Ontarion pohjoisosien strateginen kehittäminen

24 elo, 2011, 11:20 BST Kohteesta Ontario Ministry of Economic Development and Trade

SUDBURY, Ontario, August 24, 2011 /PRNewswire/ --

 

- Provinssihallitus tukee Laurentian Yliopiston eri toimialoihin kuuluvaa viittä projektia

Sudburyssa sijaitseva Laurentian Yliopisto aloittaa viisi eri tutkimusprojektia: tarkoitus on tutkia mineraaliesiintymiä ja ekosysteemejä sekä parantaa kaivostoiminnan ja terveydenhuollon olosuhteita Ontarion pohjoisosissa. Ontario antaa 1,9 miljoonaa euroa (2,67 milj. Kanadan dollaria) viiden tutkimusryhmän käyttöön. Varat ovat peräisin Ontarion tutkimusta ja kehittämistä tukevan ministeriön ohjelmasta Ontario Research Fund-Research Excellence.

1,62 miljoonaa euroa (2,24 milj. Kanadan dollaria) käytetään kaivostoiminnan tutkimiseen, johon osallistuu 75 tutkijasta koostuva ryhmä. Summalla uudistetaan kivennäisvarojen louhintaan ja rikastukseen käytettävät tekniset laitteistot ja parannetaan kaivosmiesten turvallisuutta.  

Noin 190 000 euroa (260 538 Kanadan dollaria) jaetaan 20 tutkijalle, jotka tutkivat boreaalista vyöhykettä, Kanadan laaja-alaisinta ekosysteemiä. Tutkimusryhmän tehtävänä on löytää ratkaisuja, joiden avulla vaurioituneiden alueiden kuntoa voidaan parantaa.

Kolmas ryhmä tutkii mikrobiyhteisöjä uudenaikaisimpia menetelmiä kuten kromatografiaa ja massaspektrometriä käyttäen. Tutkimuksessa tarkastellaan, miten ympäristön saastuminen muuttaa näitä organismeja ja kuinka organismit sopeutuvat muuttuneisiin olosuhteisiin. Tutkijat haluavat kehittää prosesseja, joiden avulla nämä yhdyskunnat voitaisiin sopeuttaa takaisin niiden luonnollisiin olosuhteisiin. Projekti tulee maksamaan noin 110 000 euroa (149 486 Kanadan dollaria).

Neljännen tutkimusryhmän kohteena on tutkia luonnossa esiintyvien aineiden ominaisuuksia. 15 henkilöstä koostuvan ryhmän tavoitteena on näiden aineiden tuottaminen tietokoneohjelman avulla. Etenkin tuotanto hyötyisi tästä, sillä keinotekoisesti tuotetut aineet olisivat nopeammin saatavilla. Tätä projektia tuetaan 11 472 eurolla (15 862 Kanadan dollarilla).

Terveydenhuollon parantamiseen on käytettavissä 9 658 euroa (13 354 Kanadan dollaria). Kymmenhenkisen tutkimusryhmän tavoitteena on integroida projektiin lapsia, joiden osallistumisen toivotaan parantavan Ontarion pohjoisosien terveyspolitiikkaa ja terveydenhuoltoa.

Christine Fröhler
Communication Consultants GmbH
Puh. +49(711)97893-37
ontario@postamt.cc
http://www.presseforum.cc/ontario

LÄHDE Ontario Ministry of Economic Development and Trade