Pluris Energy solmii sijoitussopimuksen Terra Securities ASA:n kanssa

19 joulu, 2006, 13:20 GMT Kohteesta Pluris Energy Group Inc.

HOUSTON, December 19 /PRNewswire/ --

Pluris Energy Group Inc. (OTC Bulletin Board: PEYG) ilmoittaa, että se on solminut oslolaisen Terra Securities ASA:n kanssa ("Terra") investointipalveluiden valtuutussopimuksen ("Sopimus"), jonka perusteella Terra toimii Pluris Energyn talousneuvojana ja huolehtii osakeanneista, osakkeisiin liittyvistä taloudellisista toimista, listautumisesta ("Listautuminen") ja Pluris Energyn julkisten osakkeiden rekisteröimisestä Oslon pörssissä sekä Pluris Energyn "A"-osakkeiden rekisteröimisestä Oslo Alternative Bond Marketissa ("ABM").(a)

Terra on investointiyritys, jonka pääkonttori on Oslossa ja joka on Terra Gruppen AS:n tytäryhtiö. Terra on Oslon ja Tukholman osakepörssin jäsen ja sillä on yli 30 000 rekisteröityä asiakasta, joiden pörssitapahtumien bruttovaihto on kuluvana vuonna ollut yli USD 16 miljardia. Terra on kuluvana vuonna julkistanut uusia osakkeita USD 2,5 miljardin arvosta ja suorittanut osakekauppoja, yksityisiä sijoituksia ja julkisia anteja USD 500 miljoonan edestä hallinnoijana. Terra on monipuolinen investointiyritys, joka tarjoaa osakemyyntiä, erityisesti öljy ja kaasu-, materiaali-, energia- ja talouspalvelusektoreille keskittyvää pääoman tutkimusta, yritysten talouspalveluita listautumisissa, fuusioissa ja hankinnoissa, julkisia ja yksityisiä sijoituksia ja rakenteellisia talouskauppoja. Näiden lisäksi se tarjoaa velkapääomamarkkinapalveluita, jossa se suorittaa velkapääoman myyntiä, uuden velkapääoman luomista ja velkapääoman syndikoimista.

Sopimuksen mukaan Terra tarjoaa palveluita Pluris Energylle sen ainoana talous- ja sijoitustoimintaneuvojana sen luodessa prospektia ja muita investointiasiakirjoja, jotka liittyvät Pluris Energyn julkisten osakkeiden ehdotettuun listautumiseen Oslon pörssissä. Tavoitteena on listautua vuoden 2007 toisen neljänneksen aikana. Terra neuvoo ja auttaa yritystä Pluris Energyn A-osakkeiden listaamisessa Oslo ABM:ssä. Tässä suhteessa Terra neuvoo Pluris Energyä ehdotetun Listautumisen ja ABM-listautumisen rakenteessa, kuten annin koossa, tilauksen hinnoittelussa, sekä muissa tilausoikeuksiin, maksutakuisiin, arvostukseen ja arvonmittaismalleihin liittyvissä asioissa, jotka liittyvät yritykseen ja Pluris Energyn yrityksen Etelä-Amerikan yrityskehitysmandaatin hankintasopimusten avulla hankkimaan omaisuuteen.(a)

Pluris Energyn hallituksen puheenjohtaja ja pääjohtaja Sacha H. Spindler ilmoitti, "Olemme iloisia voidessamme tehdä yhteistyötä Terra Securitiesin kanssa ja jatkaa yrityksemme suunnitelmaa listata yritys Oslon pörssiin ja listata A-osakkeemme Oslo ABM:ään. Nyt kun olemme solmineet tämän sopimuksen, Pluris Energy on hyvässä asemassa ja voi rekisteröidä ja listata yrityksen osakkeet ja obligaatiot Euroopan markkinoilla, ja erityisesti Oslon kaltaisessa markkinapaikassa, joka ymmärtää ja sisäistää Pluris Energyn kaltaisen kansainvälisen öljy- ja kaasuyrityksen arvot." Herra Spindler sanoi, "Mandaattisopimuksen solmiminen Terra Securitiesin kanssa luo osakkaillemme perustan, jonka uskomme tarjoavan Pluris Energylle parhaan tilaisuuden jatkaa yrityksen nykyisten kehityssuunnitelmien perusarvon toteuttamista mitä Etelä-Amerikan hankintamandaattiin tulee ja erityisesti mitä tulee Pluris Energyn öljy- ja kaasupääoman tuottamiseen, joka saavutettiin San Enrique Petroleran hankinnalla."(a)

Oslon pörssi on yksi maailman nopeimmin kasvavista pörsseistä. Norja on yksi maailman suurimmista öljyn ja kaasun tuotanto- ja kehitysalueista, mistä syystä Oslon talousyhteisöstä on tullut yksi kansainvälisesti kehittyneimmistä ja ennakoivimmista öljy- ja kaasuinvestointiyhteisöistä. Useimmilla suurilla kansainvälisillä pankeilla on paikka Oslon pörssissä. Oslossa sijaitsevilla talousyrityksillä on pääsy kansainvälisiin varoihin, joita halutaan sijoittaa Oslon pörssissä listattuihin yrityksiin, koska Oslon investointiyhteisö tuntee öljy- ja kaasusektorin hyvin. Tämä johtuu osaltaan myös siitä, että Oslon pörssi on kehittänyt ja ylläpitää yhtä maailman kehittyneimmistä markkinoiden tarkkailujärjestelmistä, joka mahdollistaa pörssiin listautuneiden öljy- ja kaasuyritysten paremman arvostuksen ja suuremman likviditeetin. Kun yrityksen ehdotettu Listautuminen Oslon pörssiin on suoritettu, Pluris Energyn yleisiä osakkeita seurataan ja kaupataan Yhdysvalloissa edelleen.

Tietoja Pluris Energystä

Pluris Energy Group Inc. on kansainvälinen energiayritys, joka hankki ja kehittää öljy- ja kaasupääoman tuotantoa maailmanlaajuisissa kehitysprojekteissa. Pluris Energy sijoittaa myös maailmanlaajuisen energiaverkoston monipuolistamiseen tähtäävän energiataloudellisuustekniikan tutkimukseen ja kehitykseen. Lisätietoja on yrityksen Web-sivustossa http://www.pluris.com.

  
  Yrityksen yhteyshenkilö
  Louis J. Fruchier
  Senior V.P. Corporate Developments
  Pluris Energy Group Inc.
  +1-281-383-9403
  fruchier@pluris.com

Tulevaisuutta arvioivat lausunnot

Tämä lehdistötiedote sisältää "tulevaisuutta arvioivia lausuntoja". Tämä lehdistötiedotteen lausunnot, jotka eivät perustu historiaan, ovat tulevaisuutta arvioivia lausuntoja. Näitä ovat tulevaisuuteen liittyviin uskomuksiin, suunnitelmiin, odotuksiin tai aikeisiin liittyvät lausekkeet. Nämä tulevaisuutta ennustavat lausunnot on merkitty merkinnällä (a), ja niitä ovat mm. odotus tai väite, että (i) yritys viimeistelee Pluris Energyn julkisten osakkeiden listaamisen ja rekisteröinnin Oslon pörssissä, (ii) yritys viimeistelee Pluris Energyn A-osakkeiden listaamisen ja rekisteröinnin Oslo Alternative Bond Marketissa, (iii) yritys onnistuu myymään A-osakeantinsa ja (iv) yritys hankkii San Enrique Petrolera, SA:n loput osakkeet.

On tärkeää huomata, että varsinaiset tulokset ja yrityksen varsinaiset saavutukset saattavat merkittävästi poiketa tulevaisuutta arvioivista lausunnoista. Varsinaiset tulokset saattavat poiketa tulevaisuutta ennakoivista lausunnoista useista eri syistä. Näitä tekijöitä voivat olla: (i) Terra ei löydä investoijia, jotka ostaisivat yrityksen osakkeita ehdotetussa listautumisessa, (ii) yrityksen Oslon pörssiin listautumisen epäonnistuminen mistä tahansa syystä, (iii) kaikille A-osakkeille tai niiden merkittävälle osalle ei löydy ostajia, (iv) A-osakkeiden Oslo Alternative Bond Marketiin listautuminen epäonnistuu, (v) epäonnistuminen siinä, että sopimus Terra Securitiesin kanssa tarjoaa parhaan tilaisuuden realisoida yrityksen Etelä-Amerikan hankintamandaatin kehityssuunnitelmien perusarvon, (vi) jatkuva öljyn ja kaasun kysyntä, (vii) epäonnistuminen San Enrique Petrolera, SA:n tai muussa suunnitellussa hankinnassa mistä tahansa syystä, (viii) epäonnistuminen ehdotetun Listautumisen tuoton saavuttamisessa, kuten "A"-osakkeiden annin epäonnistuminen, mikä estää öljy- ja kaasuhankintojen suorittamisen, (ix) San Enriquen kehitysalueen ennustetun varannon tarkkuus, (x) ympäristöjärjestöjen vaatimusten epävarmuus, (xi) yrityksen epäonnistuminen saada velkaa tai pääomaa toiminnan rahoittamiseen, (xii) yrityksen kyky pitää pätevät työntekijät tai konsultit ja (xiii) todennäköisyys, ettei öljyä tai kaasua ei löydy hyödynnettävissä määrin mistään omaisuudesta, jossa yrityksellä on osuus. Lisää yritystä koskevia riskitekijöitä on riskianalyysissamme Edgarin SEC:lle lähetetyissä lomakkeissa 10-KSB ja 10-QSB.

Web-sivusto: http://www.pluris.com

LÄHDE Pluris Energy Group Inc.