15e Francofonie-top met vrouwen en kinderen in de schijnwerpers!

08 Okt, 2014, 09:00 BST Van XVe sommet de la francophonie

DAKAR, Senegal, October 8, 2014 /PRNewswire/ --

Op 29 en 30 november  2014, in het internationale congrescentrum, Dakar, Senegal

Op 29 en 30 november zal Senegal de 15e top hosten voor staatshoofden en regeringsleiders van landen die de Franse taal gemeenschappelijk hebben, , met als thema "Vrouwen en kinderen in de Franstalige wereld: vredestichters en sleutelfiguren voor ontwikkeling"

     (Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20141008/709272 )

Gedurende twee dagen zal Dakar 77 staatshoofden en hun respectievelijke delegaties, vertegenwoordigers van internationale organisaties, ngo's en sleutelfiguren in economische, culturele en sociale zaken, verwelkomen.  

"De Top van Dakar zal een keerpunt voor de Franstalige wereld markeren, zowel wat organisatie als wat de intellectuele, culturele en politieke inhoud betreft", benadrukt Macky Sall, president van de Republiek Senegal. Hij merkt op: "Met de steun van de Senegalese samenleving kijken wij standvastig uit naar de toekomst, zodat we de uitdagingen die we op zowel cultureel als economisch gebied kunnen verwachten, het hoofd kunnen bieden."  

"Vrouwen en kinderen in de Franstalige wereld: vredestichters en sleutelfiguren voor ontwikkeling" 

Op het programma van de Top, waar de nieuwe secretaris-generaal van de OIF zal worden gekozen, zijn andere onderwerpen onder meer de strategische keuzes van de Franstalige wereld en de vaststelling van het strategisch plan voor de komende tien jaar: vrouwen en kinderen.

Aan de hand van deze thema's, die werden gekozen aan het einde van de 14e Francofonie-top, zullen de deelnemers reflecteren op de belangrijke rol die vrouwen en kinderen hebben, in het bijzonder binnen de huidige context van economische problemen en politieke spanningen. Zij zullen dan ook concrete initiatieven formuleren voor het omgaan met sociale, economische en politieke uitdagingen om deze het hoofd te kunnen bieden.

Enkele feiten en cijfers over de Franstalige wereld 

  • De OIF (Organisation internationale de la Francophonie) werd in 1970 opgericht en bestaat uit 77 landen, overheden of waarnemers van de OIF, en heeft het Frans als gemeenschappelijke taal
  • De top voor staatshoofden vindt elke twee jaar plaats om te beslissen over de toelating van nieuwe leden, om binnen een tienjarig plan strategische keuzes voor de Franstalige wereld te formuleren met het oog op waarborging van haar internationale invloed, en om de secretaris-generaal van de Francofonie te verkiezen.
  • 220 miljoen, zoveel Franstaligen zijn er (volgens het Observatoire de la langue Française). Een aantal dat naar schatting zal stijgen tot 700 miljoen in 2050 en waarvan 85% zal wonen in Afrika (NAtixis, 2014).
  • Ter gelegenheid van deze 15[e]Francofonie-top, zal Senegal officieel het Internationale Congrescentrum van Dakar (CICD) openen.

Dit is een participatief proces waaraan alle leden van de Senegalese samenleving deelnemen  

Met meer dan 4.000 verwachte deelnemers, biedt de organisatie van de Francofonie-top, die elk jaar wordt toevertrouwd aan een ander gastland, een waardevolle politieke en economische gelegenheid en daarnaast internationale zichtbaarheid.

Om deze uitdaging aan te gaan, heeft Senegal een belangrijk draaiboek geïmplementeerd, dat als doel heeft alle belangrijke groepen in Senegal bij het evenement te betrekken en samenwerking met de OIF te garanderen.

Hiertoe hebben deze groepen elkaar in het afgelopen jaar regelmatig ontmoet via verschillende commissies, die verantwoordelijk zijn voor de themaplanning van het programma en de logistieke organisatie van de evenementen, onder leiding van de Délégation Générale de la Francophonie (Algemene delegatie voor de francofonie).

Een wetenschappelijk comité, voorgezeten door Hadj Hamidou Kassé en bestaande uit leden van de hogere managementslagen, de academische wereld en het maatschappelijk middenveld, heeft toezicht over het opstellen van de inhoud van de top.

Een aantal van de talrijke bijeenkomsten die zijn georganiseerd in het kader van het thema van het programma:

  • Het internationaal colloquium "vrouwen en jongeren, een Emerging Force: Franstalige problemen, uitdagingen en perspectieven", van 17-19 september,
  • Het Jeugdforum op 9 en 10 oktober,
  • Het colloquium over vrouwen, in samenwerking met het Ministerie voor Vrouwen en het Franstalige Netwerk voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen, op 16 en 17 oktober,
  • En van 29-31 oktober "Van oorspronkelijke inspiratie tot huidige uitdagingen: de routes van de moderniteit".

Francofonie: een culturele, sociale en economische zone  

In combinatie met de top zal Senegal tal van culturele evenementen organiseren voor de deelnemers en zal er een "Francophonie Village" zijn, een zone die gewijd is aan bijeenkomsten en uitwisselingen, zodat OIF-leden en de belangrijkste spelers uit de Franstalige wereld hun activiteiten kunnen presenteren. De 'village' is ingedeeld in vier zones, institutionele zones voor de lidstaten, een zone voor exploitanten en diensten voor organisaties en bedrijven, en een culturele zone met evenementen, concerten en tentoonstellingen. De 'village' is geopend voor het publiek van 24-30 november in het Dakar Grand Theâtre National. En ten slotte, in de traditie van continuïteit van de top en met Franstalige landen in het hart van de actie en de uitdagingen van de 21e eeuw, zal Senegal het Franstalige Economische Forum organiseren op 1 en 2 december.

Met de meer dan 7.200 miljard dollar aan BNP gegenereerd door de 77 lidstaten van de OIF, zal er ook van gedachten worden gewisseld over de mogelijkheden tot revitalisatie van dit economisch potentieel en over Franstaligheid als economische motor, ter ondersteuning van de cruciale rol die Senegal speelt in de ontwikkeling van Franstalig Afrika en van Afrika als geheel.

Voor meer praktische informatie over de 15e Francofonie-top: http://www.francophoniedakar2014.sn/

U kunt ook volgen wat er gebeurt tijdens de top op: @SFDK2014 en op Facebook groep: DAKAR 2014

BRON XVe sommet de la francophonie