100 miljoen euro toegewezen aan Nederlandse R&D-projecten gericht op vroege diagnose en behandeling van belangrijke aandoeningen

10 Maa, 2009, 16:24 GMT Van CTMM

EINDHOVEN, Nederland, March 10 /PRNewswire/ -- Het CTMM (Center for Translational Molecular Medicine) - het Nederlandse publiek-private samenwerkingsverband dat zich richt op het onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe technieken voor de diagnose en behandeling van de belangrijkste chronische aandoeningen - heeft vandaag aangekondigd dat het 100 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld voor acht nieuwe onderzoeksprojecten. Dit betekent dat CTMM nu in totaal bijna 250 miljoen euro heeft toegewezen aan translationele projecten in Nederland die patiënten met aandoeningen als de ziekte van Alzheimer, reumatoïde artritis, sepsis, hart- en vaatziekten en de belangrijkste vormen van kanker ten goede zullen komen.

De nieuwe projecten omvatten ieder een consortium van partners uit de universitaire wereld en het bedrijfsleven. Alle acht universitaire medische centra en vijf vooraanstaande onderzoeksinstituten zijn betrokken, alsmede 29 bedrijven uit het MKB en 15 grote bedrijven. De helft van de subsidie voor deze nieuwe projecten wordt door de Nederlandse overheid verstrekt. De andere helft is afkomstig van het bedrijfsleven en de universitaire instellingen.

Conform het oorspronkelijke businessplan van CTMM passen de goedgekeurde projecten binnen de ziektegebieden kanker, hart- en vaatziekten, neurodegeneratieve aandoeningen en infectieziekten. Hieronder vallen tevens projecten voor de ontwikkeling van innovatieve technologieplatforms die bij een breed scala van deze ziekten toepasbaar zijn, zoals bijvoorbeeld nieuwe medische beeldvormende technieken. Dat er behoefte bestaat aan brede technologische platforms binnen de translationele moleculaire geneeskunde wordt bevestigd door het feit dat alle drie de technische universiteiten die behoren tot de Nederlandse 3TU.Federatie (Delft, Eindhoven en Twente) inmiddels bij het CTMM zijn betrokken.

Amandus Lundqvist, voorzitter van het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, sprak namens de 3TU.Federatie de volgende woorden: "Door inzet van onze gezamenlijke expertise op gebieden als bio-nanoapplicaties, ICT-systemen en toegepaste technologie in de CTMM-projecten verwachten we zowel de concurrentiepositie en innovatieve kracht van de Nederlandse kennisgemeenschap te kunnen verstevigen, als ook het welzijn van de Nederlandse bevolking te verbeteren."

Gehoor gevend aan de aanbevelingen van de eigen internationale wetenschappelijk adviescommissie zal het CTMM selectief investeren in gecentraliseerde infrastructuren ten behoeve van CTMM-projecten, om zo tegemoet te komen aan de snel groeiende vraag naar geavanceerde genomica, proteomica, metabolomica en bioinformatica. Door nauwe samenwerking met de andere belangrijke translationele programma's in Nederland (TI Pharma, BMM, NGI en Parelsnoer) op het gebied van de life sciences zullen deze inspanningen het klimaat voor het translationele onderzoek in Nederland aanzienlijk verbeteren.

Over CTMM

Het CTMM (Center for Translational Molecular Medicine) is een Nederlands publiek-privaat samenwerkingsinitiatief dat zich inzet voor bevordering van de technologische ontwikkeling in de moleculaire geneeskunde, gericht op een vroege diagnose en op het individu afgestemde behandeling van oncologische, cardiovasculaire en neurodegeneratieve aandoeningen en infectie-/autoimmuun ziekten, vier typen hoofdaandoeningen die tot de belangrijkste oorzaken behoren van mortaliteit en verminderde kwaliteit van leven in de westerse wereld. De werkwijze van het CTMM berust op het stimuleren, evalueren en financieren van multidisciplinaire projecten, met de actieve medewerking van in Nederland gevestigde universitaire instellingen en bedrijven. Alle CTMM-projecten worden beoordeeld door een onafhankelijke adviesraad en worden ter goedkeuring voorgelegd aan een raad van toezicht. Voorwaarde voor goedkeuring is dat de projecten een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de toepassing van onderzoekskennis in de klinische praktijk. Het CTMM ontvangt subsidie van de Nederlandse overheid (50%), universitaire instellingen (25%) en het bedrijfsleven (25%). Meer informatie vindt u op http://www.ctmm.nl.

De voornaamste overige translationele programma's in Nederland op het gebied van de biowetenschappen zijn:

TI Pharma (Top Institute Pharma): http://www.tipharma.com

BMM (BioMedical Materials Program): http://www.bmm-program.nl

NGI (Netherlands Genomics Initiative): http://www.genomics.nl

Parelsnoer: http://www.parelsnoer.org

BRON CTMM