Aandeelhouders gewone aandelen Vivendi Universal, American Depository Receipts (ADR's) en American Depository Shares (ADS's) hebben misschien recht op uitbetaling uit schikkingsfonds SEC

27 Feb, 2007, 07:00 GMT Van Greenberg Traurig, LLP

NEW YORK, February 27 /PRNewswire/ --

De volgende verklaring wordt uitgegeven door Greenberg Traurig, LLP, met betrekking tot de Amerikaanse beurscommissie (SEC) versus Vivendi Universal, S.A.

Er is een schikking getroffen met betrekking tot de aanklacht die door de United States Securities and Exchange Commission is ingediend tegen Vivendi Universal, S.A. ("Vivendi") en verscheidene medegedaagden. Als u tussen 1 december 2000 en 2 juli 2002 gewone aandelen Vivendi, American Depository Receipts of American Depository Shares (de "aandelen") hebt gekocht, kunt u misschien in aanmerking komen voor uitbetaling uit het schikkingsfonds, groot ongeveer USD 51.000.000. Om voor uitbetaling in aanmerking te komen dient u een claimformulier in te sturen.

Deze kennisgeving is goedgekeurd door het United States District Court for the Southern District of New York.

Wanneer komt u in aanmerking?

U bent een Potentiële Rechthebbende en kunt misschien een betaling uit het uitkeringsfonds ontvangen als u tussen 1 december 2000 en 2 juli 2002 aandelen Vivendi hebt gekocht. U bent alleen een Potentiële Rechthebbende als u zelf aandelen Vivendi hebt gekocht, dus niet in een gezamenlijk fonds. Bepaalde functionarissen van Vivendi, directieleden en werknemers en hun naaste familieleden komen niet voor uitbetaling in aanmerking.

Neem contact op met uw effectenmakelaar als u gedurende de bovengenoemde periode aandelen Vivendi hebt gekocht. Als u er niet zeker van bent of u in aanmerking komt, kunt u meer informatie, inclusief een gedetailleerde kennisgeving, vinden op http://www.VivendiSecSettlement.com, of u kunt een van de telefoonnummers hieronder bellen.

Waar gaat dit over?

In de aanklacht van de SEC wordt gesteld dat Vivendi, haar voormalige algemeen directeur en haar voormalige financieel directeur verschillende beursregels met voeten hebben getreden.

Waarin voorziet het schikkingsfonds?

Volgens de voorwaarden van het schikkingsfonds is een fonds van ongeveer USD 51.000.000 opgericht, waaruit betalingen zullen worden gedaan aan rechthebbenden die een geldig claimformulier insturen.

Hoeveel u uit het fonds krijgt uitbetaald, is afhankelijk van het aantal geldige claimformulieren dat Potentiële Rechthebbenden insturen, hoeveel aandelen Vivendi u hebt gekocht en wanneer u ze hebt gekocht en verkocht. Het hele bedrag van USD 51.000.000, plus verdiende rente, min kosten en belastingen, zal worden uitbetaald.

Hoe kunt u om betaling verzoeken?

Een pakket met een gedetailleerde kennisgeving en een claimformulier bevat alles wat u nodig hebt. U hoeft alleen het telefoonnummer te bellen of naar onderstaande website te surfen om zo'n pakket te verkrijgen. Om voor betaling in aanmerking te komen moet u een claimformulier invullen. Op de claimformulieren moet een poststempel van voor 12 juni 2007 staan.

  
  Telefoonnummers:
  Gratis vanuit de VS/Canada: +1-800-295-3152
  Gratis vanuit bepaalde Europese landen: +1-800-747-37473
  (FR, DE, UK, BE, IT, NL, PT, ES, SZ)
  Niet gratis vanuit alle andere landen: +1-941-906-4612 (een
  telefoonnummer in de Verenigde Staten)

  Website: http://www.VivendiSecSettlement.com

BRON Greenberg Traurig, LLP