Ekomarinen kehittämä painolastiveden puhdistustekniikka patentoidaan Yhdysvalloissa

10 helmi, 2010, 12:00 GMT Kohteesta Ekomarine

HELSINKI, February 10 /PRNewswire/ --

- Innovaatioyritys Ekomarine AB, joka kehittää mm. markkinoiden ainoaa myrkytöntä veneenpohjamaalia Neptune Formulaa, on saanut patentin painolastiveden puhdistustekniikalleen Yhdysvalloissa

Ekomarinen tekniikka perustuu luonnolliseen prosessiin, joka vähentää veden happipitoisuutta. Sen avulla luodaan hapeton ympäristö, jossa vieraat organismit kuolevat. Kun vesi pumpataan pois aluksesta, se hapettuu uudestaan.

Painolastiveden avulla hallitaan lastaamattoman aluksen vakautta. Painolastiveden käsittely on pitkään ollut ongelmallista, koska se sisältää vedessä eläviä organismeja, jotka vieraaseen ympäristöön joutuessaan voivat järkyttää ekosysteemiä. Kampamaneetit ja jättiläisosterit ovat esimerkkejä Ruotsin vesistöjen nk. tulokaslajeista.

Yhdysvalloissa myönnetty patentti on iso edistysaskel Ekomarinelle. Lajien leviämisen estäminen uusille maantieteellisille alueille on ensiarvoisen tärkeää. Tulokaslajit aiheuttavat merieliöstölle suuria ongelmia, ja lisäksi ne voivat tulla erittäin kalliiksi ja aiheuttaa epidemioita, sanoo Ekomarine AB:n toimitusjohtaja Claes Tarras Ericsson.

Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n painolastivesisopimuksen mukaan kaikkien kansainvälisessä liikenteessä olevien alusten on huolehdittava painolastiveden puhdistuksesta. Sopimus pätee kun maat, joiden osuus maailman kokonaistonnistosta on 35 %, ovat sen ratifioineet.

Ekomarine Ekomarine AB on Claes Tarras Ericssonin ja Mikael Haeffnerin vuonna 2002 perustama yritys, joka kehittää Neptune Formulaa, markkinoiden ainoaa myrkytöntä veneenpohjamaalia. Ekomarinen omaan tutkimukseen perustuva Neptune Formula tuotiin markkinoille 2009. Ekomarinen kaksi tytäryritystä ovat Ekomarine Paint ja Ekomarine Ballast. Östersjöstiftelsen ja Allba Invest AB tulivat yrityksen osakkaiksi 2007. Vuonna 2009 Ekomarinelle myönnettiin kansainvälinen Brands with a Conscience -palkinto. Lisätietoja osoitteessa http://www.ekomarine.se.

Yhteyshenkilöt

Toimitusjohtaja Claes Tarras Ericsson, Ekomarine Puh: +46-70-755-95-50, claes@ekomarine.se

Joakim Lind Puh: +46-70-928-69-73, joakim@cloudberry.se

LÄHDE Ekomarine