Korvien kautta aivoihin suunnattu kirkasvalo lisää aivotoiminnan aktiivisuutta

29 touko, 2012, 13:47 BST Kohteesta Valkee

OULU, Suomi, May 29, 2012 /PRNewswire/ --

- Tuore suomalaistutkimus tieteelliseen vertaisarvioituun julkaisuun

Tuore lumekontrolloitu tutkimus tuo uutta näyttöä korvien kautta annettavan kirkasvalon vaikutuksesta aivotoimintaan.   Valostimulaation havaittiin lisäävän toimintaa näköinformaation käsittelyyn sekä tuntoärsykkeisiin liittyvillä aivoalueilla. Tutkimustulos on ensimmäinen tieteellinen julkaisu korvien kautta aivoihin suunnatun kirkasvalon aiheuttamista toiminnan muutoksista aivoissa. Tutkimus julkaistiin tänään 29.5.2012 World Journal of Neuroscience -lehdessä.

"Tutkimustuloksen mukaan korvan kautta suoraan aivoihin annetulla kirkasvalolla voidaan vaikuttaa aivojen toimintaan", kertoo tutkija TuomoStarck Oulun yliopistollisesta sairaalasta. "Kirkasvaloa saaneiden ryhmällä näkyi analyysissä merkittävää hermoverkkojen toiminnan lisääntymistä erityisesti visuaaliseen hahmottamiseen liittyvillä aivoalueilla."

Tutkimus toteutettiin 51 terveellä koehenkilöllä toiminnallisessa magneettikuvauksessa (fMRI). Osalle koehenkilöistä annettiin kuvauksen aikana kirkasvaloa valokuitujen välityksellä korvakäytäviin ja osalla valolähde oli pois päältä. Koehenkilöiden silmät peitettiin tutkimustilanteessa siten, että he eivät kyenneet havaitsemaan, kumpaan ryhmään kuuluivat. Valokuidut eivät lämpene valon vaikutuksesta. Tutkimusasetelma oli aivokuvantamiselle tyypillinen asetelma, joka vastaa lumekontrolloitua tutkimusasetelmaa. Aivojen hermoverkkojen lepotilan jatkuva-aikaista toimintaa mitattiin tutkimuksessa fMRI:llä, jolla voidaan paikantaa ne aivoalueet, joissa veren määrä ja happipitoisuus muuttuvat toiminnan muuttuessa, tässä tapauksessa kirkasvalon seurauksena.

"Valoherkkien proteiinien, kuten opsiinien, olemassaolosta aivoissa on jo aiempaa näyttöä. Tämä tutkimus osoittaa aivojen valoherkkyyden ja sen, että korvakäytävän kautta annettu kirkasvalo on hyvin mahdollinen tapa vaikuttaa mielialaan", sanoo professori, johtava ylilääkäri Timo Takala Oulun Diakonissalaitokselta.

Toisen, aiheeseen läheisesti liittyvän, Oulun yliopiston toteuttaman ja maaliskuussa European Congress of Psychiatry -kongressissa esitellyn tutkimustuloksen perusteella ihmisaivoissa on runsaasti valolle herkkää OPN4 (melanopsiini) -reseptoriproteiinia. Silmien kautta annetun kirkasvalon vaikutusmekanismin mielialaan uskotaan perustuvan valoherkkään OPN4-proteiiniin, jota on aikaisemmin löydetty vain silmän verkkokalvolta.

"Se, että valovasteellista OPN4-proteiinia on nyt löydetty laajasti eri puolilta ihmisaivoja, tuo lisää vahvistusta sille, että aivoihin suoraan - ei vain silmien kautta - suunnattu kirkasvalo lisää aivojen toiminnan aktiivisuutta", kommentoi tieteellinen johtaja Juuso Nissilä Valkee Oy:stä.

Kirkasvalo on laajasti tunnustettu tehokkaaksi keinoksi hoitaa kaamosmasennusta. Valkeen kirkasvalokuuloke perustuu uuteen tutkimustietoon aivojen valovasteellisuudesta: korvakäytävän kautta kirkasvalo ohjautuu suoraan aivoalueille, joiden tiedetään olevan keskeisiä masennukseen liittyen, ja joissa on Oulun yliopiston tutkimuksissa todettu olevan valolle vasteellisia proteiineja.

Linkki artikkeliin: http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?paperID=19417

Valkee Oy  on vuonna 2007 perustettu hyvinvointiteknologian yritys, joka on kehittänyt kannettavat kirkasvalokuulokkeet kaamosmasennuksen hoitoon. Yrityksen osaaminen perustuu pitkäjänteiseen tieteelliseen tutkimukseen ja kehitystyöhön yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa. Lisää tietoa http://www.valkee.com tai Valkeen Facebook-sivuilta http://www.facebook.com/ValkeeCompany

Lisätiedot:
professori, johtava ylilääkäri Timo Takala, Oulun Diakonissalaitos, +358-050-312-6902, timo.takala@odl.fi
tieteellinen johtaja Juuso Nissilä, Valkee Oy, +358-040-701-9897, juuso.nissila@valkee.com

LÄHDE Valkee