Pään ja kaulan alueen syöpää edustavat ryhmät ja Euroopan parlamentin jäsenet pyytävät Euroopan komissiolta tukea varhaisen diagnoosin strategialle

23 syys, 2014, 08:30 BST Kohteesta European Head and Neck Society (EHNS)

BRYSSEL, September 23, 2014 /PRNewswire/ --

  • Euroopan parlamentin jäsenten (MEP) suullisesti esittämä pyyntö* komissiolle tukea Euroopan laajuista valistus- ja tiedotuskampanjaa, jonka tarkoituksena on tuoda esille  pään ja kaulan alueen syövän oireet ja merkit 
  • Pään tai kaulan alueen syöpää sairastavista 60 % saa diagnoosin, kun tauti on edenneessä vaiheessa, ja 60 % heistä kuolee tautiin 5 vuoden kuluessa 
  • Pään ja kaulan alueen syövän alkuvaiheessa diagnoosin saaneiden potilaiden eloonjäämisennuste on 80-90 % 

Pään ja kaulan alueen syöpien eurooppalainen yhdistys (EHNS) ja Euroopan syöpäpotilasjärjestöjen liitto (ECPC) kokoontuu tänään uudelleen Euroopan parlamentissa vaatimaan pään ja kaulan alueen syövän toteamista koskevan  tietoisuusohjelman Euroopan laajuista toimeenpanoa.

Siirtyäksesi multimedia uutiseen näpsäytä tästä.

http://www.multivu.com/players/English/72762527-EHNS-early-diagnosis-days/

Kokousta isännöi Euroopan parlamentin jäsen  Ciprian Tănăsescu ja se pidetään toisen vuosittaisen Make Sense -kampanjan pään ja kaulan alueen syövän tietoisuusviikon aikana. Euroopan parlamentin jäsenet, Euroopan komission edustajat ja pään ja kaulan alueen syöpien eurooppalainen asiantuntijaryhmä osallistuvat kokoukseen. Tapahtuman tavoitteena on hankkia Euroopan komission tuki EHNS-yhdistyksen ja ECPC-liiton laatimalle pään ja kaulan alueen syövän varhaisen diagnoosin strategialle.  Tämä tavoite esitettiin Euroopan parlamentin jäsenten aiemmin tässä kuussa suullisesti esittämässä kysymyksessä* ja komissiota pyydettiin:

  • kehittämään strategia, joka edistää pään ja kaulan alueen syöpien varhaisempaa toteamista
  • toteuttamaan tapahtumia, jotka lisäävät tietoisuutta pään ja kaulan alueen syövistä Euroopan laajuisesti
  • turvaamaan rahoitus pään ja kaulan alueen syövän tieteelliselle jatkotutkimukselle

Vuosittain yli 150 000 ihmisellä ympäri Eurooppaa todetaan pään ja kaulan alueen syöpä ja noin 70 000 ihmistä kuolee tähän tautiin vuosittain. Varhainen diagnoosi on edelleen keskeisessä asemassa EHNS-yhdistyksen Make Sense -kampanjassa, joka käynnistettiin vuonna 2012 lisäämään tietoisuutta pään ja kaulan alueen syövästä ja parantamaan tautia sairastavien potilaiden elämänlaatua ja hoitotuloksia.

"Tiedoissa pään ja kaulan alueen syövästä ja sen merkeistä ja oireista on huolestuttavia puutteita, vaikka kyseessä on kuudenneksi yleisin syöpätyyppi maailmanlaajuisesti. Tästä seuraa, että yli puolet potilaista diagnosoidaan taudin myöhäisvaiheessa, jolloin eloonjäämisluku on vain 60 %." kommentoi kokousta isännöivä Euroopan parlamentin jäsen Ciprian Tănăsescu. "Syövän ennalta ehkäisemiseen liittyvien kampanjoiden täytyy olla etusijalla Euroopan unionissa, ja komissiolta saatu tuki auttaa lisäämään tietoisuutta, rohkaisee potilaita kääntymään aiemmin lääkärin puoleen ja aikaistaa taudin toteamista ja sitä kautta parantaa potilaan hoitotuloksia tulevaisuudessa."

Tapahtuma on jatkoa EHNS:n ja ECPC:n yhteiselle valkoiselle kirjalle, joka lanseerattiin Euroopan parlamentin jäsenille ensimmäisen Make Sense -kampanjan pään ja kaulan alueen syövän tietoisuusviikon aikana vuonna 2013. Valkoinen kirja, 'Head and Neck Cancer: The 'curable' cancer that kills over half of all sufferers - it is time to do something about it'  tarkasteli kiireellistä tarvetta lisätä tietämystä pään ja kaulan alueen syövästä ja parantaa taudin diagnosointia ja potilaiden ohjaamista hoitoon koko Euroopassa. Valkoinen kirja sai merkittävää tukea ja paikalla oli Euroopan parlamentin jäseniä ympäri Eurooppaa, mikä kannustaa tätä seurantakokousta, johon osallistuu Euroopan komission edustajia, toteuttamaan kampanjan Euroopan tasolla.  

"Jos pään ja kaulan alueen syöpä havaitaan varhaisessa vaiheessa, potilaiden eloonjäämismahdollisuus on 80-90 %", totesi professori René Leemans, EHNS-yhdistyksen puheenjohtaja ja korva-, nenä- ja kurkkutautien ja pään ja kaulan kirurgian professori VU Medical Centeristä Amsterdamista. "Euroopan komission saaminen mukaan meneillään olevaan Make Sense -kampanjaan lisäisi tietämystä taudin merkeistä ja oireista ja varmistaisi, että potilaat kaikkialla Euroopassa diagnosoidaan varhain ja he saavat parasta saatavilla olevaa hoitoa ja siten paremmat eloonjäämismahdollisuudet."

Lisätietoa saa osoitteesta http://www.makesensecampaign.eu.

*Euroopan parlamentin jäsenet esittävät parlamentin kysymykset muille Euroopan unionin toimielimille ja laitoksille. Kysymykset, joihin vastataan suullisesti (suullisesti esitettävät kysymykset) käsitellään täysistuntojen aikana ja ne ovat mukana päivän keskusteluissa. Ne saattavat johtaa päätöksiin.

Huomautuksia toimittajille 

Yhteystiedot tiedotusvälineille:  

Sophie Ryan
+44(0)7809-390-664
sryan@axon-com.com
 

LÄHDE European Head and Neck Society (EHNS)