You just read:

Janssen hakee myyntilupaa Euroopassa C-hepatiitin hoitoon tarkoitetulle tutkimuslääke telapreviirille

News provided by

Janssen-Cilag International

Dec 17, 2010, 03:00 EST