Aandeelhoudersvergadering DOCDATA N.V. keurt alle voorgestelde besluiten goed

13 Mei, 2014, 19:12 BST Van DOCDATA N.V.

WAALWIJK, Nederland, May 13, 2014 /PRNewswire/ --


Tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van DOCDATA N.V., welke hedenmiddag 13 mei 2014 is gehouden, zijn de volgende besluiten genomen, overeenkomstig de voorstellen daartoe door Directie en Raad van Commissarissen:

 • De jaarrekening over het boekjaar 2013 is vastgesteld.
 • Het reserverings- en dividendbeleid zijn goedgekeurd. Het voorstel inzake de bestemming van het resultaat en het dividendvoorstel zijn goedgekeurd. Op 23 mei 2014 zal een dividend van € 0,70 per uitstaand aandeel betaalbaar worden gesteld onder inhouding van dividendbelasting. Vanaf 15 mei 2014 zal het aandeel DOCDATA N.V. op Euronext Amsterdam ex-dividend worden genoteerd.
 • Er is kwijting verleend aan de Directie voor het gevoerde bestuur over het boekjaar 2013 en aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht over het boekjaar 2013.
 • De heer M.E.T. (Marc) Verstraeten is herbenoemd tot lid van de Directie in de functie van Chief Financial Officer (CFO) voor een termijn van vier jaar en daarmee tot en met de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden in 2018.
 • De heer J.V. (Victor) Elsendoorn is herbenoemd tot lid van de Raad van Commissarissen voor een derde en tevens laatste termijn van vier jaar en daarmee tot en met de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden in 2018.
 • De heer D. (Dirk) Lindenbergh is herbenoemd tot lid van de Raad van Commissarissen voor een derde termijn van twee jaar en daarmee tot en met de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden in 2016.
 • De Directie is voor een periode van 18 maanden, derhalve tot 13 november 2015, gemachtigd tot het verkrijgen door de vennootschap van eigen aandelen binnen de wettelijk en statutair bepaalde grenzen. Daarnaast is de Directie voor diezelfde periode aangewezen als bevoegd vennootschapsorgaan tot uitgifte van aandelen en het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen.

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders waren 3.930.331 van de 6.930.000 stemgerechtigde aandelen DOCDATA N.V. vertegenwoordigd, waarmee de opkomst 56,71% bedroeg. Voor de stemverhouding bij elk van de ter vergadering behandelde stempunten, verwijzen wij naar het op de corporate website van DOCDATA N.V. (http://www.docdatanv.com) onder Investeerders / Aandeelhoudersvergaderingen geplaatste overzicht met stemresultaten.

Het beursgenoteerde DOCDATA N.V. bestaat uit twee "lines of business": 

Docdata  (http://www.docdata.com) is een Europese marktleider met een sterke basis in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Docdata biedt een volledige e-commerce dienstverlening aan klanten zodat deze succesvol kunnen zijn op het internet. 

IAI  (http://www.iai-industrial-systems.com) is een hightech systeembouwer gespecialiseerd in het ontwikkelen en bouwen van systemen voor het zeer nauwkeurig en met hoge snelheid bewerken van verschillende soorten producten en materialen. Klanten bevinden zich wereldwijd in de volgende sectoren: het beveiligen en personaliseren van waardedocumenten, het bewerken van zonnecellen en -modules en het bewerken van andere materialen en producten. 

Financiële agenda 

 • 15 mei 2014    Datum ex-dividend notering 
 • 23 mei 2014    Betaalbaarstelling dividend 
 • 17 juli 2014    Publicatie halfjaarcijfers 2014 
 • 15 oktober 2014 (*)    Tussentijds bericht derde kwartaal 2014 

(*)    voorlopige datum

Verdere informatie:   DOCDATA N.V., M.E.T. Verstraeten, CFO, Tel. +31-0416-631-100

Corporate website:    http://www.docdatanv.com

PRN NLD

BRON DOCDATA N.V.