Liaison Technologies tarjoaa ratkaisuja terveydenhuollon ja biotieteiden kohtaamiin tietohaasteisiin

10 huhti, 2015, 11:03 BST Kohteesta Liaison Technologies

- Liaison Alloy Health Platform yhtenäistää eroavaista tietoa edistäen potilaiden hoitoa ja tehostaen tutkimustyötä

ATLANTA, 10. huhtikuuta, 2015 /PRNewswire/ -- Liaison Technologies, alallaan tunnistettu integroituja pilvi- sekä tiedonhallintaratkaisuja tarjoava yritys ilmoitti tänään päästävänsä markkinoille uuden sukupolven käyttöalustan Liaison Alloy Health Platform™.Käyttöalusta on tarkoitettu yhä itsenäisemmin toimivien terveydenhuollon, kliinisten tutkimusten ja biotieteiden toimipisteiden välisten tietojen integroinnille ja hallinnalle. Alloy Health toimii jatkeena Liaison Alloy Platform™ -käyttöalustalle, joka on alansa ensimmäinen ns. dPaaS (data Platform as a Service) -ratkaisu, joka tarjoaa terveydenhuollon piirissä tapahtuvaa tietoihin pohjautuvaa muutosta tukevan infrastruktuurin.

Alloy Health Platform voi ryhmittää ja yhtenäistää laajalti erilaista tietoa, mm. kliiniset tiedot, reaaliaikaisista ja mukana kulkevista laitteista virtaava tieto, sosiaalisesta mediasta tuleva tietovirta, tutkimusrekisterit ja vakiintuneista järjestelmistä, kuten sähköiset potilaskertomukset, maksutusjärjestelmät ja kliinisten tutkimusten hallintajärjestelmät (CTMS) saatavat tiedot. Muista järjestelmistä poiketen Alloy Health painottaa tietoja, dataa, ei sovellusta. Tämän ansiosta käyttöliittymä on kestävä ratkaisu organisaatioille sovellusten muuttuessa ajan myötä. Liaisonin hiljattain tekemä hankinta teknologian alalla, Remedy Informatics, vahvistaa Alloy Health Platform –yrityksen jo entuudeltaan laajaa rekisteristöä, mikä mahdollistaa kliinisen tutkimustyön ulottautuvan horisonttia pidemmälle. Asiakkaat, jotka ovat käyttäneet näitä rekistereitä viime vuosikymmenen aikana saavat nyt käyttöönsä laajat tämän räätälöidyn käyttöalustan tarjoamat valmiudet.

"Innovatiiviset ratkaisut, kuten tämä Liaisonin Alloy Health Platform, kehittävät terveydenhuollon laatua merkittävästi. Alloy Health Platform esittelee tämän massiivisen tietomäärän ymmärrettävällä tavalla tukien tehokkaampaa potilaskohtaista päätöksentekoa. Virheiden määrä pienenee ja kriittinen hoito voidaan aloitta nopeammin, kun terveydenhuollon tarjoajilla on kokonaisvaltaiset potilastiedot käsillä," sanoi Carmen Hughes, GA-HITECin ja Georgia Health Connectin toimitusjohtaja. "Olemme erittäin tyytyväisiä siitä, että aloitteidemme perustana on tämänkaltainen voimaratkaisu."

Alloy Health Platform rakentaa toimintansa edistyneiden integraatio- ja tiedonhallintaratkaisujen varaan tarjotakseen terveydenhuollon, tutkimustoiminnan ja biotieteiden edellyttämiä palveluita:

  • strukturoidun ja strukturoimattoman potilaisiin, terveydenhuoltopalveluiden toimittajiin, organisaatioihin ja asiakirjoihin linkitetyn tiedon kaappaus ja hallinta
  • oleellisen tiedon esittäminen reaaliajassa valtuutetuille käyttäjille viranomaisvaatimukset samalla täyttäen
  • potilaan ja palveluntarjoajan tietojen täsmäytys master-datatoiminnoilla
  • tietojen poimiminen ja muuttaminen mukautettavilla työkaluilla
  • alan vakiotietomallien ja –muotojen tukeminen, mm. HL7 v2 ja v3-, CDISC-, FHIR- ja HIPAA-tapahtumat
  • tiettyyn tarkoitukseen mukautettujen rekisterien luominen yhdistämällä tietoja toisistaan eroavista lähteistä yhdeksi tietosäiliöksi.

"Kuten kaikki Liaison-ratkaisut, myös Alloy Health Platform syntyi pilvessä tehden siitä erityisen soveltuvan kohtaamaan tämän päivän tietohaasteita," sanoi Bruce Chen, Healthcare at Liaisonin varapääjohtaja. "Se on suunniteltu kohtaamaan tämän hetken haastavimmat terveydenhuollon tietoja koskevat haasteet samalla, kun se rakentaa kestävän, datakeskeisen perustan huomiselle. Organisaatiot voivat ladata harteiltaan tietomäärän aikaansaaman kuorman sekä monimutkaiset turvallisuus- ja sääntöjenmukaisuusongelmat asiantuntijalle, mikä puolestaan vapauttaa resursseja potilaiden hoitoon, tutkimustyöhön ja tuotekehittelyyn."

Useimmat terveydenhuoltoalan ratkaisut kohdistuvat tiettyjen jo määritettyjen tarpeiden täyttämiseen. Alloy Health Platform lähestyy innovatiivisesta ja progressiivisesta näkökulmasta ja tarjoaa pilviteknologiaan perustuvan käyttöalustan, joka täyttää nopeasti muuttuvan alan moninaisia tarpeita. Terveydenhuoltoala pystyy Alloy Health Platformin ansiosta saamaan kriittistä tietoa hoitotapahtuman tasolla. Tietoihin pääsyn ja niiden näkyvyyden kautta on mahdollista tehdä nopeampia toimintaan johtavia päätöksiä toimista. Tämä nopeuttaa myös biotieteiden ja akateemisten laitosten tutkimustyötä. Tarjoamalla nähtäväksi kaiken oleellisen tiedon kootussa ja normitetussa muodossa Liaison mahdollistaa paremman kommunikoinnin ja näiden alojen välisen syvällisemmän yhteistyön.

Tietoa Liaison Technologies -yrityksestä

Liaison Technologies tarjoaa integrointi- ja tiedonhallintaratkaisuja auttaakseen asiakkaita hyödyntämään tietokeskeisen lähestymistavan tehokkuutta.

Liaisonin pilviteknologiaan pohjautuva menetelmä haihduttaa datasäiliöiden väliset esteet ja ottaa käyttöön parempien päätösten tekoon tarvittavat arvokkaat tiedot. Liason edistää turvallista ja suurmittaista saumatonta tietovirtaa tavalla joka on räätälöity ratkomaan tämän hetken monimutkaisia dataongelmia samalla rakentaen huomiselle perustaa vielä näkemättömien tulevien haasteiden varalta.

Vuonna 2000 perustettu Liaison palvelee yli 7 000 asiakasta  46:ssa eri maassa. Sillä on toimipaikkoja Yhdysvalloissa, Alankomaissa, Suomessa, Ruotsissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Lisätietoja saatavilla osoitteessa www.liaison.com

LÄHDE Liaison TechnologiesLisää aiheesta

http://www.liaison.com