2009 goed jaar voor C1000

11 Feb, 2010, 12:39 GMT Van Schuitema N.V.

AMSTERDAM, February 11 /PRNewswire/ --

- Gemiddelde weekomzet per winkel 3,8% gestegen

- C1000 detailhandelsomzet lager dan 2008 door de verkoop van meer dan 70 winkels

Schuitema maakt vandaag haar omzet bekend over het boekjaar 2009 dat is geëindigd op zaterdag 2 januari 2010.

Tom Heidman, Directievoorzitter Schuitema, zegt in een toelichting:

"Ik ben tevreden met de resultaten over 2009. Een jaar waarin we succesvol zijn gestart met een nieuw commercieel beleid. Dit heeft zich vertaald in een groei van 3,8% van de gemiddelde weekomzet per winkel. De oprichting van BIJEEN was bovenop deze groei een fantastisch resultaat in 2009. In 2010 wordt de volle omvang van het nieuwe commercieel beleid zichtbaar. Daarnaast investeren we in verbeteringen die de komende jaren voor verdere groei zullen zorgen. Bovenop al deze initiatieven komt de groei door de toevoeging van Super de Boer-winkels."

Omzet en aantal winkels

Gemiddelde weekomzet per winkel

De gemiddelde weekomzet per winkel, exclusief het effect van de 53e week, bedraagt EUR 190 duizend een toename van 3,8% ten opzichte van 2008 (EUR 183 duizend). Dit is boven de marktgroei op basis van 52 weken (3,1%). De toename van de gemiddelde weekomzet per winkel is het gevolg van het nieuwe commerciële beleid dat begin 2009 is ingezet.

Aantal winkels

Eind 2009 is het aantal C1000-winkels 371, een daling van 3 vergeleken met eind 2008 (374). Gemiddeld lag het aantal winkels in 2009 echter ruim onder vorig jaar. Ten opzichte van begin 2008 is het aantal winkels per saldo met 72 gedaald, voornamelijk door de verkoop van winkels samen-hangend met de aankoop van de meerderheid van de aandelen in Schuitema door CVC Capital Partners.

Detailhandelsomzet C1000

De C1000-detailhandelsomzet (consumentenomzet inclusief BTW van alle C1000-winkels) bedraagt in 2009 (53 weken) EUR 3.749 miljoen, een afname van 6,7% ten opzichte van 2008 (52 weken) EUR 4.017 miljoen. Door de extra verkoopweek in 2009 is de omzet met circa 2% beïnvloed. De afname van de omzet is veroorzaakt door de daling van het aantal winkels.

Overige informatie

2009 is in meerdere opzichten een succesvol jaar geweest voor C1000. Er is uitvoering gegeven aan een nieuw strategisch plan. Dit plan bestaat allereerst uit een nieuw, krachtiger commercieel beleid, verhoging van de efficiency en een scherpere propositie voor de klant. Deze aanpassingen, waarin het ondernemerschap centraler komt te staan, zijn vanaf begin 2009 ingezet. In 2009 heeft dit al geresulteerd in de opening van zeven nieuwe of verbouwde winkels waarin met name de presentatie en communicatie zijn aangepast. In de loop van 2010 volgen meer pilots. De nieuwe inkooporganisatie - BIJEEN - heeft vanaf 2010 een sterke inkooppositie in de markt. Met de overname van 80 Super de Boer-winkels krijgt de uitbreiding van het aantal winkels vorm.

Schuitema b.v.

Schuitema is de supermarktorganisatie achter C1000. C1000 heeft 371 winkels verspreid over heel Nederland en is de nummer 2 supermarktketen in de Nederlandse markt. Daarnaast is C1000 de grootste keten van zelfstandige supermarktondernemers in Nederland. De ondernemers zijn de kracht van C1000, Schuitema ondersteunt de C1000-winkels met diverse diensten.

http://www.schuitema.nl

PRN NLD

BRON Schuitema N.V.