You just read:

Takata vyzýva veriteľov, aby navštívili webovskú stránku TKRestructuring.com/PPIC kvôli informáciám o prípadoch podľa kapitoly 11

News provided by

TK Holdings

06 Nov, 2017, 07:07 GMT