CPA Global esittelee Insightin, joka auttaa yrityksiä tehostamaan patenttiportfolioiden hallintaa ja hyödyntämistä

20 loka, 2011, 07:00 BST Kohteesta CPA Global

MALMÖ, Ruotsi, October 20, 2011 /PRNewswire/ --

Pisteytyksen ja kilpailija-analyysin ansiosta asiakkaat voivat

realisoida omaisuutta ja tehdä tietoon perustuvia päätöksiä

CPA Global, johtava immateriaalioikeuksien hallintaan erikoistunut yhtiö, ilmoitti tänään ottavansa käyttöön uuden Insight-palvelun. Insight on analyytikoiden suunnittelema, mukautettava portfolio-ohjelma, joka auttaa yrityksiä pitämään immateriaalioikeuksiin ja liiketoimintaan liittyvät strategiat yhtenäisinä tekemällä portfolioiden hallinnassa oikeaan tietoon perustuvia päätöksiä.

"Immateriaalioikeuksilla on nykyään yritysten toiminnalle suurempi merkitys kuin koskaan ennen, ja yritykset etsivät uusia tapoja maksimoida omaisuutensa arvoa ja samalla saada aikaan säästöjä", sanoo Christine Jennings, CPA Globalin patenttiasioista vastaava johtaja. "Immateriaalioikeuksista vastaavien osastojen on nykyään tehtävä kriittisiä patentteihin liittyviä päätöksiä, jotka voivat vaikuttaa yrityksen strategiseen kehityssuuntaan merkittävästi. Insightin tarjoamien mukautettujen tietojen avulla patenttiasioita hoitavat työntekijät voivat tunnistaa mahdolliset kilpailijat ja varmistaa, että immateriaalioikeusportfolion hallinta noudattaa tarkasti yrityksen yleistä strategiaa."

CPA Globalin erikoisanalyytikot keräävät ja analysoivat Insightin kautta useista lähteistä peräisin olevia tietoja, joiden avulla he tarjoavat asiakkaille juuri näiden tarvitsemaa, mukautettua tietosisältöä patenttiportfolioiden hallinnan ja päätöksenteon tueksi. Keskeisiä osa-alueita ovat esimerkiksi arvokkaimman immateriaaliomaisuuden turvaaminen, suojautuminen kilpailulta ja vähemmän tärkeän omaisuuden myyminen tai lisensointi tulojen synnyttämiseksi.

Insight luokittelee portfoliot viiteen luokkaan käyttämällä PQI (Patent Quality Index) -indeksiä, joka perustuu patenttien tilastolliseen vahvuuteen. Näin suuren ja pienen potentiaalin omaisuudet voidaan tunnistaa nopeasti. Asiakkaat voivat tällöin hyödyntää vahvoja patentteja ja kehittää viisi/kuusi samankaltaista patenttia, jolloin saadaan käytännössä aikaan "patenttimuuri" yrityksen arvokkaimman immateriaaliomaisuuden suojaamiseksi.

Tämän lisäksi Insight analysoi tulevat Yhdysvaltain patenttien uusinnat iän, vanhenemispäivän ja patenttiperheen maantieteellisen jakauman mukaan vertaamalla näitä asiakasyrityksen kilpailijoiden tietoihin. Järjestelmä osoittaa asiakkaan portfoliosta keksinnöt, joita muut yritykset ovat käyttäneet viitteenä omien immateriaalioikeusportfolioidensa kehittämisessä. Kilpailijoiden patenttien arviointi Insightin avulla auttaa määrittämään asiakkaan portfoliolle vertailukohdan markkinoilla sekä seuraamaan kehitteillä olevia keksintöjä ja mahdollisesti tuottoisia uusia mahdollisuuksia.

"Insight tehostaa patenttiportfolioiden analyysipalveluitamme", kertoo Jennings. "Insight auttaa asiakkaitamme tietoon perustuvassa ja strategisessa päätöksenteossa patenttien suojaamiseen ja hyödyntämiseen liittyvissä asioissa, mutta tämän lisäksi sen tekninen näkökulma ja kattava kilpailija-analyysi tarjoavat asiakkaillemme lisäetua markkinoilla."

Tietoja CPA Globalista

CPA Global on maailman merkittävin immateriaalioikeuksien hallintaan erikoistunut yhtiö ja johtava ulkoistettujen oikeudellisten palvelujen tarjoaja, jolla on toimipisteitä Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Aasian-Tyynenmeren alueella. CPA Globalin immateriaalioikeuspalveluja ja laajempia oikeudellisia palveluja käyttävät monet maailman tunnetuimmista yrityksistä ja lakiasiaintoimistoista. CPA Globalin palvelut helpottavat asiakkaiden riskien, kustannusten ja tuottavuuden hallintaa sekä kasvattavat liiketoiminnan ja immateriaaliomaisuuden arvoa.

CPA Global auttaa asiakkaita hallitsemaan immateriaalioikeusportfolioita, mukaan lukien patentteja, malleja ja tavaramerkkejä. Näin varmistetaan immateriaalioikeusportfolioiden suojaaminen, ylläpitäminen ja säännöllinen arviointi sekä niiden arvon tehokas hyödyntäminen. Palveluihin kuuluvat patenttien ja tavaramerkkien haut, arkistointi ja uusinta, tavaramerkkien seuranta, immateriaalioikeuksien arvon määritys ja optimointi sekä hallintasovellukset.

CPA Global on perustettu vuonna 1969 Jerseyllä, Kanaalisaarilla. Nykyään se työllistää yli 1 500 työntekijää ja palvelee asiakkaita yli 100 maassa. CPA Globalilla on toimipisteitä Yhdysvalloissa ja muilla merkittävillä kansainvälisillä markkinoilla, mukaan lukien Iso-Britannia, Saksa, Ranska, Ruotsi, Kiina, Korea, Australia ja Intia, sekä strategisia kumppanuuksia näillä ja muilla keskeisillä alueilla, kuten Japanissa ja Pohjoismaissa.

CPA Globalin laajaan asiakaskuntaan kuuluu niin merkittäviä globaaleja yrityksiä Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasian-Tyynenmeren alueella kuin uusia innovaatioyrityksiä, pieniä ja keskisuuria yrityksiä, suuria kansainvälisiä lakiasiaintoimistoja sekä kansallisia ja alueellisia immateriaalioikeus- ja asianajotoimistoja. CPA Globalin asiakaskuntaan kuuluu johtavia Fortune 500- ja FTSE-yrityksiä sekä kaksi kolmannesta Global Lawyer 100 -yrityksistä. Lisätietoja on osoitteessa http://www.cpaglobal.com

Yhteystiedot mediaa varten

Iso-Britannia:    
Steve Clark +44-(0)20-7549-5504, sclark@cpaglobal.com
Victoria Knowles +44-(0)20-7549-4585, vknowles@cpaglobal.com


LÄHDE CPA Global