Hannover Messe 2008: Asiantuntijat jäsentelevät vaihtoehtoisten polttoaineiden potentiaalia

18 huhti, 2008, 08:00 BST Kohteesta Invest in Germany

HANNOVER, Saksa, April 18 /PRNewswire/ -- Bensiinin kasvava hinta ja huoli kasvihuonekaasupäästöistä nostavat polttoaineen kulutuksen esille Saksassa. Polttoainekulutus ja vaihtoehtoiset polttoaineet ovat puheenaiheina Clean Moves Expositionin asiantuntijapaneelissa Hannover Messe -messuilla 23.4.2008 klo 10.30.

Vaihtoehtoiset polttoaineet ovat merkittävässä asemassa ajoneuvojen päästöjen vähentämisessä. Tutkimus kehittää biopolttoaineita ei-elintarvikeviljasta (eli "toisen sukupolven" polttoaineita), kuten biomassa-neste- tai selluloosaetanolista, ja on todennäköistä, että ajoneuvoissa käytetään jo lähitulevaisuudessa muita polttoainelähteitä, kuten biometaania tai vetyä.

Paneeli käsittelee vaihtoehtoisten polttoaineiden tieteen kehitystä ja investointipotentiaalia. Ensimmäisen ja toisen sukupolven etanolin jatkuvuus on Alberto Carmona Boschin esityksen pääaiheena. Hän on Abengoa Bioenergy Europen liiketoiminnan kehitysjohtaja. Hänen yrityksensä on Euroopan suurin etanolin tuottaja.

Frankfurt am Mainin Goethe-yliopiston tohtori Eckhard Boles ja herra Marco Keller käsittelevät Pentalco-projektia. Projekti on jatkoa tohtori Bolesin tutkimusryhmälle, ja sen tavoitteena on kehittää olkipohjainen toisen sukupolven etanoliprosessi seuraavan kahden vuoden aikana. Institute for Energy and Environment Leipzigin Franziska Müller-Langer ja Michael Seiffert esittelevät biometaanin vertailun muihin biopolttoainevaihtoehtoihin verrattuna.

Saksan vety- ja polttoaineliiton tohtori Ulrich Schmidtchen keskustelee aurinko- ja tuulivoimalla tuotettavasta vedystä ja nykyisen infrastruktuurin laajentamisesta, jotta vetypolttoaine saataisiin tavallisen kuluttajan saataville.

Invest in Germany ohjaa paneelia ja isännöi investoijien vastaanottoa keskustelun jälkeen. Paneelikeskustelu käydään Hannover Messe -messun Energy Hall 27, aitiossa F 41. Invest in Germany on Saksan liittotasavallan investointia lisäävä toimisto. Se tarjoaa investoijille kattavan tuen paikan valinnasta investointipäätösten toteuttamiseen.

  
  Median yhteyshenkilö:
  Eva Henkel,
  Invest in Germany,
  Puhelin: +49-30-200099-173,
  Faksi: +49-30-200099-111,
  Sähköposti: henkel@invest-in-germany.com .

  http://www.invest-in-germany.com

LÄHDE Invest in Germany