WISE-kirja luotaa koulutuksen ja työllisyyden välistä kuilua

15 marras, 2012, 17:37 GMT Kohteesta World Innovation Summit for Education (WISE)

DOHA, Qatar, November 15, 2012 /PRNewswire/ --

Tuore WISE-kirja "Learning a Living: Radical Innovation in Education for Work" tarjoaa konkreettisia ratkaisuja koulutuksen ja työmaailman välisen suhteen uudelleen rakentamiseksi.

World Innovation Summit for Education (WISE) julkaisi 160-sivuisen kirjan, Learning a Living: Radical Innovation in Education for Work,joka tarkastelee keinoja parantaa koulutuksen ja tämän päivän nopeasti muuttuvien työmarkkinoiden välisiä yhteyksiä.

Julkaisu perustuu 15 tapaustutkimukseen ja henkilökohtaisiin kertomuksiin, jotka on kerätty ympäri maailmaa järjestetyistä edistyneistä koulutusprojekteista. Kyseiset projektit löytyivät WISE-yhteisön kautta; niihin kuuluu WISE Awards -palkinnon voittajia, jotka esittelevät ja edistävät yhteiskuntaan mullistavalla tavalla vaikuttavia koulutusprojekteja.

Kirjan aihe on kriittinen: koulutusjärjestelmien epäonnistuminen opiskelijoiden valmistamisessa tämän päivän työmarkkinoita varten ja tästä seuraava häviäminen yhteiskunnan tuottavien jäsenten joukosta. Korkeakouluista valmistuneiden lukumäärän kasvaessa alle 25-vuotiaiden työttömyysprosentti on noussut ennennäkemättömiin lukemiin kaikkialla maailmassa. Maakohtaiset esimerkit, kuten Yhdysvallat, jossa koulutukseen käytetään vuosittain 1,4 biljoonaa dollaria* nuorten työttömyyden kasvaessa samalla tasaisesti, osoittavat koulutuksen ja työllisyyden olevan toisistaan erillään ja vahvistavat tarvetta uusien, kykyjä koskevan kuilun kuromiseen tähtäävien keinojen löytämiseen.

Uusin WISE-kirja korostaa tilastotietojen, haastattelujen, tapaustutkimusten ja valokuvien voimin innovaation tarvetta nuorten työhön ja ylipäätään 21. vuosisadan elämään valmistamisessa. Learning a Living - kirjassa esitetään, että muutosta kaivataan sekä koulutusjärjestelmissä että työpaikoilla, mutta päätelmät menevät syvemmälle ja lukijat johdatetaan tärkeään johtopäätökseen: Kykyjen oppimisen helpottaminen ei enää riitä. Tämän päivän opiskelijoiden tulee lisäksi omaksua yrittäjyyden arvoja voidakseen luoda mahdollisuuksia, jotka todella muuttavat asioita sekä heidän itsensä että yhteiskunnan kannalta.

Kirjan kirjoittajat ovat innovaation erikoistuntijoita: Valerie Hannon, Sarah Gillinson ja Leone Shanks. WISE antoi lisäksi valokuvaaja Reza Deghatille (tunnetaan nimellä Reza) tehtäväksi luoda eloisia kuvia tapaustutkimusten elävöittämiseksi.

Lisätietoja, valokuvia, videomateriaalia ja kommentteja maailmankiertueelta ja kirjan teon tiimoilta löytyy osoitteesta: http://www.wise-qatar.org/content/making-2012-wise-book

"Learning a Living: Radical Innovation in Education for Work" - kirjan julkaisee Bloomsbury Qatar Foundation Publishing. Kirjan paperi- ja sähköinen versio ovat saatavilla kaikkialla maailmassa (hinta 24,99 £) tammikuusta 2013 alkaen.  

Lehdistövastaava: Adeline Deliau - media@wise-initiative.org - +974-55-60-95-06

LÄHDE World Innovation Summit for Education (WISE)