You just read:

Dr. Sanusi Umar ze společnosti Dr. U Devices Inc. podává žalobu proti Dr. Jeanovi Devroye a společnosti Devroye Instruments, Inc za porušení patentu vlasové transplantace metodou FUE

News provided by

Dr. U Devices Inc.

15 Nov, 2017, 11:35 GMT