You just read:

Beckman Coulter vstupuje do obchodného sporu s firmou Quidel v súvislosti s priamym predajom BNP

News provided by

Beckman Coulter Diagnostics

27 Nov, 2017, 20:36 GMT