Fortum kehittää älykästä sähköverkkoa BaseN:n tuotantoalustalla

08 joulu, 2010, 08:45 GMT Kohteesta BaseN Corporation

HELSINKI, December 8, 2010 /PRNewswire/ -- Energiayhtiö Fortum ja BaseN Oy jatkavat yhteistyötään kehittämällä älykkään sähköverkon (smart grid) ratkaisuja. Yhteistyösopimuksen mukaan Fortumin asiakkaat saavat energiankulutuksen reaaliaikaiset mittaus- ja seurantapalvelut osana Fortumin kokonaispalvelua.

"BaseN:n skaalautuva tuotantoalusta, kyky kerätä ja prosessoida suuria tietomääriä reaaliaikaisesti tarjoaa meille kiinnostavia mahdollisuuksia. Haluamme edelläkävijänä hyödyntää modernia, uuden sukulpolven mittausteknologiaa ja tarjota asiakkaillemme mahdollisuuden seurata portaalimme kautta energiankulututusta lähes reaaliaikaisesti", toteaa Fortumin kehityspäällikkö Vesa Koivisto.

Mittausteknologian palveluyritys BaseN täydentää Fortumin kumppanina uutta kaupunkiasumisen yhteiskonseptia toteuttamalla Espooseen rakennettavaan energiatehokkaaseen kerrostaloon asuntokohtaisen sähkön, veden ja lämmitysenergian reaaliaikaisen seurantajärjestelmän.

Ekotehokkaaseen kaupunkiasumiseen tähtäävä Espoon Adjutantti (http://www.skanska.fi/ekotehokaskoti/) -yhteishanke on osa Älykkäät sähköverkot ja -energiamarkkinat tutkimusohjelmaa, jossa keskeistä on uuden teknologian, palveluiden ja käyttäjäkokemusten tutkiminen sekä kokonaiskonseptin käyttökelpoisuuden ja toimivuuden varmistaminen. Osana hanketta Tampereen Teknillisen yliopiston tiloihin rakennetaan mittausratkaisun prototyyppi, jossa BaseN:n mittausteknologiaa ja laitekonfiguraatiota testataan myös Fortumin ja BaseN:n jatkohankkeita silmälläpitäen.

"Adjutantti-hanke on meille merkittävä smart grid -kehitysprojekti. Olemme halukkaita selvittämään BaseN:n mittausteknologiaosaamisen laajempaakin hyödyntämistä myös muunlaisissa kaupallis-teknisissä sovelluksissa ja kohteissa," Koivisto summaa.

"Älykkäiden sähköverkkojen ympärillä käytävän teoreettisen keskustelun lisäksi on hyvä päästä toteuttamaan käytännön projekteja, joihin teknologiamme antaa valmiita mahdollisuuksia. Arvostamme Fortumin innovatiivisuutta tarttua huomispäivän ratkaisuihin ja tuoda palvelumarkkinaan uusia mahdollisuuksia," toteaa BaseN:n johtaja Jukka Veteläsuo.

BaseN Oy

BaseN on suomalainen ja kansainvälisesti toimiva mittausteknologian palveluyritys.

BaseN on vahvistanut asemaansa reaaliaikaisen mittauspalvelun toteuttajana ja tietoliikenneverkon hallintapalveluiden edelläkävijänä. BaseNin mittausjärjestelmää sovelletaan entistä enemmän myös energiankulutuksen seurantaan sekä älykkään sähköverkon infrastruktuurin kehittämiseen.

BaseN:n tuotantoalusta perustuu BaseN Oy:n itse kehittämään tekniikkaan. Ohjelmisto on rakennettu grid-laskentaperiaattein ja tämä kehittynyt teknologia mahdollistaa mittausten suoraviivaisen skaalautumisen, erittäin korkean laskentatehon ja äärimmäisen mittaustarkkuuden ja -luotettavuuden.

BaseN:n tuotantoalusta mittaa minuutissa yli 10 miljoonaa kohdetta, ja tuo mittaustiedon reaaliaikaisesti näkyville internetin kautta asiakkaan portaaliin.

http://www.basen.net

Fortum Oyj

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Yhtiö tarjoaa kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden - samalla Fortum tuottaa merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön liiketoimintaa on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä voimalaitosten käyttö ja kunnossapito.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös kilpaillut energiamarkkinat nopeasti kasvavissa Euroopan ja Aasian talouksissa. Vuonna 2009 Fortumin liikevaihto oli 5,4 miljardia euroa ja liikevoitto 1,8 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 11 500 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

http://www.fortum.fi

LÄHDE BaseN Corporation