Aandeelhoudersvergadering DOCDATA N.V. keurt alle voorgestelde besluiten goed

14 Mei, 2013, 19:41 BST Van DOCDATA N.V.

WAALWIJK, Nederland, May 14, 2013 /PRNewswire/ --

Tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van DOCDATA N.V., welke hedenmiddag 14 mei 2013 is gehouden, zijn de volgende besluiten genomen, overeenkomstig de voorstellen daartoe door Directie en Raad van Commissarissen:

 • De jaarrekening over het boekjaar 2012 is vastgesteld.

 • Het reserverings- en dividendbeleid zijn goedgekeurd. Het voorstel inzake de bestemming van het resultaat en het dividendvoorstel zijn goedgekeurd. Op 24 mei 2013 zal een dividend van € 0,55 per uitstaand aandeel betaalbaar worden gesteld onder inhouding van dividendbelasting. Vanaf 16 mei 2013 zal het aandeel DOCDATA N.V. op Euronext Amsterdam door NYSE Euronext ex-dividend worden genoteerd.

 • Er is kwijting verleend aan de Directie voor het gevoerde bestuur over het boekjaar 2012 en aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht over het boekjaar 2012.

 • Aan KPMG Accountants N.V. is de opdracht verleend tot onderzoek van de jaarrekening over de boekjaren 2013 en 2014.

 • De heer H.M. (Harry) Koorstra, voormalig lid van de Raad van Bestuur van TNT N.V. en CEO van PostNL N.V., is benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen in de functie van Voorzitter voor een eerste termijn van 4 jaar en daarmee tot de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2017.

 • De heer A. (Aat) Schouwenaar, voormalig CEO van Endemol Holding N.V., is (onder opschortende voorwaarde) herbenoemd tot lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van 2 jaar en daarmee tot de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2015. De heer Schouwenaar was op 13 mei 2009 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen voor een eerste termijn van 4 jaar.

 • De Directie is voor een periode van 18 maanden, derhalve tot 14 november 2014, gemachtigd tot het verkrijgen door de vennootschap van eigen aandelen binnen de wettelijk en statutair bepaalde grenzen. Daarnaast is de Directie voor diezelfde periode aangewezen als bevoegd vennootschapsorgaan tot uitgifte van aandelen en het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen.

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders waren 4.515.981 van de 6.982.000 stemgerechtigde aandelen DOCDATA N.V. vertegenwoordigd, waarmee de opkomst 64,68% bedroeg. Voor de stemverhouding bij elk van de ter vergadering behandelde stempunten, verwijzen wij naar het op de corporate website van DOCDATA N.V. (http://www.docdatanv.com) onder Investeerders / Aandeelhoudersvergaderingen geplaatste overzicht met stemresultaten.

------------------------------------------

Het beursgenoteerde DOCDATA N.V. bestaat uit twee "lines of business":

E-commerce service bedrijf Docdata  (http://www.docdata.com) is een Europese marktleider met een sterke basis in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Docdata biedt een volledige e-commerce dienstverlening aan klanten zodat deze succesvol kunnen zijn op het internet.

Technologiebedrijf IAI industrial systems  (http://www.iai-industrial-systems.com) is een hightech systeembouwer gespecialiseerd in het ontwikkelen en bouwen van systemen voor het zeer nauwkeurig en met hoge snelheid bewerken van verschillende soorten producten en materialen. Klanten bevinden zich wereldwijd in de volgende sectoren: het beveiligen en personaliseren van waardedocumenten, het bewerken van zonnecellen en -modules en het bewerken van andere materialen en producten.

------------------------------------------

Financiële agenda

 • 16 mei 2013    Datum ex-dividend notering
 • 24 mei 2013    Betaalbaarstelling dividend
 • 18 juli 2013    Publicatie halfjaarcijfers 2013
 • 16 oktober 2013 (*)    Tussentijds bericht derde kwartaal 2013

(*)    voorlopige datum

------------------------------------------

Corporate website:    http://www.docdatanv.com


PRN NLD

BRON DOCDATA N.V.