Ontario luovuttaa käyttöoikeudet valtion metsiin

23 helmi, 2011, 16:26 GMT Kohteesta Ontario Ministry of Economic Development and Trade

OTTAWA, Kanada, February 23, 2011 /PRNewswire/ -- Kanada kuuluu maapallon metsäisimpiin valtioihin. Metsien kokonaispinta-ala on 400 miljoonaa hehtaaria. Ontarion provinssin pinta-alasta kaksi kolmasosaa on metsää. 713 000 neliökilometrin kokoisella alueella on noin 85 miljardia puuta.

Tässä on kysymys valtavista metsätaloudellisista mahdollisuuksista, joita provinssin hallitus haluaa hyödyntää entistä enemmän.

Noin 90 prosenttia Ontarion metsistä on julkisessa omistuksessa, ja nyt provinssin hallitus haluaa vapauttaa vielä käyttämättömän metsän talouselämän käyttöön. Niinpä se järjesti vuoden 2009 marraskuussa tarjouskilpailun, jonka kohteena oli 11 miljoonaa puukuutiometriä. Yritykset, jotka halusivat investoida innovatiivisilla projekteilla tehokkaaseen ja kestävään metsätalouteen,olivat oikeutettuja tekemään tarjouksen. Kiinnostus oli valtava, ja hallitus sai 115 käyttöhakemusta. Kahdelletoista yritykselle myönnettiin lupa käyttää vuosittain 1 044 700 kuutiometriä puuta. Saatujen lupien ansiosta yritykset investoivat nyt tuotantolaitoksiinsa ja palkkaavat 163 uutta työntekijää.

Valitut yritykset käyttävät Ontarion metsistä saatavaa puuta sekä perinteisten tuotteiden että niin sanottujen uusien puutuotteiden valmistukseen. Esimerkiksi Atikokan Renewable Fuels valmistaa 140 000 tonnia puupellettejä vuosittaisesta 279 000 kuutiometrin poppeli- ja koivupuukiintiöstään.

Tähän tarkoitukseen yritys rakentaa uuden myllyn ja vaihtaa nykyisestä maakaasulämmityksestä puulämmitykseen. AbitibiBowater Inc., eräs puuteollisuuden johtavista yrityksistä, saa vuosittain käyttöönsä 221 000 kuutiometriä mäntyä rakennuspuun valmistukseen. Greenview Wood Products ottaa toiminnasta poistetun sahalaitoksen ja kuivatusuunin uudelleen käyttöön. 30 uuden työntekijän avulla yritys valmistaa puupellettejä 55 500 kuutiometristä havu- ja lehtipuita. Sen lisäksi yritys suunnittelee uuden lämpöä ja sähköä tuottavan biomassavoimalan rakentamista. Gervais Forest Products Ltd. -yritykselle myönnettiin 21 000 kuutiometriä mäntyä, josta se valmistaa tukkeja ja lautoja kaivostoiminnan tarpeisiin.

Tarjouskilpailu oli askel Ontarion metsätaloussektorin uudistamisessa. Tulevaisuudessa provinssin hallitus haluaisi tehdä valtion puuvarojen käytön entistä helpommaksi yksityisille yrityksille ja suunnittelee siksi uuden vuokraus- ja lupajärjestelmän käyttöönottoa.

"Pitkän aikavälin tavoitteemme on kehittää tehokas metsätalous ja saavuttaa maailmanlaajuinen johtoasema uusiutuvien energiavarojen alalla esimerkiksi biomassan tehokkaamman hyötykäytön kautta", korostaa Michael Gravelle, pohjoisen kehityksen, kaivosalan ja metsätalouden ministeri.

  
  Yhteystiedot:

  Christine Fröhler, Markus Engel
  Communication Consultants GmbH - Jurastr. 8 - 70565 Stuttgart, Germany
  Puh. +49-711-97893-37 - Faksi +49-711-97893-44
  Sähköposti: ontario@postamt.cc
  Internet: http://www.presseforum.cc/ontario

LÄHDE Ontario Ministry of Economic Development and Trade