ITC-yhtiö MATERNA kasvattaa liikevaihtoaan 20 prosentilla 2005

28 helmi, 2006, 21:00 GMT Kohteesta Materna GmbH

DORTMUND, Saksa, February 28 /PRNewswire/ -- Informaatioteknologia- ja telekommunikaatio-spesialisti MATERNA Information and Communications kasvatti ryhmänsä liikevaihtoa 2005 20 prosentilla 144 miljoonaan euroon verratuna edelliseen vuoteen (2004: 120 miljoonaa euroa). Yhtiön ITC-palvelujen kysyntä on kehittynyt positiivisesti ja viime vuonna suoritetut yritysvaltaukset vaikuttivat huomattavasti lisääntyneeseen liikevaihtoon. Information-liikeyksikkö vastasi 57.4 prosentista ryhmän liikevaihtoa 2005, Communications-liikeyksikkö 34.2 prosentista ja tytäryhtiöt 8.4 auttoivat prosentilla. Liiketoimet ulkomaisten asiakkaiden kanssa muodostivat 15.6 prosenttia ryhmän liikevaihdosta, mikä vastaa 6.4 prosentin kasvua verrattuna edelliseen vuoteen. Henkilöstön määrää lisättiin viime vuonna noin 13 prosentilla 1,162 työntekijään (31. tammikuuta 2006). MATERNA saavutti jälleen kerran positiivisen tuloksen liikevuonna 2005 - kuten se on tehnyt joka vuosi perustamisestaan lähtien 25 vuotta sitten. Vuonna 2005 kannattavuus oli myös viime vuoden tasolla. Pohjois-Euroopassa MATERNALLA on haarakonttoreita Tanskassa, Suomessa ja Ruotsissa, joissa portfolio on keskittynyt erityisesti IT-palveluiden hallintaan ja asiakaspalvelun hallintaan.

Information-liikeyksikön tärkeä myynnin tukipilari olivat viime vuonna projektit julkisten viranomaisten kanssa (IT-asiantuntijamenetelmät ja internet-ratkaisut) samoin kuin konsultointi ja IT-palveluiden hallinnan ratkaisujen toteutus (ohjelmistoratkaisut, jotka tukevat hyvintoimivia IT-infrastruktuureja organisaatioissa).

Myös Communications-liikeyksikkö nautti sen mobiilipalveluiden alustojen, kiinteiden linjojen palveluiden sekä korkealaatuisten SMS- ja MMS-palveluiden lisääntyneestä kysynnästä vuonna 2005. Myös lentokentille ja lentoyhtiöille tarkoitetut check-in -ratkaisut osoittivat huomattavaa kasvua.

Information-liikeyksikkö kasvaa IT-palveluiden avulla

MATERNAN Information-liikeyksikkö jättää taakseen menestyksekkään liikevuoden 2005 10 prosentin kasvunsa ansiosta. Viime vuoden aikana Information-liikeyksikkö, joka keskittyy IT-ratkaisuihin, aloitti uuden henkilöstöohjelmansa "100+", jonka tavoitteena on luoda ainakin 100 uutta työpaikkaa vuoden 2006 puoleenväliin mennessä. Noin puolet etsitystä uudesta henkilöstöstä on jo palkattu. Joten MATERNA voi jatkaa orgaanista kasvuaan tänä vuonna.

Alueet, joihin Information-liikeyksikkö keskittyy, ovat IT-palveluiden hallinta, palvelut hallituksille ja SAP-konsultointipalvelut - aina SAP-konsultointiyhtiö cbs:n yritysvaltauksesta lähtien viime vuonna. Perinteisesti tämä liikealue on suuntautunut kohti liiketalouden ja julkishallinnon asiakkaita, sillä se optimoi IT-tuettuja liiketalouden prosesseja. Tämän yksikön suurin myynti tapahtuu julkishallinnon sektorilla, joka muodostaa noin 45 prosenttia liikevaihdosta - suhteessa MATERNAN kokonaisliikevaihtoon tämä on noin 25 prosenttia. Tähän palveluiden piiriin kuuluvat prosessi- ja teknologiakonsultointi, ohjelmisto- ja laitteistovalinnat, toteutus, koulutus ja ylläpito.

IT-palveluiden hallintasegmentti on yksi Information-liikeyksikön avainosaamisalueista. Täällä MATERNA voimistaa keskittymistään varmistaakseen, että toteutetut IT-ratkaisut luovat lisäarvoa asiakkaan keskeisille liiketoimintaprosesseille. Tämä tarkoittaa, että IT-järjestelmien ja IT-sovellusten tulee varmistaa, että tärkeät liiketoimintaprosessit, kuten ostot, tuotanto tai myynti, toimivat kitkatta. MATERNA käyttää IT-palveluiden hallintaratkaisujen toteutukseen markkinastandardeja, kuten IT Infrastructure

Libraryn (ITIL) säännöstö ja johtavien ohjelmistokehittäjien toimittavat teknologiat. Tästä johtuen MATERNA tahtoo laajentaa myynti-orientaatiotaan erityisesti liiketoimintapalveluiden hallinnan ja palvelutehon hallinnan alueilla. Nämä teemat vaikuttavat ennen kaikkea liiketoimintaprosessien ja IT-prosessien suuntaamiseen asiakkaille. Toteuttaakseen tämän MATERNA keskittyy entistä enemmän prosessikonsultointiin teknologiakonsultointi-palvelujensa lisäksi.

Asiakkaiden kiinnostus ITIL-ratkaisuja kohtaan oli intensiivistä jälleen viime vuonna. ITIL-pohjaisten konfiguraatioiden toteutukseen ja vaihtohallintaan eli CMDB:hen (configuration management database) liittyvä liiketoiminta kehittyi myös hyvin tyydyttävästi. Viime vuoden alussa Ruotsissa ja Suomessa tapahtuneiden yritysvaltausten käynnistämänä MATERNAN Information-liikeyksikkö rakentaa myös pohjoismaiden johtoasemaansa perustalle. MATERNAN tieto-taito tässä segmentissä perustuu yli 500 menestyksekkäästi toteutettuun projektiin.

Edelleen, asiakaspalveluiden ammattimaistamisen ratkaisut ( asiakaspalvelun hallinta -segmentissä) kasvoivat myös huomattavasti viime vuonna. Näihin kuuluvat asiakaspalvelukeskusten sekä valitustenhallinnan konsultoinnin ja totetutuksen projektit Syksyllä 2005 tehty MATERNA-tutkimus vahvisti myös valitustenhallinnan tärkeyden.

MATERNA GmbH

Johtavana informaatio- ja kommunikaatioteknologian ohjelmistoyrityksenä MATERNA työllistää noin 1200 työntekijää maailmanlaajuisesti ja saavutti 144 miljoonan euron liikevaihdon 2005. Dortmundin pääkonttorinsa lisäksi yhtiöllä on haara- ja tytäryhtiöitä kaikkialla Saksassa, sekä Ranskassa, Itävallassa, Belgiassa, Tanskass, Hollannissa, Suomessa, Iso-Britanniassa, Tsekin Tasavallassa, Puolassa, Ruotsissa, Sveitsissä ja USA:ssa. Information-liikeyksikössään MATERNA toteuttaa kokonaisvaltaisia IT-ratkaisuja yhtiöiden ja julkishallinnon prosessien optimoimiseksi. Tämä sisältää IT-palveluiden hallinnan, asiakaspalveluiden hallinnan, hallitusten palvelut ja SAP-konsultointipalvelut. Communications-liikeyksikkö tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja mobiiliratkaisujen ja yhdistetyn viestinvälityksen liikealueilla. Tämä sisältää ennen kaikkea mobiili-lisäpalvelut ja palvelut kiinteille linjoille, jotka perustuvat SMS:ään, MMS:ään, WAP:iin ja Mobile Javaan, ja joita markkinoidaan yhdessä brandin Anny Way alla. Communications-liikeyksikkö osallistuu myös MVNE-liiketoimintaan ja toimittaa CUSS-ratkaisuja lentoyhtiöille ja lentokentille.

  
  Lisätietoja:
  MATERNA GmbH
  Information & Communications
  Vosskuhle 37, 44141 Dortmund, Germany
  Christine Siepe
  Puh: +49-231-55-99-1-68,
  Fax: +49-231-55-99-1-65
  E-Mail: Christine.Siepe@Materna.de

http://www.materna.com

LÄHDE Materna GmbH