Euroopan komission suunnitelma tarjoaa täyden rahoituksen johtajakoulutukselle Kiinassa

10 joulu, 2008, 11:36 GMT Kohteesta Managers Exchange and Training Programme

PEKING, Kiina, December 10 /PRNewswire/ --

- Hakuaika päättyy 4.1.2009.

- Virallinen EU:n ja Kiinan välinen liikkeenjohdon koulutusohjelma, METP, tarjoaa yritysjohtajille mahdollisuuden kouluttautua Kiinan markkinoiden asiantuntijaksi

EU-maissa toimivien yritysten ja kansalaisjärjestöjen johtajilla on mahdollisuus hakea täysin rahoitettuun vuonna 2009 järjestettävään koulutusohjelmaan, jossa heistä tulee Kiinan markkinoiden asiantuntijoita. Hakemukset EU:n ja Kiinan väliseen liikkeenjohdon koulutusohjelmaan tulee lähettää 4.1.2009 mennessä.

Euroopan unioni ja Kiina sponsoroivat ohjelmaa, joka tukee EU-maista tulevien pienten ja keskisuurten yritysten liiketoimintaa Kiinassa tarjoamalla tasokkaan koulutusohjelman. EU:n ja Kiinan välinen liikkeenjohdon koulutusohjelma (METP) auttaa yrityksiä ja kansalaisjärjestöjä kehittämään tai vahvistamaan edelleen toimintaansa Kiinassa. Ohjelma tarjoaa pienille ja keskisuurille yrityksille mahdollisuuden kouluttaa työntekijöitään kymmenen kuukautta, jotta näistä tulee Kiinan markkinoiden ja kiinalaisen liike-elämän asiantuntijoita.

METP:n pitkäaikainen tavoite on lisätä ja parantaa EU:n ja Kiinan suhteita vakaalta pohjalta vaihdon ja taloudellisen yhteistyön avulla. Stefan Hell, Pekingin ryhmäjohtaja: "Tärkein edellytys menestyksekkäälle liiketoiminnalle Kiinassa on maan talouden, kulttuurin ja liiketoiminnan etiikan syvällinen tuntemus. Juuri tätä METP tarjoaa. Samalla ohjelma toimii foorumina, jossa eurooppalaiset ja kiinalaiset voivat tavata ja luoda kestäviä suhteita - tällaista pohjustusta menestyksekkäälle liiketoiminnalle Kiinassa tarvitaan."

Oleskelun järjestämisen lisäksi Euroopan unioni maksaa lukukausimaksut. METP myöntää osallistujille kuukausittaisen avustuksen (noin 1 000 euroa) asumiseen ja elämiseen. Kaikki koulutusohjelmasta valmistuneet saavat virallisen, EU:n Kiinan-suurlähettilään allekirjoittaman todistuksen.

METP on Euroopan komission ja Kiinan hallituksen nelivuotinen hanke, joka on jaettu neljään jaksoon. Kukin jakso kestää kymmenen kuukautta. METP 4:n hakuaika päättyy 4.1.2008, ja ohjelma alkaa toukokuussa 2009. Hakijoiden ei tule osata kiinaa lainkaan tai ainoastaan hyvin vähän. Vaikka koulutusohjelman ensisijaisena tarkoituksena on tukea EU-maiden pienten ja keskisuurten yritysten ammattilaisia, myös suurten yritysten hakijoita voidaan hyväksyä ohjelmaan, jos tilaa on.

Lisätietoja hakemusten modaliteeteista saat lataamalla hakemusohjeet ja yleistä tietoa METP:stä osoitteesta http://www.metp.net.cn tai soittamalla METP:n tukipalveluun numeroon +49-69-15402-638.

EU:n ja Kiinan välinen METP (Managers Exchange and Training Programme ) -koulutusohjelma on nelivuotinen hallitusten välinen yhteistyöprojekti Euroopan komission ja Kiinan kansantasavallan hallituksen välillä. Voittoa tavoittelemattoman ohjelman pyrkimyksenä on luoda dynaaminen konteksti kehittyville suhteille ja parantaa liiketoiminnan asiantuntemusta kehittämällä Euroopan ja Kiinan henkilöstöresursseja. METP pyrkii kouluttamaan ja tukemaan taloudellisesti 200 kiinalaisen liikkeenjohtajan työharjoittelua EU:ssa ja 200 eurooppalaisen liikkeenjohtajan työharjoittelua Kiinassa. Ohjelma on Kiinan neuvoston toteuttama, ja sen tarkoituksena on tukea kansainvälistä kauppaa vuosina 2006-2010. Kokonaisrahoitus 23 miljoonaa euroa tulee EY:ltä ja Kiinan hallitukselta.

    
    Enquiries:

    PUBLICIS Consultants | Deutschland
    Sarah von Hauenschild, Tel.: +49-69-15402-367, Fax: +49-69-15402-270
    E-Mail: sarah.von.hauenschild@publicis-consultants.de

LÄHDE Managers Exchange and Training Programme