Kaikkia kohteita voidaan seurata karttapohjalla ja olosuhdetiedot tallentuvat järjestelmään joko reaaliaikaista tai jälkiseurantaa ja tilastointia varten. 4TS dSeal(R) -tuotetta käytetään kaikenlaisten arvokkaiden ja olosuhdeherkkien (mm. lääkkeet) kuljetusten seurannassa.

"Uusi GlobalMPS-teknologiamme on mullistava uutuus mobiilipaikannuksen alueella. Se mahdollistaa uusien nykyistäkin innovatiivisempien ratkaisujen kehittämisen, kun toteutamme missiotamme. Missiomme on tehdä kaikista kohteista seurattavia ja tietoisia ympäristöstään, olivat seurattavat kohteet sitten maanpäällä, vesillä, ilmassa tai maan alla", kommentoi 4TS Finland Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Jyrki Paananen. "4TS dSeal(R) -tuote on uniikki ja sillä tuntuu olevan voimakas kysyntä markkinoilla. Uutta GlobalMPS-teknologiaa on testattu käytännössä jo kuukausien ajan ja se tulee kaupallisesti saatavaksi 4TS dSeal(R) -tuotteisiin vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen aikana", sanoo Jyrki Paananen.

4TS Finland Oy

4TS Finland on innovatiivinen suomalainen teknologiayritys, joka on keskittynyt paikka- ja ympäristötietoa hyödyntävien tuotteiden ja ratkaisujen kehittämiseen. Yrityksellä on useampia patentteja ja patenttihakemuksia osaamisalueeltaan. 4TS Finland uskoo, että tulevaisuudessa lähes kaikkia esineitä halutaan paikantaa, seurata ja suojata niin maalla, merellä, ilmassa kuin maan allakin. Yhtiö haluaa tulla yhdeksi johtavista ympäristötietoa hyödyntävien paikannusratkaisujen kehittäjistä. 4TS Finland kehittää laitteistoja, niitä hallinnoivia ohjelmistoja ja kokonaisratkaisuja. Enemmän tietoa osoitteesta http://www.4ts.com.

  
  Lisätiedot ja kyselyt:
  4TS Finland Oy
  Antti Kaihovaara
  Johtaja, myynti ja markkinointi
  GSM +358-4004-45916
  antti.kaihovaara@4ts.com
  http://www.4ts.com

LÄHDE 4TS Finland Oy