Sydämen epäsäännöllisen rytmin puutteellinen hoito vaarantaa potilaiden hengen

23 marras, 2010, 00:01 GMT Kohteesta AF Aware

LONTOO, November 23, 2010 /PRNewswire/ --

- Raportti kehottaa ryhtymään välittömiin toimiin potilaiden terveyden parantamiseksi ja kansallisten terveydenhoitomenojen vähentämiseksi

Satojen tuhansien eteisvärinäpotilaiden henki saattaa olla vaarassa tästä sydänviasta kärsivien potilaiden puutteellisen diagnostisoinnin, hoito-ohjeiden laiminlyönnin ja tiedonpuutteen takia, varoittaa raportti[1], jonka AF AWARE kumppaneineen on julkistanut tänään. Raportti kertoo, että eteisvärinän puutteellinen diagnostisointi ja hoito voi lisätä sairaalahoidon tarvetta sekä aivoverentulpan ja muiden sydän- ja verisuonikomplikaatioiden riskiä. Se aiheuttaa myös tarpeettomia kustannuksia yksittäisille potilaille ja terveydenhoitojärjestelmille Euroopassa. Nämä tutkimustulokset julkistetaan samaan aikaan, kun asiantuntijat kokoontuvat EuropeAF-konferenssissa Lontoossa vaihtaakseen näkemyksiään siitä, miten eteisvärinää tulisi hoitaa tehokkaasti. Nämä tutkimustulokset ovat saaneet AF AWAREN kumppaneineen julkistamaan kiireellisen vetoomuksen parannuksien tekemiseksi koko Euroopan tasolla.

Siirtyäksesi multimedia uutiseen näpsäytä tästä:

http://multivu.prnewswire.com/mnr/prne/afware/46314/

Kuusi miljoonaa henkeä ympäri Eurooppaa kärsii eteisvärinästä1. Näin tämä vaiva on yleisin sydämen rytmihäiriö eli arytmia (sydämen epätavallinen rytmi). Vaikka vaivan yleisiä oireita ovat sydämen tykytys, hengenahdistus ja huimaus, joillain eteisvärinästä kärsivillä potilailla ei ole mitään oireita. Eteisvärinä lisää potilaan aivoverentulppariskin neljän - viisinkertaiseksi.[ 2]

"Eteisvärinä on vakava, paheneva ja krooninen sairaus, jolla voi olla vakavia seurauksia potilaille ja terveydenhoitojärjestelmille", sanoi professori Günter Breithardt, Maailman sydänjärjestön edustaja. "Tämä raportti tuo esille sen, miten eteisvärinän tehokkaammat hoitomahdollisuudet hukataan, miten Euroopan terveydenhuoltojärjestelmät voivat säästää rahaa ja - mikä tärkeitä - miten voi pelastaa potilaiden henkiä."

Raportti paljastaa eroja hoito-ohjeiden noudattamisessa, puutteellisia potilasresursseja ja puutteita maakohtaisissa arviossa eteisvärinän esiintymisestä ja tiheydestä, mikä aiheuttaa epäilyjä, että eteisvärinä diagnostisoidaan aivan liian harvoin. Tämä voi estää kansallisten terveydenhoitojärjestelmien tehokkaan suunnittelun.

Raportti korostaa, että eteisvärinä voi maksaa Euroopan unionille EUR10 miljardia vuodessa, tämä luku perustuu Ranskassa tehtyyn arvioon, että eteisvärinäpotilaan aiheuttamat terveydenhoidon vuosittaiset kustannukset ovat noin EUR3220. Nämä kustannukset voisivat kuitenkin laskea huomattavasti, jos primäärihoidossa käytettäisiin seulontamenetelmiä. Kuten eräs Isossa-Britanniassa tehty tutkimus toi esiin, primäärihoidon potilaiden satunnainen seulonta voi maksaa noin GBP200 potilasta kohti, mutta se laskee todennäköisesti kustannuksia, sillä kalliimpi sekundaarihoito voidaan välttää.

Raportti toi esiin myös sen, että sairaspoissaolojen aiheuttamat merkittävät työajan menetykset, työn tuottavuuden lasku ja ennenaikaisen eläkkeelle siirtymisen tarve aiheuttavat huomattavia kustannuksia. Italiassa ja Saksassa nämä epäsuorat kulut on arvioitu olevan EUR3000 yhtä eteisvärinäpotilasta kohti vuodessa, ja Alankomaissa, Kreikassa ja Ranskassa nämä kulut ovat sadoissa euroissa potilasta kohti. Seurauksena on, että eteisvärinästä kärsiviin yksilöihin, näiden hoitajiin, työnantajiin sekä terveydenhuolto- että sosiaaliturvajärjestelmään kohdistuu enemmän painetta.

Reaktiona raporttiin AF AWARE kumppaneineen Maailman sydänjärjestön ja Stroke Alliance for Europe -yhdistyksen johdolla vaativat välittömiä toimia neljällä alueella:

1. Sairausrekisterien tulee olla paremmin saatavilla ja niitä tulee käyttää tehokkaammin, jotta saadaan tarkka arvio eteisvärinän esiintymisestä ja voidaan arvioida tämän sairauden aiheuttamat todelliset kulut

2. Tarvitaan lisää koulutusvälineitä, ja hoito-ohjeita on sovellettava maakohtaisiin tarpeisiin

3. On arvioitava lääkintähenkilöstön koulutustarve, potilastietojen puutteet ja hoitopreferenssit

4. Potilasmateriaalien on oltava korkealuokkaisia, jossa potilaista voi tulla todellisia kumppaneita päätöksenteossa terveydenhoitohenkilökunnan tuella

"Eteisvärinä on yhä merkittävämpi kansanterveysongelma, sen esiintyvyyden arvioidaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä" sanoi tohtori Markus Wagner, Stroke Alliance for Europe-järjestön puheenjohtaja. "AF AWARE kumppaneineen perää nopeita toimia eteisvärinäpotilaiden hoitamiseksi Euroopassa ja näiden sairauksien fyysisen, psyykkisen ja taloudellisen vaikutuksen vähentämiseksi."

AF AWARE-ryhmän toimintaa rahoitetaan sanofi-aventis -yhtiön koulutusapurahalla

Huomioita toimittajalle

Tietoja eteisvärinästä (AF)

Eteisvärinä on seurasta epätavallisesta sähköisestä toiminnasta sydämen yläkammioissa (atria), joka johtaa epäsäännölliseen lyöntitiheyteen, mikä puolestaan estää veren tehokkaan pumppauksen kehoon muihin osiin.[3] Eteisvärinän yleisiin oireisiin kuuluvat sydämentykytys (nopea, epäsäännöllinen tykytyksentunne tai syke rinnassa), hengenahdistusta, huimausta ja painotunnetta rinnassa.[4] Ikä, ylipaino korkea verenpaine, sydäninfarkti, sydämen vajaatoiminta ja sydämen läppäviat[5] nostavat potilaiden riskiä saada eteisvärinä, ja eteisvärinä heikentää potilaiden prognoosia, joilla on sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä, kuten aivoverentulppa tai sydäninfarkti.[4],[6]

AF AWARE

AF AWARE (Atrial Fibrillation AWareness And Risk Education)-raportti pyrkii edistämään tietoisuutta siitä, että etäisvärinä on erittäin tärkeä huolenaihe kansanterveydelle, raportissa tuodaan esiin nykyisin vallitsevia virheellisiä käsityksiä tästä vaivasta ja siinä keskitytään sairauden todelliseen luonteeseen. Raportti vaatii pikaisia toimia eteisvärinäpotilaiden diagnoosin ja hoidon parantamiseksi ja sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisemiseksi. Maailman sydänjärjestö, Atrial Fibrillation Association ja European Heart Rhythm Association käynnistivät AF AWARE-kamppanjan vuonna 2009. Se saa rahoitusta sanofi-aventis -yhtiön rajaamattomasta tutkimusapurahasta.

Tietoja "Atrial Fibrillation in Europe: How AWARE are you?" -raportista

Raportin laati itsenäinen terveystaloustieteilijä Leela Barham, Stroke Alliance for Europe (SAFE) -yhdistyksen toimeksiannosta, ja sanofi aventis rahoitti sen avoimella tutkimusapurahalla. Tutkimus pantiin alulle siksi, että eteisvärinän osalta oli havaittavissa selvästi tiedonpuutetta eikä vertailukelpoisia tietoja ollut saatavissa Euroopan tasolla. Tutkimuksessa käytiin läpi relevantteja englanninkielisiä tutkimusjulkaisuja välillä 2005 ja 2010, ja siinä tehtiin Maailman sydänjärjestön ja Stroke Alliance for Europe (SAFE)-järjestön jäsenten kyselytutkimus huhtikuun ja syyskuun 2010 välillä.

Tietoja Maailman sydänjärjestöstä

Maailman sydänjärjestö on omistautunut johtamaan kamppailua sydänsairauksia ja aivohalvausta vastaan kaikkialla maailmassa. Se keskittyy matalan ja keskitasoisen tulotason maihin. Tämän yhteisön muodostaa yli 200 jäsenorganisaatiota. Jäsentensä kanssa Maailman sydänjärjestö työskentelee rakentaakseen globaalia sitoutumista sydän- ja verisuonitautien käsittelyyn poliittisella ja hallinnollisella tasolla, järjestö kehittää ja levittää ideoita ja erilaisia parhaita käytäntöjä, se edistää tieteellistä tutkimusta ja tiedon jakamista sydän- ja verisuonitautien voittamiseksi - nämä taudit ovat maailman yleisimpiä kuolinsyitä. Se on kasvava jäsenorganisaatio, joka yhdistää lääketieteellisten yhdistysten ja sydänsäätiöiden vahvuudet yli sadasta maasta. Yhteisten ponnistelujemme avulla me voimme auttaa ihmisiä kaikkialla maailmassa elämään pidempään ja tekemään heidän elämästään parempaa sydänvaivojen osalta. http://www.worldheart.org

Tietoja Stroke Alliance for Europe (SAFE) -järjestöstä

Stroke Alliance for Europe on Euroopan johtava potilasjärjestö, joka on omistautunut auttamaan kaikkia aivoveritulppapotilaita Euroopassa. Visiomme on luoda maailma, jossa on vähemmän aivoveritulppia ja jossa kaikki aivoveritulppapotilaat saavat tarvitsemaansa apua.

Me työskentelemme sen eteen, että kaikilla potilailla Euroopassa olisi käytettävissään hoitojatkumo ennaltaehkäisystä ja riskintunnistamisesta ensiapuhoidon kautta hyvin järjestettyyn aivoveritulppahoitoon akuutissa vaiheessa ja aina kunnolliseen kuntoutukseen ja sekundaariehkäisyyn saakka vuoteen 2015 mennessä.

Joku saa Euroopassa aivoveritulpan joka 20. sekunti. Aivoveritulppa ei erottele. Se voi sattua kenelle tahansa missä elämänvaiheessa tahansa. Aivoveritulpat ovat äkillisiä, ja niiden seuraukset voivat olla tuhoisia.

Viitteet

[1] Barham, L. Atrial Fibrillation in Europe: How AWARE are you?, November 2010

[2] PA Wolf, RD Abbott and WB Kannel. Atrial fibrillation as an independent risk factor for stroke: the Framingham Study. Stroke 1991;22;983-988. URL: http://stroke.ahajournals.org/cgi/reprint/22/8/983 - Last accessed: 27.10.2010

[3] The Task Force for the Management of Atrial Fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC), Guidelines for the management of atrial fibrillation, European Heart Journal (2010) 31, 2369-2429. URL: http://www.escardio.org/guidelines-surveys/esc-guidelines/GuidelinesDocuments /guidelines-afib-FT.pdf - last accessed: 27.10.2010

[4] Benjamin E.J. et al., Impact of Atrial Fibrillation on the Risk of Death: The Framingham Heart Study. Circulation 1998;98:946-952

[5] Benjamin E.J. et al., Prevention of atrial fibrillation: report from a national heart, lung, and blood institute workshop. Circulation 2009;119(4): 606-618

[6] Wachtell, K. et al., Angiotensin II receptor blockade reduces new-onset atrial fibrillation and subsequent stroke compared to atenolol, Journal of the American College of Cardiology 2005;45(5):712-719

LÄHDE AF Aware