Oceana ehdottaa yhdeksää uutta suojelualuetta Itämerelle

20 joulu, 2011, 14:17 GMT Kohteesta Oceana

KOOPENHAMINA, Tanska, December 20, 2011 /PRNewswire/ --

 

Nykyinen suojelualueverkosto ei kata riittävästi kaikkia Itämeren uhattuja elinympäristöjä

Itämeren tila on kriittinen ja meri on vakavasti suojelun tarpeessa. Tänään Oceana, suurin kansainvälinen mertensuojelujärjestö julkaisi raportin Itämeren biologisesta monimuotoisuudesta ja meren luontotyypeistä ja ehdottaa yhdeksään uutta aluetta sisällytettäväksi suojelualueverkostoon. Nämä alueet Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa olivat osa Oceanan kaksi kuukautta kestänyttä tutkimusristeilyä Itämerellä keväällä 2011. Alueet edustavat luonnonarvoiltaan tärkeitä alueita, jotka on suojeltava ihmistoiminnalta, kuten tuhoisilta kalastusmenetelmiltä, jotta Itämeren tila voi parantua.

Ehdotetut alueet edustavat pääasiassa ulapan elinympäristöjä ja lajeja, jotka ovat aliedustettuina nykyisessä suojelualueverkostossa. Jotkut dokumentoidut elinympäristöt ovat lisäksi sellaisia, joita ei ole aikaisemmin listattu Itämereltä, kuten sieniyhteisöt ja tietyt kylmän veden pehmeat koralliyhteisöt. Lisäksi huonosti tunnettuja ja siten myös suojeltua vailla ovat monet Oceanan raportoimat pehmeiden pohjien yhteisöt. Nämä elinympäristöt ja yhteisöt ovat alttiita monelle ihmistoiminnalle, erityisesti pohjatroolaukselle, joka Oceana selvityksen mukaan on suora uhka näille ekosysteemeille. Oceanan ehdottamien alueiden suojeleminen paikkaisi joitakin nykyisessä Itämeren suojelualueverkostossa tunnistettuja aukkoja.

"Itämeren lajit ja ekosysteemit ovat valtavan stressin alla johtuen ihmistoiminnasta, kuten saastuttamisesta ja tuhoisista kalastusmenetelmistä sekä sedimenttien poistamisesta ruoppaamalla. Oceanan ehdottamat uudet alueet edustavat Itämeren luonnonmonimuotoisuuden sitä osaa, joka on tällä hetkellä huonosti suojeltu. Viivyttämällä alueiden sisällyttämistä suojelualueverkostoon saatamme täydellisesti menettää näiden alueiden ainutlaatuisen luonnonmonimuotoisuuden," sanoo Niklas Zennström, liikemies ja yksi Oceanan Itämeriprojektin rahoittajista.

"Yhdessä kattavan hoitosuunnitelman kanssa meriluonnonsuojelualueiden perustaminen on tehokas työkalu, joka tukee terveemmän meriympäristön tilan saavuttamista ja sen seurauksena myös kestävää kalastusta," lisää Anne Schroeer, Oceana Itämeren projektipäällikkö.

Meriluonnonsuojelualueet kattavat tällä hetkellä 12 prosenttia Itämerestä. Jotta Itämeren luonnon monimuotoisuus voidaan turvata, vähintään 30 prosenttia merestä tulisi suojella. Oikeudellisen suojan lisäksi on tärkeää, että alueilla on myös asianmukaiset hoito- ja käyttösuunnitelmat. Kalastusta on vain harvoin rajoitettu suojelualueiden sisällä, vaikka kalastus, erityisesti troolikalastus yhdessä saastuttamisen kanssa, aiheuttavat vakavimmat uhat Itämeren luonnolle. Monien uhattujen luontotyyppien tilan parantuminen edellyttää välittömiä suojelutoimenpiteitä. Alueiden suojeleminen ihmistoiminnalta hyödyttäisi sekä pohjaeläinyhteisöjä suojelualueiden sisällä, mutta myös kaupallista kalastustoimintaa parantuneiden kalakantojen kautta.

 


LÄHDE Oceana