Kerrisdale Capital julkaisee Yhteenvetoraportin Bavarian Nordic A/S:n osalta ja ilmoittaa neuvottelupuhelun aikataulun

03 elo, 2015, 10:30 BST Kohteesta Kerrisdale Capital Management, LLC

 

 

- Yksityiskohtainen analyysi rauhoittaa kuohunnan tehottoman "Syöpärokotteen" osalta

NEW YORK, 3 elokuu 2015 /PRNewswire/ --

  • Kerrisdale uskoo että Bavarian Nordicin tutkimuspohjainen eturauhasen syövän rokote Prostvac-VF, on tehoton.
  • Kontrolliryhmä rokotteen Vaihe II -tutkimuksessa oli tarkoituksenmukaisesti vanhempaa ja sairaampaa kuin koeryhmä ja on näin ollen kokenut tavattoman huonoja tuloksia. Sen tavoitteista jääminen mahdollisti merkityksettömät hoitoryhmän tulosten näyttävän hyvältä vertailussa, mutta lopputulos ei todennäköisesti toista itseään vaiheessa III.
  • Uudemmat tiedot, mukaan lukien testin yhdistäen Prostvacin tarkistuspiste-inhibiittorilla, näyttää myöskin keskinkertaisen selviytymisen ja kaiken kliinisen hyödyn puutoksen.

Kerrisdale Capital ("Kerrisdale"), yksityinen sijoitushallintayhtiö, on julkaissut sijoituksia koskevan raportin selvittäen sen lyhytaikaisen sijoituksen yhtiössä Bavarian Nordic A/S ("Bavarian Nordic") (OMX: BAVA, OTC: BVNRY), USD 1,3 MRD tanskalainen rokotevalmistaja, jonka eturauhasen syövän rokote Prostvac-VF ("Prostvac"), on tällä hetkellä käymässä läpi Vaiheen III kliinistä tutkimusta.

Bavarian Nordic väittää, että Prostvac on "kaikkein huomattavin henkiinjäämiseen myötävaikuttava tekijä eturauhasen syövän osalta." Mutta Kerrisdalen tutkimus osoittaa, että Prostvacin väite pohjautuu harhaanjohtavaan vertailuun eikä todelliseen tehokkuuteen. Kerrisdalen raportti korostaa joitakin riskejä, jotka ovat uhkana Bavarian Nordicin ydinliiketoiminnalle koskien todentamatonta isorokon rokotetta Yhdysvaltain hallituksen hätäavun varastoille, huolimatta siitä että uusi tutkimus osoittaa, että paljon pienemmällä varastolla voidaan kattaa yhtä paljon väestöä.

Koko raportti on löydettävissä osoitteessa: kerr.co/bava.

Prostvacin väitetty 8,5 kuukauden parannettu henkiinjääminen on seuraamus huonosta kontrolliryhmästä

Jo 2000-luvulla, sittemmin lakkautettu yritys nimeltä Therion testasi Prostvacia minimaalisesti oireellisilla miehillä, joilla oli metastasoitunut kastroinnin vastustuskykyinen eturauhasen syöpä (mCRPC). Tutkimus epäonnistui. Alkuperäisen tavoitteen osalta parantaa henkiinjäämistä ilman sairauden etenemistä, aikaa kului ilman merkittävää heikentymistä taudin merkitsimissä ja Therionin liiketoiminta päättyi.

Bavarian Nordic, kuitenkin sai haltuunsa Prostvacin hallinnan ja esitti sen uudessa valossa menestyksenä, koska seuraavat jatkoanalyysit osoittivat, että koeryhmä läpikävi parantumista mediaanin osalta keskimääräiset 8,5 kuukautta, joka oli suurempi kuin kontrolliryhmällä. Kuitenkaan, tämä kuilu henkiinjäämisessä ei johtunut hyvistä tuloksista koeryhmässä vaan huonoista tuloksista lumeryhmässä. Lumeryhmällä oli erityisesti huonommat perustason prognostisesti tekijät ja 7,5 vuoden korkeampi keski-ikä kuin koeryhmällä, antaen Prostvacille suurehkon ja epäoikeudenmukainen etulyöntiaseman. Lisäksi, tiedoissa muista tutkimuksista, joissa keskitytään erityisesti tyypilliseen elossapysymisaikaan vanhemmilla miehillä, joilla on myöhäisen vaiheen eturauhassyöpä, osoittavat että kaikki tai useimmat 8,5 kuukauden erot voivat olla yksistään iästä johtuvia.

Aikaiset yhdistelmäterapian tiedot vahvistavat tarkoituksen mukaisen henkiinjäämisen hyödyt

Viimeaikaiset pyrkimykset osoittaa parannettua henkiinjäämistä potilaissa, jotka vastaanottavat sekä Prostvacia että immunoterapeuttista syöpälääkettä Yervoyta, entisestään korostavat Prostvacin tehottomuutta. 30-potilaan kokeessa, jossa ei ollut valvontaryhmää, Yervoyn eri annostasoilla mediaani henkiinjääminen oli 31,6 kuukautta, jonkin verran parempia kuin ~30 kuukauden henkiin jääminen, joka on nähty yhä uudestaan vertailuryhmissä muissa myöhäisen vaiheen eturauhasen syövän tutkimuksissa. Koska Yervoy itsessään on selvästi aktiivinen, minkään marginaalisen hyödyn puuttuminen lisäämällä siihen Prostvacia, ilmentää edelleen että rokote ei saavuta mitään. Lisäksi nopeasti kasvava tutkimusaineistojen määrä osoittaa, että tarkistuspiste-inhibiittorit ensisijaisesti toimivat tuottamalla immuunijärjestelmän reaktioita mutatoituneita "neoantigeeneja" vastaan eikä normaaleita proteiineja vastaan, joihin Prostvac kohdentuu. Täten, kaikki toiveet siitä että yhdistelmähoidot pelastavat Prostvacin Vaihe III:n heikosta toimivuudesta ovat perusteettomia.

"Vaikka harhaanjohtavat Vaihe II:n tulokset olisivat mahdollistaneet Prostvacin naamioinnin uskottavaksi hoidoksi, kun se asetetaan oikeaan asiayhteyteen todisteet osoittavat päinvastaista", sanoi Sahm Adrangi, Kerrisdale Capitalin investointijohtaja. "Perustuen tieteelliseen kirjallisuuteen, Prostvac ei tuota epätavallisen hyviä henkiinjäämisen tuloksia, eikä suurehkoja T-solujen tai vasta-aineiden vasteita, ei paranna henkiinjäämistä ilman sairauden etenemistä, ei aiheuta merkittävää pienenemistä PSA-tasoissa, eikä edes vähennä kasvua PSA-tasoissa. Prostvac näyttää olevan vain yksi monista tehottomista syövän rokotteista pitkässä syövän rokotteiden luettelossa."

Neuvottelujen aikataulu

Sahm Adrangi, pääinvestointijohtaja ja Shane Wilson, analyytikko, toteuttavat neuvottelupuhelun tänään aikavälillä klo 11:00 EDT - 17.00 CEST keskustellen yrityksen raportista.

Puhelinneuvotteluun osallistuaksesi, soita numeroihin 855-780-5918 (kotimainen), 224-633-1732 (kansainvälinen) tai 80-88-42-84 (Tanska) ja anna viitteeksi koodi 2191536.

Puhelu on kuunneltavissa puhelun päätyttyä. Siirtyäksesi kuunteluun, ota yhteyttä osoitteeseen acao@kerrisdalecap.com  

Lisätietoja koskien Kerrisdale Capitalia

Kerrisdale Capital Management LLC, on lähtökohtaisesti suuntautunut sijoitusyhtiö, joka keskittyy pitkän aikavälin lisäarvoon investoinneissa ja tapahtumapohjaisissa erityistilanteissa. Kerrisdale omaa $330M hallittavia varoja ja toimii New Yorkissa.

Ota yhteyttä toimihenkilöön
Agnes Cao Kerrisdale Capitalissa
acao@kerrisdalecap.com
+1-212-257-4385

LÄHDE Kerrisdale Capital Management, LLC