Ontarion hallitus ottaa käyttöön osavaltion puuvarat työpaikkojen luomisen ja innovatiivisuuden edistämiseksi

26 tammi, 2009, 06:00 GMT Kohteesta Ontario Ministry of Natural Resources

TORONTO, January 26 /PRNewswire/ -- Ontarion osavaltio etsii innovatiivisia keinoja käyttää osavaltion puuvaroja investoinnin ja uusien työpaikkojen edistämiseen.

Huomattava määrä puuta jää vuosittain käyttämättä eri puolilla Ontarion osavaltiota. Tämä biokuiduksi tunnettu puu on osa Ontarion kestäviä puuvaroja, jotka on luovutettu hakattavaksi vuosittain.

Kiinnostuksenilmaisupyyntö on nyt auki. Ehdotuksia otetaan vastaan 3. maaliskuuta 2009 saakka. Ontario pyytää kiinnostuneita yrityksiä esittämään ideoita uusien investointien ja ympäristöystävällisten työpaikkojen luomiseksi Ontarion biotalous- ja lisäarvotuotantosektoreilla. Kiinnostuksenilmaisupyynnön tulokset auttavat myös ministeriötä määrittelemään prosessin toteuttamiseen tarvittavan puumäärän.

Hakemusten käsittelyn jälkeen ministeriö päättää tarvittavista jatkotoimenpiteistä, jotka voivat sisältää puuvaroja koskevan kilpailumenetelmän.

"Ontarion yritykset ovat maailman kilpailukykyisempien joukossa. Odotan niiden vastaavan tähän haasteeseen uusilla mielenkiintoisilla ideoilla, jotka edesauttavat metsäalaa ja siitä riippuvia yhteisöjä", toteaa luonnonvaroista vastaava ministeri Donna Cansfield ( http://www.mnr.gov.on.ca/en/About/2ColumnSubPage/249086.html).

Käyttämättömäksi jäänyttä puutavaraa tulee puiden latvoista ja oksista, puista joita ei tällä hetkellä voi markkinoida perinteisinä puutuotteina, sekä metsäpaloissa, myrskyissä tai muissa onnettomuuksissa vahingoittuneista puista.

- Lue kiinnostuksenilmaisupyyntö osoitteessa (ontario.ca/forests).

(http://www.mnr.gov.on.ca/en/Business/Forests/2ColumnSubPage/261601.html)

- Lue Ontarion metsäbiokuitua koskeva jakoperuste- ja käyttösopimus

(http://www.mnr.gov.on.ca/244743.pdf)

OSAVALTIO ETSII INNOVATIIVISIA EHDOTUKSIA PUUVAROILLE

Ontarion hallitus on ottanut ensimmäisen askeleen metsäbiokuidun käyttöönottamiseksi. Toimenpiteellä pyritään takaamaan puuvarat uusien investointien ja työpaikkojen luomiseksi Ontarion biotaloussektorilla. Aloite on askel eteenpäin Ontarion ympäristösuunnitelman edistämiseksi sekä osavaltion metsätalouden elvyttämiseksi.

Luonnonvaroista vastaava ministeriö on avannut ensimmäisen vaiheen esittämällä osavaltion puuvarojen käyttöä koskevan kiinnostuksenilmaisupyynnön. Tämä on erinomainen mahdollisuus kehittää Ontarion ympäristötaloutta ja samalla tukea vahvaa metsätuotantosektoria. Ontarion metsät ovat hyvin hoidettuja, eikä tällaisen puutavaran käyttöönotto haittaa niiden kestävää kehitystä.

Kiinnostuksenilmaisupyynnön tarkoituksena on vastaanottaa ehdotuksia, jotka johtavat uusiin investointeihin ja työpaikkoihin metsäalalla. Kiinnostuksenilmaisupyynnön tulokset auttavat myös ministeriötä määrittelemään prosessin seuraavaan vaiheeseen - puutavaroita koskevaan kilpailumenetelmään - tarvittavan puumäärän.

Metsäbiokuitu on uusiutuva energialähde, josta voidaan tuottaa sähkön tuotantoon käytettäviä puupellettejä. Puuta käyttämällä voidaan alentaa kasvihuonekaasunettopäästöjä ja muita ilmansaastuttajia. Tämän vuoksi ministeriö toteuttaakin projektin yhteistyössä Ontarion sähköntuotantoyhtiön kanssa. Myös Ontarion sähköntuotantoyhtiö on julkaissut kiinnostuksenilmaisupyynnön biopolttoaineiden (puupelletit mukaan lukien) hankkimiseksi.

Aloite voi tarjota Ontariolle mahdollisuuden ottaa johtopaikka Pohjois-Amerikan kamppailussa ulkomaisista energialähteistä ja fossiilisista polttoaineista riippuvuuden alentamiseksi sekä ilmaston lämpenemistä ja kasvihuonekaasuja edistävien toimien vähentämiseksi.

Metsäbiokuitua voidaan mahdollisesti käyttää myös uusiutuviin vaihtoehtoisiin polttoaineisiin ja muihin biotuotteisiin, jotka voivat vähentää osavaltion riippuvuutta fossiilisista polttoaineista, sekä lisäarvotuotanto- ja erikoispuutuotteisiin.

Kiinnostuneita yrityksiä pyydetään vastaamaan ministeriön julkaisemaan osavaltion metsäbiokuidun käyttöä koskevaan kiinnostuksenilmaisupyyntöön 3. maaliskuuta 2009 mennessä. Puuvaroja koskevan kilpailumenetelmän odotetaan käynnistyvän keväällä 2009. Sen tarkoituksena on valita hyväksytyt ehdokkaat, joille tehdään ehdollinen tarjous puuvaroista kesällä 2009.

Lisätietoja ministeriön julkaisemasta kiinnostuksenilmaisupyynnöstä on saatavilla osoitteessa ontario.ca/forests

(http://www.mnr.gov.on.ca/en/Business/Forests/2ColumnSubPage/261601.html)

ontario.ca/natural-resources-news

Lisätietoja: Ivan Langrish, ministerin toimisto, +1-416-314-2212; Media-piste, viestintäpalveluyksikkö +1-416-314-2106

LÄHDE Ontario Ministry of Natural Resources