You just read:

Euroopan komissio laajentaa tukitoimia eurooppalaisille pienille ja keskisuurille yrityksille Kiinassa

News provided by

EU-China Managers Exchange and Training Programme

Nov 25, 2010, 06:55 EST