Euroopan komissio ja Kiinan hallitus jatkavat EU:n ja Kiinan välistä liike-elämän koulutushanketta

23 syys, 2009, 10:00 BST Kohteesta Managers Exchange and Training Programme

PEKING, September 23 /PRNewswire/ --

- Viides jakso lisätty EU:n ja Kiinan väliseen liikkeenjohdon koulutusohjelmaan (METP)

- Pitkän aikavälin sitoumus EU:n ja Kiinan kauppasuhteiden kehittämiseksi vahvistettu

Euroopan komissio ja Kiinan hallitus ovat päättäneet jatkaa EU:n ja Kiinan välistä liikkeenjohdon koulutusohjelmaa (METP) lisäjaksolla. Viides METP-jakso käynnistyy toukokuussa 2010. Hakuaika alkoi 21. syyskuuta 2009 ja päättyy 7. tammikuuta 2010. METP käynnistyi heinäkuussa 2006 nelivuotisena hallitusten välisenä ohjelmana, joka sisälsi neljä jaksoa. Tämän ohjelman puitteissa on tarjottu koulutus- ja harjoittelumahdollisuuksia noin 400 johtajalle Kiinasta ja Euroopan unionin maista.

"Hakemusten määrä kaikkialta Euroopan unionin alueelta ja Kiinasta on kasvanut jatkuvasti sitten METP:n käynnistymisen. Tämä viittaa selvästi siihen, että keskijohtoa kiehtoo Kiinan markkinoiden eurooppalaisille yrityksille tarjoama taloudellinen potentiaali. Ohjelman menestys ja eurooppalaisten johtajien lisääntyvä kiinnostus luoda kestäviä liikesuhteita Kiinan kanssa ovat jo riittävä syy jatkaa METP-ohjelmaa lisäjaksolla, joka käynnistyy vuonna 2010", sanoo Stefan Hell, METP-tiiminvetäjä Pekingissä.

Kiinasta on tullut yksi maailman dynaamisimmista ja alati kasvavista markkinoista. Erityisesti pieniltä ja keskisuurilta yrityksiltä (pk-yrityksiltä) puuttuu kuitenkin usein resursseja liikesuhteiden luomiseksi Kiinaan. Tämän vuoksi Euroopan komissio tukee pk-yrityksiä, kansalaisjärjestöjä ja itsenäisiä ammatinharjoittajia tarjoamalla METP:n - kymmenen kuukauden mittaisen liikkeenjohdon koulutusohjelman Kiinassa.

Maksuton ohjelma tarjoaa EU-maissa toimiville yrityksille mahdollisuuden kouluttaa työntekijöistään Kiinan markkinoiden asiantuntijoita. Ihannetilanteessa nämä asiantuntijat hyödyntävät uusia tietojaan ja kontaktejaan liiketoiminnan harjoittamiseen Kiinan kanssa. METP-ohjelmaan valitut eurooppalaiset johtajat opiskelevat seitsemän kuukauden ajan kiinankielistä liikeviestintää ja kulttuurienvälistä viestintää, osallistuvat räätälöityihin seminaareihin sekä vierailevat kiinalaisissa yrityksissä, kaupungeissa ja hallintoelimissä. Tämän jälkeen osallistujat suorittavat kolmen kuukauden työharjoittelun kiinalaisessa yrityksessä. METP-ohjelman pitkän aikavälin tavoitteena on edistää EU:n ja Kiinan välisiä suhteita kestävällä tavalla, keinoina henkilövaihto ja taloudellinen yhteistyö. Oleskelun järjestämisen lisäksi EU maksaa kaikki lukukausimaksut ja myöntää osallistujille kuukausittaisen avustuksen asumiseen ja elämiseen (1 000 euroa). Kaikki koulutusohjelmasta valmistuneet saavat EU:n Kiinan-suurlähettilään allekirjoittaman virallisen tutkintotodistuksen.

Lisätietoja hakumenettelystä, hakemuksen latausohjeet ja yleistä tietoa METP-ohjelmasta on saatavilla osoitteesta http://www.metp.net.cn tai METP.n puhelinpalvelusta numerossa +49-69-15402-638.

The EU-China Managers Exchange and Training Programme (METP) is a four-year intergovernmental cooperation project between the European Commission and the Government of the People's Republic of China. Placed within the dynamic context of continuously evolving relations between the EU and China, the non-profit programme is designed to enhance business expertise by developing European and Chinese human resources. METP aims to train and financially support internships for 200 Chinese managers in the EU and 200 European managers in China. The programme is implemented by the China Council for the Promotion of International Trade from 2006 to 2010, and total funding from the EC and the Government of China is 23 million Euros.

  
  Enquiries:
  PUBLICIS Consultants | Deutschland
  Sarah von Hauenschild, Tel.: +49-69-15402-367, Fax: +49-69-15402-270
  E-Mail: sarah.von.hauenschild@publicis-consultants.de
  http://www.publicis-consultants.de

LÄHDE Managers Exchange and Training Programme