Accuray lisää potilaiden hoitovaihtoehtoja Suomessa

02 huhti, 2012, 06:30 BST Kohteesta Accuray Incorporated

SUNNYVALE, Kalifornia, April 2, 2012 /PRNewswire/ --


- CyberKnife-sädeleikkaus on tehokas, kajoamaton ja vaivaton hoitovaihto potilaille

Johtava säteilyonkologian alan yhtiö  Accuray Incorporated (Nasdaq: ARAY) ilmoitti tänään, että Kuopion yliopistollinen sairaala on alkanut hoitaa potilaitaan robottiavusteisella CyberKnife®-sädekirurgiajärjestelmällä, joka tarjoaa Suomelle ja Pohjoismaille edistyneimmän vaihtoehdon sädekirurgian ja stereotaktisen sädehoidon alalla. CyberKnife-järjestelmän avulla Kuopion yliopisto voi tarjota potilailleen kajoamattoman ja yksilöllistetyn hoitovaihtoehdon kaikkialla kehossa, kuten aivoissa, selkärangassa, keuhkoissa, eturauhasessa, maksassa, haimassa ja rinnassa, esiintyvien kasvainten hoitoon. Menetelmän ansiosta sairaala voi tarjota hoitoja uudelle potilasryhmälle.

"Yrittäessämme laajentaa tarjontaa säteilyonkologian alueella etsimme teknologiaa, jolla voidaan tehokkaasti hoitaa kasvaimia kaikkialla kehossa ja samalla säästää normaalia kudosta ja tärkeitä rakenteita sekä säilyttää potilaan elämänlaatu", sanoi Jan-Erik Palmgren, sairaalafyysikko ja  CyberKnife-projektin johtaja Kuopion yliopistollisen sairaalan syöpäkeskuksesta. "Huomasimme, että CyberKnife-järjestelmän avulla voimme tarjota tehokkaan vaihtoehdon leikkaukselle, kun potilas etsii leikkauksetonta vaihtoehtoa tai soveltuu mahdollisesti huonosti leikkaukseen. Voimme nyt tarjota uuden vaihtoehdon monille pitkälle edennyttä tai uusiutunutta syöpää sairastaville potilaille, joilla hoitovaihtoehtoja on vähän tai ei lainkaan. CyberKnife-järjestelmä pystyy jäljittämään ja korjaamaan automaattisesti kasvaimen liikkeen kaikkialla kehossa, mikä takaa näille potilaille parhaan mahdollisuuden ensiluokkaiseen hoitotulokseen."

Kuopion yliopistollinen sairaala pyrkii tarjoamaan hoitoa väestölle, joka on lukumääräisesti suuri ja asuu laajalla alueella, jossa hoitoon saapuminen saattaa vaatia potilailta useiden tuntien matkustamista. Sen vuoksi on hyvin merkittävää, että Kuopion yliopisto voi nyt tarjota hoitovaihtoehtoja, jotka ovat sekä tehokkaita että vaivattomia. Joissakin syövissä, kuten eturauhasen, keuhkojen, selkärangan ja maksan syövissä, yhden ainoan viikon aikana annettu stereotaktinen CyberKnife-hoito on osoittautunut vähintään yhtä tehokkaaksi kuin kuusi-kahdeksan viikkoa kestävä perinteinen sädehoito. Vaivattomampi hoito lisää hoitoon saapumista ja hoitomyöntyvyyttä sellaisten potilaiden osalta, jotka ennen CyberKnife-järjestelmän käyttöönottoa eivät ehkä yrittäneet päästä hoitoon tai jättivät sen kesken viikkoja kestäneen runsaan matkustamisen aiheuttaman rasituksen takia.

"Olemme tyytyväisiä voidessamme laajentaa CyberKnife-sädekirurgiasta ja stereotaktisesta sädehoidosta saatavan hyödyn Suomessa ja sen ympäristöalueilla asuville potilaille", sanoi Euan S. Thomson, FT., Accurayn toimitusjohtaja. "Jatkuvasti kliinisesti toteutettavan potilaskeskeisen innovaation avulla odotamme voivamme edelleen laajentaa hoitovaihtoehtoja Kuopion yliopistollisen sairaalan kaltaisissa johtavissa keskuksissa ja lisätä hoitoratkaisuja, jotka parantavat tuloksia ja hoitoa.".

Tietoja Accuraysta

Accuray Incorporated (Nasdaq: ARAY) on Sunnyvalessa Kaliforniassa sijaitseva johtava säteilyonkologia-alan yhtiö. Accuray Incorporated kehittää, valmistaa ja myy yksilöllistettyjä, innovatiivisia hoitoratkaisuja, jotka täyttävät normaalihoidolle asetettavat vaatimukset ja pyrkivät antamaan potilaalle pidemmän ja paremman elämän. Yhtiön huippuluokan teknologiat - CyberKnife- ja TomoTherapy-järjestelmät - on suunniteltu sädekirurgiaan, stereotaktiseen sädehoitoon, intensiteettimuokattuun sädehoitoon, kuvantaohjattuun sädehoitoon ja adaptiiviseen sädehoitoon. Tällä hetkellä yli 300 000 potilasta maailmanlaajuisesti on hoidettu yhtiön hoitomenetelmillä ja 616 järjestelmää on asennettu johtaviin sairaaloihin eri puolille maailmaa. Lisätietoja on saatavilla Internet-osoitteesta http://www.accuray.com.

Safe Harbor -lausunto

Tämän lehdistötiedotteen lausunnot, jotka eivät ole historiallisia tosiseikkoja, ovat Yhdysvaltain Private Securities Litigation Reform Act -lain (1995) safe harbor -säännösten mukaisia ennakoivia lausuntoja. Tämän lehdistötiedotteen ennakoivat lausunnot liittyvät muun muassa yhtiön hoitoratkaisujen laajentamiseen ja niiden parempaan käytettävyyteen. Ennakoiviin lausuntoihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, joten todelliset tulokset voivat poiketa materiaalisesti odotuksista, mukaan luettuna riskit, joita esitetään aika ajoin yhtiön varainhoitovuoden 2011 raportissa lomakkeen 10-K kohdassa Riskitekijät ja varainhoitovuoden 2012 ensimmäisen ja toisen neljänneksen raporttien lomakkeessa 10-Q.

Ennakoivat lausunnot kertovat ainoastaan tilanteesta, joka vallitsee lausunnon laatimishetkellä, ja perustuvat tietoon, joka yrityksellä on lausuntoja annettaessa, ja/tai yrityksen johdon vilpittömään uskoon tulevien tapahtumien suhteen kyseisellä hetkellä. Yhtiö ei sitoudu päivittämään ennakoivia lausuntoja vastaamaan todellista suorituskykyä tai tuloksia, olettamusten muutoksia tai muihin ennakoivaan tietoon vaikuttaviin tekijöihin tulleita muutoksia, paitsi soveltuvien turvallisuuslakien vaatimassa määrässä. Sen vuoksi sijoittajien ei tule kohtuuttomasti luottaa ennakoiviin lausuntoihin.

Aiheen asiantuntija(t): Lisätietoa luettelossa olevasta asiantuntijasta (asiantuntijoista) saat napsauttamalla asianomaista linkkiä.

Euan Thomson, FT. 

https://profnet.prnewswire.com/Subscriber/ExpertProfile.aspx?ei=81869

LÄHDE Accuray Incorporated