Liikennevirasto on valinnut Vilant Systems Oy:n RFID-junantunnistusjärjestelmän toimittajaksi

18 kesä , 2012, 05:00 BST Kohteesta Vilant

HELSINKI, June 18, 2012 /PRNewswire/ --

  • Koko Suomen raideverkoston kattava järjestelmä tulee olemaan Euroopan suurin passiiviseen RFID tekniikkaan perustuva junantunnistusjärjestelmä. Vilant  asentaa yhteensä 120 RFID-lukupistettä, jotka integroidaan Liikenneviraston vikailmaisinjärjestelmään.
  • Uuden, korkean luotettavuuden järjestelmän tavoitteena on parantaa turvallisuutta ja palveluja Suomen raideliikenteessä. Järjestelmä mahdollistaa reaaliaikaisen junanseurannan kaikissa nopeuksissa aina 250 km/h saakka ja toimii myös syrjäseuduilla GPRS-verkon avulla.

Taustaa

Liikennevirasto vastaa Suomen raideverkoston hallinnasta, kehityksestä ja ylläpidosta. Varmistaakseen että liikenteen turvallisuusvaatimukset täyttyvät, Liikennevirasto seuraa raidekaluston kuntoa radan varressa olevien vikailmaisimien avulla. RFID-järjestelmän avulla vikailmaisintietojen käyttöä voidaan tehostaa yhdistämällä vikailmaisimista saatu tieto tiettyyn vaunuun, mikä mahdollistaa ennakoivan huollon parantaen turvallisuutta. Esimerkiksi tieto kuumentuneesta laakerista (ns. "hot axle box detector") voidaan yhdistää oikean vaunun sarjanumeroon ja junan tietoihin tapahtumahetkellä. Näin viallinen osa voidaan vaihtaa ennen kuin se hajoaa.

Haasteet

Suomessa on käytössä 5 919 kilometriä rataa, joista 3 067 kilometriä on sähköistetty. Liikennevirasto käyttää radan ylläpitoon 135 miljoonaa euroa vuodessa. Rataverkoston kestämä suurin mahdollinen akselipaino on 25 tonnia. Suurin osa radasta kestää kuitenkin vain 22,5 tonnin painon. Matkustajajunien nopeusrajoitus on 220 km/h ja rahtijunien 120 km/h. Järjestelmän avulla pyritään saamaan paras mahdollinen hyöty radanvarteen jo asennetuista vikailmaisimista yhdistämällä rekisteröimänsä tieto oikeaan kalustoon.  Ratkaisun on mahdollistettava lisäksi, että tieto on standardipohjaisesti helposti analysoitavissa ja jaettavissa junaoperaattoreille, jotka puolestaan pystyvät paikantamaan vaunut ja suorittamaan ylläpito- ja korjaustoimenpiteet tarpeen mukaan.

Ratkaisu

Yli vuoden kestäneen pilottijakson aikana Vilant teki yhteistyötä Liikenneviraston kanssa tarjotakseen passiiviseen GEN2 RFID -teknologiaan perustuvan ratkaisun. Neljä Vilant RFID-lukijayksikköä asennettiin eri kohteisiin Suomen rataverkoston varteen. Pitkän tuotekehitysperiodin vaatineita RFID-lukijayksiköitä käytettiin keräämään tietoa ohi ajavista vaunuista sekä yhdistämään tiedot vikailmaisinjärjestelmään. Lukijayksiköt toimivat mobiiliverkon yli, mikä mahdollistaa sijoittamisen myös syrjäseuduille ilman toimintavarmuuden heikkenemistä. Järjestelmä rekisteröi ja raportoi myös vaunut, joissa ei ole RFID-tunnistetta.

"Koeajan tulokset olivat erittäin positiiviset," sanoo ylitarkastaja Seppo Mäkitupa Liikennevirastosta. "Vilant pystyi todistamaan, että RFID-järjestelmä on luotettava toimien lähes 100%  varmuudella. Tämä vakuutti meidät GEN2 RFID -teknologian toimivuudesta ja siitä, että voimme alkaa hyödyntämään sen tuomia etuja."

Vilantilla on yli kymmenen vuoden kokemus RFID:stä ja se on yksi Euroopan johtavia RFID-järjestelmien toimittajia. Vilant tarjoaa innovatiivisen GEN2 RFID -teknologiaan perustuvan ratkaisun avaimet käteen -periaatteella rautatieinfrastruktuurin tarjoajille ja junaoperaattoreille. Laitteisto on lujatekoinen, luotettava ja kestää säävaihtelut. Se sisältää sulautetun tietojärjestelmän, joka parantaa standardi RFID-lukijoiden toiminnallisuutta. Järjestelmä mahdollistaa tiedon siirtämisen junan kokoonpanosta ja vikailmaisimien antamista tiedoista asiakkaan taustajärjestelmään. Lisäksi Vilantin Train Analyzer -tietojärjestelmä yhdistää ja tulkitsee RFID-lukijayksiköistä saadut kaikkien ohi kulkevien junavaunujen tiedot (mukaan lukien vaunut ilman RFID-tunnistetta) määritelläkseen vaunun tyypin, sijainnin, suunnan, nopeuden ja havaitut vauriot.

Liikennevirasto on yksi ensimmäisiä organisaatioita maailmassa, joka ottaa käyttöön passiivisen RFID-teknologian raideliikenteessä. Uusi ratkaisu on kustannustehokkaampi ja pitkäikäisempi aktiiviseen RFID-teknologiaan verrattuna. Viime vuonna Vilant sai onnistuneesti päätökseen projektin, jossa yli 10 000 vaunuun ja veturiin lisättiin GEN2 RFID-tunniste osana VR Transpointille kehitettyä RFID-tietojärjestelmää.

Edut

  • Reaaliaikainen kalustonseuranta liikenteen tunnistamiseksi Suomen raiteilla
  • Vikailmaisinjärjestelmän tarjoaman tiedon täydellinen hyväksikäyttö mahdollistaa ennaltaehkäisevän kunnossapidon ja aiempaa paremman turvallisuuden raideliikenteessä. Esimerkiksi tieto kuumentuneesta laakerista voidaan yhdistää oikeaan vaunun ja junan tietoihin tapahtumahetkellä, jolloin viallinen osa voidaan vaihtaa ennen kuin se hajoaa.
  • Mahdollistaa paremman palvelun toimijoille tarjoten yhteisen tietokannan junista. Järjestelmä esimerkiksi ilmoittaa junien tarkan sijainnin ja saapumisajan.
  • Liikenneviraston testien perusteella järjestelmä toimii lähes 100% varmuudella myös syrjäseuduilla.

Linkit

Vilant: http://www.vilant.com

Liikennevirasto: http://www.liikennevirasto.fi


LÄHDE Vilant