Euroopan on ohjattava liikennepolitiikkaa oikeaan suuntaan

31 maalis, 2009, 12:00 BST Kohteesta European Environment Agency

KÖÖPENHAMINA ja BRYSSEL, March 31 /PRNewswire/ -- Liikenteen osuus Euroopan kasvihuonekaasupäästöjen, huonon ilmanlaadun ja melun aiheuttajana on edelleen suhteettoman suuri, ja siinä käytetään vieläkin vähiten tehokkaita tapoja kuljettaa ihmisiä ja tavaroita.

Nämä havainnot esitetään raportissa Transport at a crossroads, jonka Euroopan ympäristökeskuksen johtaja, professori Jacqueline McGlade, julkisti tänään Euroopan parlamentissa Brysselissä. "Tiedämme, että tällä hetkellä on olemassa teknologiaa, jolla liikenteen vaikutuksia Euroopan ympäristöön voitaisiin vähentää. Monet juuri valmistetut ajoneuvot ovat kuitenkin edelleen kaikkea muuta kuin ympäristöystävällisiä, kuljetusalalla suositaan yhä ympäristön kannalta vähiten järkeviä kuljetusmuotoja, eikä EU:n rautatiejärjestelmää ole vieläkään yhtenäistetty."

"Nyt, kun meidän olisi pyrittävä selviytymään talous- ja ympäristöongelmistamme kestävien, ympäristöystävällisten ratkaisujen avulla, liikennealan suuntaukset osoittavat kuitenkin väärään suuntaan. Tämä lisää edelleen ilman saastumista, kasvihuonekaasujen päästöjä ja monia kielteisiä ympäristövaikutuksia", sanoi professori McGlade.

  
  - GHG-päästöt ovat kasvaneet 26 % eli 180 miljoonaa tonnia
   vuosien 1990 ja 2006 välillä, kun kansainvälistä lentoliikennettä ja
   meriliikennettä ei oteta lukuun. Tämä lisäys on suurempi kuin 
   esimerkiksi Belgian vuoden 2006 päästöt, joita oli 132 miljoonaa 
   tonnia, tai Romanian päästöt samana vuonna, 157 miljoonaa tonnia.[1]

  - Vuosien 1996 ja 2006 välisenä aikana EU:n jäsenvaltioiden
   rahtiliikenteen yhteenlaskettu määrä tonnikilometreinä mitattuna kasvoi
   35 % eli 650 miljoonaa tonnikilometriä. Tämä määrä on merkittävästi
   suurempi kuin Saksan rahtiliikenteen kokonaismäärä. Rautateitse ja
   sisävesillä tapahtuvan rahdinkuljetuksen markkinaosuus väheni.

  - Vuosien 1995 ja 2006 välisenä aikana autojen omistaminen 27
   EU-jäsenvaltiossa lisääntyi 22 % eli 52 miljoonalla autolla. Tämä kasvu
   vastaa Yhdistyneen kuningaskunnan ja Espanjan koko autokantaa yhteensä.
   Matkustajien EYK:n jäsenvaltioissa kulkemien kilometrien määrä kasvoi 
   65 miljoonalla kilometrillä vuonna 2006.

  - Ajoneuvojen aiheuttamat ilmansaasteet ovat vähenemässä, mutta
   ilmanlaatu on yhä ongelma koko Euroopassa.

Liikenteen kasvun ja talouskasvun yhteyden katkaiseminen

Hyvin suunniteltu liikenteen kysynnän hallinnan politiikka voi vähentää liikenteen määrää. Tämä parantaisi talouden liikennetehokkuutta ja katkaisisi liikenteen kasvun ja talouskasvun välisen yhteyden. Raportista käy myös ilmi, että hinnoilla on tärkeä merkitys kuluttajien valintojen ohjaajina, sillä bussipalvelujen kysyntä on kasvanut 20 %, kun polttoaineen hinta on noussut 10 %.

"Tarvitsemme yhä selkeitä, mitattavia, realistisia ja aikataulutettuja tavoitteita liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen, ilmansaastepäästöjen ja melun vähentämiseksi. Ehkä vieläkin tärkeämpää on se, että kuluttajat osoittivat viime vuonna reaktioillaan hintojen vaihteluun, että polttoaineiden hinnat ja tiemaksut vaikuttavat selvästi liikenteen kysyntään", sanoo professori McGlade.

Raportin taustaa

Raportti 'Transport at a crossroads' on EYK:n liikenne- ja ympäristöraportoinnin järjestelmän (TERM) vuotuinen julkaisu. TERM seuraa liikenne- ja ympäristöstrategioiden yhdistämiseen tähtäävien pyrkimysten edistymistä ja tehokkuutta. TERM-raportteja on julkaistu vuodesta 2000 lähtien. Niissä esitetään tärkeitä havaintoja, jotka voivat auttaa kehittämään EU:n politiikkaa. Raportin tarkoituksena on kattaa kaikki EYK:n jäsenmaat.

EYK:n jäsenvaltiot: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Islanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Slovakia, Slovenia, Saksa, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekin tasavalta, Turkki, Unkari, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta.

Tietoa Euroopan ympäristökeskuksesta (EYK):

EYK sijaitsee Kööpenhaminassa. Sen tavoitteena on auttaa saamaan aikaan merkittäviä, mitattavissa olevia parannuksia Euroopan ympäristössä tuottamalla ajankohtaista, kohdennettua, asianmukaista ja luotettavaa tietoa politiikan päätöksentekijöille ja suurelle yleisölle.

---------------------------------

[1] Vuoden 2006 päästöt - EYK:n kasvihuonekaasupäästöjä koskevat tiedot osoitteessa - http://dataservice.eea.europa.eu/PivotApp/pivot.aspx?pivotid=455

LÄHDE European Environment Agency