86 procent van buy-sidehandelaren zeggen dat zij nu meer waarde toevoegen dan drie jaar geleden

15 Dec, 2006, 09:37 GMT Van Liquidnet

NEW YORK, December 15 /PRNewswire/ --

- Liquidnet en Greenwich Associates brengen resultaten uit van wereldwijde studie naar belangrijke punten in aandelenhandel

Zes van de zeven buy-sidehandelaren van de grootste marktcentra ter wereld zijn het eens dat zij nu meer waarde toevoegen dan drie jaar geleden. Deze en andere bevindingen werden vandaag uitgebracht door Liquidnet en Greenwich Associates als resultaat van hun gezamenlijke studie, genaamd "Stem van de buy-side: de weg voor ons." Honderd buy-sidehandelaren uit de VS, Canada, Europa en Azië hebben gereageerd, wat van deze studie de eerste in zijn soort maakte.

"Zoals onze studie bevestigt is de rol van de buy-sidehandelaar in toenemende mate over de hele wereld van invloed geworden. Liquidnet en Greenwich Associates zijn deze studie begonnen omdat we het belangrijk vonden om de visie van beleggers op een mondiaal niveau te begrijpen," zei Seth Merrin, CEO van Liquidnet. "Onze studie heeft enkele significante geografische verschillen in opvatting blootgelegd als het gaat om punten als beursconsolidatie en elektronische handelsaanneming."

John Feng, adviseur van Greenwich Associates, voegt eraan toe: "De komst van een in toenemende mate ingewikkelde serie handelsmiddelen, in combinatie met een groeiende aandacht voor beste uitvoering, maakt het werk van buy-sidehandelaren uitdagender, bevredigender -- en wezenlijker."

Selecteer studieresultaten "Stem van de buy-side"

VS gaan met doordringing van 96 procent aan kop in aanneming elektronische handel; Canada en Azië liggen achter

  
  - 44 procent van alle respondenten zei dat zij drie of meer elektronische 
   handelssystemen op hun bureau hebben. Elektronische handel is het meest 
   doorgedrongen in de VS, waar 63 procent van de respondenten heeft 
   aangegeven dat zij drie of meer systemen hebben en 96 procent dat zij 
   minstens één systeem hebben. Canada en Azië volgen in deze categorie 
   met respectievelijk 33 en 50 procent die aangeeft dat zij slechts één 
   systeem hebben. 
  - Opmerkelijk is dat 92 procent van de respondenten heeft gezegd dat het 
   aantal elektronische handelssystemen op het bureau ofwel zou toenemen 
   of gelijk zou blijven. In Azië gevestigde handelaren, die het minste 
   aantal systemen op het bureau hebben, onthulden hoge groeiverwachtingen 
   als het gaat om elektronische handel, waarbij 88 procent een verwachte 
   toename heeft aangegeven. Verder verwachten in Europa gevestigde 
   handelaren meer een toename van het aantal elektronische 
   handelssystemen dan handelaren die in het Verenigd Koninkrijk zijn 
   gevestigd, met respectievelijk 71 en 50 procent die een toename 
   voorspelt. 

Handelaren in de VS en in het Verenigd Koninkrijk zijn het niet eens over marktconsolidatie

In het Verenigd Koninkrijk is slechts 37 procent van de respondenten het er mee eens of zeer mee eens dat er een wereldwijde consolidatie van marktcentra zal komen; terwijl 79 procent van de Amerikaanse respondenten het daarmee eens of zeer eens is. 67 procent van de Europese handelaren en 62 procent van de gezamenlijke respondenten is het ermee eens of zeer eens dat er een wereldwijde consolidatie van marktcentra zal komen. Deze meningen zijn vooral interessant in het licht van de combinaties die worden besproken tussen de LSE (London Stock Exchange) en NASDAQ; en Euronext en de NYSE (New York Stock Exchange).

Beleggers verwachten dat vertrouwen in intern onderzoek toe zal nemen

Wereldwijd is 64 procent van alle respondenten het ermee eens of zeer eens dat het vertrouwen van hun firma op eigen onderzoek zal toenemen. Slechts 17 procent van alle respondenten is het ermee oneens of zeer oneens dat er een toename zou komen in het vertrouwen van hun firma op eigen onderzoek.

  
  Handelaren wereldwijd zijn het eens: tegenwoordig is de handelsafdeling 
  belangrijker geworden
  - Wanneer gevraagd wordt naar wat handelaren het meest waarderen aan de 
   veranderingen in de sector de afgelopen vijf jaar, was de eerste keuze 
   van hen dat de handelsafdeling in hun firma belangrijker was geworden. 
  - In Europa waren handelaren er het meest van overtuigd dat het belang 
   van de handelsafdeling was toegenomen, waarbij meer dan tweederde dat 
   heeft gekozen als de verandering die zij het meest waarderen. Deze 
   factor werd op de voet gevolgd door de op één na favorietste 
   verandering van de gezamenlijke groep: "meer keuzes wat betreft 
   handelsstrategieën/-plekken." Bijna 40 procent van alle handelaren - 
   en 63 procent van in Azië gevestigde respondenten -- hebben dit 
   gekozen als wat zij het meest waarderen aan de veranderingen in de 
   sector gedurende de afgelopen vijf jaar. 
 
 
 
      Selecteer gegevens Stem van de buy-side: de weg voor ons 
     Een gezamenlijke studie van Liquidnet en Greenwich Associates 
 
  Gelooft u dat uw handelsafdeling in het algemeen meer, dezelfde of minder 
  waarde toevoegt dan drie jaar geleden? 
                                     
                  Azië Europa VK Canada VS Gezamenlijk
  Meer waarde           88%  95%  82%  83%  83%   86% 
  Zelfde waarde          13%   5%  18%  8%  13%   12% 
  Minder waarde           0%   0%  0%  8%  4%   2% 
   
  Hoe veel elektronische handelssystemen heeft u op uw bureau? 
                  Azië Europa VK Canada VS Gezamenlijk
  Geen               13%  19%  5%  17%  4%   10% 
  1 systeem            50%  24%  14%  33%  4%   20% 
  2 systemen            25%  29%  23%  25%  29%   26% 
  3 of meer systemen        13%  29%  59%  25%  63%   44% 
   
  De komende drie jaar zal het aantal unieke elektronische handelssystemen 
  op mijn bureau: 
                  Azië Europa VK Canada VS Gezamenlijk
  Toenemen             88%  71%  50%  67%  75%   67% 
  Hetzelfde blijven        13%  14%  46%  25%  21%   25% 
  Afnemen              0%  14%  5%  8%  4%   8% 
   
  Geef aan in hoeverre u het eens of oneens bent met de volgende 
   stellingen: 
 
  Er zal een wereldwijde consolidatie van marktcentra komen
                  Azië Europa VK Canada VS Gezamenlijk
  Zeer oneens            0%   0%  0%  0%  0%   0% 
  Oneens              38%  10%  41%  0%  0%   16% 
  Neutraal             12%  24%  23%  25%  17%   21% 
  Eens               50%  57%  32%  50%  67%   51% 
  Zeer eens             0%  10%  5%  25%  12%   11% 
  Weet niet             0%   0%  0%  0%  4%   1% 
   
  Het vertrouwen van mijn firma op ons eigen onderzoek zal toenemen
                  Azië Europa VK Canada VS Gezamenlijk

  Zeer oneens           12%   0%  5%  0%  0%   2% 
  Oneens              12%  10%  23%  17%  12%   15% 
  Neutraal             12%  19%  14%  17%  21%   17% 
  Eens               25%  62%  27%  33%  38%   40% 
  Zeer eens            38%   0%  32%  33%  29%   24% 
  Weet niet             0%  10%  0%  0%  0%   2% 
   
  Welke veranderingen in de sector heeft u de afgelopen vijf jaar het meest 
   gewaardeerd?
                  Azië Europa VK Canada VS Gezamenlijk
  Meer keuzes wat betreft
   handelsstrategieën/-plekken   63%  27%  44%  39%  40%   39% 
  Handelsafdeling is belangrijker      
   in mijn firma          38%  68%  48%  31%  24%   43% 
  Meer interactie
   met investeringsafdeling    38%  18%  16%  23%  20%   20% 
  Minder afhankelijk van sell-side 25%  27%  20%  31%  20%   23% 
  Al het bovenstaande       50%  27%  36%  23%  32%   33% 
  Anders              0%   0%  0%  8%  12%   4% 
   
  Merk op dat de opgetelde percentages door afronding niet in alle gevallen 
   100 zijn.

Over Liquidnet

Liquidnet is de leidende elektronische marktplaats voor blokhandel. Liquidnet stelt instellingen voor geldbeheer in staat om grote blokken aandelen direct en anoniem te verhandelen met significante prijsverbetering en weinig tot geen invloed van de markt. Liquidnet werd in 2001 opgericht en het bedrijf stelt zijn Leden nu in staat om wereldwijd in 17 aandelenmarkten te handelen. Aanvullende bedrijfsinformatie is online beschikbaar op http://www.liquidnet.com.

Liquidnet Europe Limited wordt gereguleerd door de Britse Financial Services Authority en is deel van de London Stock Exchange. Liquidnet Canada Inc. wordt gereguleerd door de Ontario Securities Commission en is deel van IDA/CIPF. Liquidnet Asia Limited vraagt bij de Hong Kong Securities and Futures Commission de relevante licentie/vergunning aan om gereguleerde activiteiten in Hong Kong uit te voeren en bij de Australische Securities and Investments Commission de relevante licentie/vergunning om gereguleerde activiteiten in Australië uit te voeren. Liquidnet Asia Limited is op dit moment niet bevoegd, gereguleerd of anderszins gemachtigd door de Monetary Authority van Singapore, en bedient op dit moment geen markt in Singapore. Liquidnet Japan Inc. vraagt een licentie/goedkeuring aan bij de Financial Supervisory Agency van Japan en de Japanse Securities Dealers Association.

Over Greenwich Associates

Greenwich Associates is de leidende internationale adviesfirma in institutionele financiële diensten, die zich op onderzoek baseert. De studies van Greenwich bieden kopers en verkopers van financiële diensten voordelen in de vorm van benchmarkinformatie over best-practices en marktinlichtingen over algemene trends. De firma, die is gevestigd in Greenwich, Connecticut, en verder kantoren heeft in Londen, Toronto en Tokio, biedt meer dan 250 wereldwijde financiële-dienstenbedrijven ruim honderd op onderzoek gebaseerde adviesprogramma's aan. Neem contact met ons op voor verdere informatie of om een interview met een van onze adviseurs te regelen. Voor meer informatie kunt u onze website bezoeken op http://www.greenwich.com.

    
  Website: http://www.liquidnet.com
       http://www.greenwich.com 

BRON Liquidnet