Mercuri Urval Insight Survey 2012

12 kesä , 2012, 13:07 BST Kohteesta Mercuri Urval

HELSINKI, June 12, 2012 /PRNewswire/ --

1400 eurooppalaisen johtajan haastattelut osoittavat: Tuottavuus kärsii jatkuvassa muutoksessa

  • Pk-yritysten tuottavuus laskee 43% muutosprosessien aikana
  • Vain 66% muutosprosessien tavoitteista toteutuu
  • Suomessa muutokseen suhtaudutaan eurooppalaista keskiarvoa kriittisemmin

Kansainvälinen konsulttitoimisto Mercuri Urval kertoo tekemästään Euroopan laajuisesta tutkimuksesta, jonka mukaan pk-yritykset kärsivät 43% tuottavuuden laskusta muutosprosessien aikana. Lisäksi todettiin, että vain 66% muutosprosesseille alun perin asetetuista tavoitteista toteutui. Näiden lukujen merkitys on suuri, sillä tulevien kahden vuoden aikana jopa 72% pk-yrityksistä arvioi käyvänsä läpi jonkunlaisen muutosprosessin. Tutkimuksessa haastateltiin 1400 pk-yritysten johtajaa 14 Euroopan maassa. Suomessa haastatelluista johtajista lähes 80% oli sitä mieltä, että tuottavuutta voitaisiin parantaa lisäämällä työntekijöiden tavoitesuuntautuneisuutta.

Mercuri Urvalin kansainvälisten toimintojen johtaja Richard Moore toteaa 43% alentuneen tuottavuuden olevan hälyttävä ilmiö: "Suoraan sanottuna kahtena päivänä viidestä työntekijät eivät tee tuottavaa työtä." Kun lisäksi strategioiden elinkaaret lyhenevät ja tutkimuksen mukaan ainoastaan 66% muutosprosessien tavoitteista saavutetaan, hänen mielestään oikeiden ihmisten valinta strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi on entistä tärkeämpää.

Vaikka osa johtajista suhtautuu aiempaa skeptisemmin muutokseen, suurin osa pk-yrityksistä on edelleen sitoutunut uudistumaan: 84% on sitä mieltä, että avoin suhtautuminen muutokseen on ehdoton edellytys pysyä mukana vallitsevassa kilpailutilanteessa, ja kaksi kolmesta johtajasta osallistuu mielellään muutosprosessien suunnitteluun ja läpivientiin. Suomessa luvut olivat huomattavasti keskimääräistä alhaisempia - vain 51% johtajista totesi osallistuvansa muutokseen mielellään.

Syyt muutosprosessien käynnistämiselle vaihtelevat. Tällä hetkellä tärkeimpinä nähdään kustannussäästöt ja -tehokkuus, jotka nousivat esiin kolmella neljästä vastaajasta. 70% tavoitteli liiketoiminnan ja prosessien tehokkuuden parantamista, ja kolmannelle sijalle nousi asiakaslähtöisyyden kehittäminen. Monet näkivät muutosprosessien tavoitteiden liittyvän myös tulevaisuuden myynnin ja liikevaihdon kasvattamiseen. Suomessa tulokset painottuvat selkeästi prosessien tehostamiseen - jopa 86% vastaajista mainitsi tämän syyksi muutoksen käynnistämiselle.

Press contact:
Sanja Aimola
Mercuri Urval Finland
Phone   +358-207-420-503
Mailto: sanja.aimola@mercuriurval.com


LÄHDE Mercuri Urval