Genworth Financial on nimittänyt Robert Brannockin globaalisen maksusuojausvakuutusyhtiönsä hallinnolliseksi johtajaksi

20 heinä , 2005, 12:50 BST Kohteesta Genworth Financial Ltd

LONTOO, July 20 /PRNewswire/ -- Genworth Financial (NYSE: GNW) on ilmoittanut nimittäneensä Robert Brannockin globaalisen maksusuojausvakuutusyhtiönsä pää- ja hallinnolliseksi johtajaksi elokuun 1. päivästä, 2005, alkaen. Brannock on myös nimitetty Genworth Financialin hallituksen jäseneksi. Hän raportoi Genworthin suojaussegmentin pää- ja hallinnolliselle johtajalle, George Zippelille. Brannockin toimialue tulee jatkossakin olemaan Eurooppa.

"Genworthin maksusuojauksen liikestrategia on vahvalla pohjalla, ja me tulemme kehittämään globaalisesti asemaamme johtavana suojausvakuutusratkaisujen tarjoajana," sanoo Brannock. "Strategiamme keskittyy kasvun ydintekijöiden kehittämiseen maailmanlaajuisesti ottaen huomioon kaikki asiakkaittemme vakuutustarpeet ja eroittautumalla palvelulla, jota tukevat vankka riskinhallintakyky sekä vahva taloudenpito- ja yrityskulttuuri, jossa noudatetaan tarkkaan paikallisia direktiivejä, lakeja ja määräyksiä."

Brannock seuraa tehtävässään William C. Goingsia, joka on toiminut tehtävässä 4 vuoden jatkuvan ja johdonmukaisen ydinkasvun aikana. Goings on nimitetty Genworthin henkivakuutusyhtiön pääjohtajaksi. Yhtiö on myös osa suojausvakuutussegmenttiä, ja sen kotipaikka sijaitsee Virginiassa, USA:ssa.

Brannock on ollut Genworthin maksusuojausvakuutusyhtiön myynti- ja markkinointijohtaja vuodesta 2002. Tämä yhtiö, jolla on tärkeä osa Genworthin globaalisessa strategiassa, on johtava maksusuojausvakuutusten tarjoaja Euroopassa ja nopeasti laajentamassa globaalista otettaan. Toimiessaan myynti- ja markkinointijohtajana Brannock on saanut aikaan merkittävää myynnin kasvua eri puolilla Eurooppaa, ja hän on ollut päätekijä yhtiön laajentuessa uusille toimialueille, viimeksi Kreikkaan ja Puolaan. Niinpä maksusuojausvakuutusyhtiöllä on nyt liikesuhde yli 200:n jälleenmyyjänä toimivan johtavan rahoituslaitoksen kanssa.

Brannockilla on 25 vuoden kokemus myynnin, operaatioiden, tietotekniikan, laadunvarmistuksen ja yritysostojen integroinnin alalta. Hän on syntynyt Dublinissa, Irlannissa ja opiskellut liikehallintoa (ACIS) opinahjonaan dublinilainen Rathmines College of Commerce, jonka jäsenyyden hän sai vuonna 1984. Hän on 46-vuotias, naimissa, ja hänellä on viisi lasta.

Genworth Financial (NYSE: GNW) on johtava vakuutusalan holding-yhtiö, joka tarjoaa elintasosuojaus-, eläke-, sijoitus- ja kiinnelainavakuutuksia yli 15 miljoonalle asiakkaalle 22 maassa, joita ovat USA, Kanada, Australia, Iso-Britannia ja toista kymmentä muuta Euroopan maata. Lisätietoja löytyy nettiosoitteesta http://www.genworth.com.

Huomautus tulevaisuutta käsittelevistä lausunnoista

Tässä lehdistötiedoitteessa on joitakin "tulevaisuutta käsitteleviä lausuntoja" vuoden 1995 lakiuudistuksen, joka liittyy yksityisiä arvopapereita koskeviin oikeudenkäynteihin, hengessä. Tulevaisuutta käsitteleville lausunnoille ovat ominaisia sanat kuten "tulee (tapahtumaan sitä ja sitä)" tai samaa tarkoittavat sanat ja niitä ovat mm. lausunnot, jotka koskevat yrityksen tulevaa liiketoimintaa ja rahoituksen kehitystä. Tulevaisuutta käsittelevät lausunnot perustuvat yrityksen johdon ajankohtaisiin odotuksiin ja oletuksiin, joihin liittyy luonnostaan epävarmuustekijöitä, riskejä ja olosuhteiden muutoksia, joita on vaikea ennustaa. Lopulliset tulokset voivat olla merkittävästi erilaisia maailmanlaajuisten poliittisten ja taloudellisten tekijöiden sekä kilpailuun, markkinoihin, viranomaisten määräyksiin liittyvien ja muiden tekijöiden takia, joita ovat esimerkiksi:

- Yrityksen liiketoimien riskit, kuten korkokannan vaihtelut, laskusuhdanteet ja arvopaperimarkkinoiden muuttuvuus, arvopaperisalkkujen maksuhäiriöt, yrityksen rahoitusvahvuuden ja luototusarvon heikkeneminen, odottamattomat kuolleisuuden ja sairastavuuden muutokset, lykättyjen hankintakustannusten nopeutunut kuolletus ja tulevien voittojen nykyarvon heikkeneminen, goodwillin arvon heikkeneminen, asiakasta tiukasti sitovien jälleenvakuutusten lisääntynyt käyttö kiinnelainavakuutusmarkkinoilla, suurten kiinnelainanantajien ja -sijoittajien vaikutus, valuuttakurssien vaihtelut, varantojen riittämättämyys, tytäryhtiöiden osingonjakoa koskevien lakien sanelemat rajoitukset, vaikeasti likvidoitavat sijoitukset, kilpailu, vaikeus saada tai pitää riippumattomia välikauppiaita ja tehtäväänsä sitoutuneita myynnin asiantuntijoita, sitoumuksiaan laiminlyövät vastapuolet, yrityksen liiketoimia rajoittavat viranomaisten määräykset, lakien ja määräysten muutokset, lakeihin tai valvontaviranomaisten määräyksiin perustuvat toimet tai tutkimukset ja valvontaviranomaisten lisääntynyt yrityksen joitakin liiketoimia koskevat tarkkailu, poliittinen tai taloudellinen epävakavuus ja terrorismin uhka; sekä

- Riskit, jotka liittyvät yrityksen eroamiseen GE:stä, sekä GE:n merkkiin ja maineeseen liittyvien etujen menetys, yrityksen tarve tehdä uusi Genworth-merkki tunnetuksi nopeasti ja tehokkaasti; se, ettei yhtiö ole voinut esittää rahoitustietoja SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) -raporteissaan, joista tarkasti ilmenisivät ne tulokset, joita yhtiö olisi saavuttanut itsenäisenä yrityksenä; mahdollisuus, että yhtiö ei kykene samalla tasolla korvaamaan palveluja, joita GE aikaisemmin tarjosi; epävarmuus, joka liittyy niiden maksujen määrään ja aikatauluun, joita yhtiö on sitoutunut maksamaan GE:lle yrityksen veroasiasopimuksen ja muiden tähän sopimukseen liittyvien asioiden perusteella, mahdolliset eturistiriidat GE:n kanssa ja GE:n toimiminen tulevaisuudessa samoilla liikealoilla kuin yhtiökin.

Yhtiö ei ole velvollinen päivittämään julkisesti tulevaisuutta käsitteleviä lausuntojaan uusien tietojen, tulevan kehityksen tai muiden syiden takia.

LÄHDE Genworth Financial Ltd