Aanhoudende kostenoverschrijdingen A15 beïnvloeden resultaten Ballast Nedam

06 Okt, 2014, 06:30 BST Van Ballast Nedam NV

NIEUWEGEIN, October 6, 2014 /PRNewswire/ --

Vanwege aanhoudende kostenoverschrijdingen op het pps-project A15 Maasvlakte - Vaanplein, dat wordt uitgevoerd door het consortium A-Lanes A15, verwacht Ballast Nedam verslechtering van het resultaat over 2014. Tevens kampt de divisie Infrastructuur met tegenvallende projectresultaten.

Op 7 juli heeft Ballast Nedam bekend gemaakt op grond van zijn aandeel van 40% in het project A15 Maasvlakte - Vaanplein een bedrag van € 87 miljoen als verlies te moeten nemen en dit te moeten voorfinancieren in afwachting van de uitkomst van de contractueel vastgelegde procedure van geschillenbeslechting. In de meest recente projectrapportage van A-Lanes A15 zijn de totale kostenoverschrijdingen toegenomen van € 217 tot € 253 miljoen.

Gezien het 40% aandeel van Ballast Nedam zou dit betekenen dat het verlies oploopt van € 87 miljoen tot circa € 100 miljoen. Ballast Nedam verwacht dat de kostenoverschrijdingen in het laatste kwartaal verder zullen oplopen. Zolang er geen duidelijkheid bestaat over de afhandeling van de door A-Lanes A15 ingediende claims kan Ballast Nedam geen uitspraken doen over de precieze hoogte van het verlies na verrekening van de claims.

De aanhoudende kostenoverschrijdingen hebben een aanzienlijk effect op de solvabiliteit en de liquiditeitspositie van de onderneming. In het overleg met de top van Rijkswaterstaat wordt aangedrongen op versnelling van de afhandeling van de claims. Ballast Nedam mag volgens IFRS accountingregels geen enkel bedrag in de cijfers opnemen voor de verwachte compensatie door Rijkswaterstaat.

Het in februari aangekondigde programma van desinvesteringen van bedrijven die niet bijdragen aan de strategische focus op integrale projecten en industrialisatie van het bouwproces wordt onverminderd voortgezet. Besprekingen over de desinvestering van een cluster van bedrijven uit de divisie Specialismen & Toelevering zijn in een vergevorderd stadium.

Ondanks de tegenvallende resultaatsverwachting verwacht Ballast Nedam aan het einde van het derde kwartaal binnen de afspraken met de banken te blijven voor wat betreft de convenanten en de kredietfaciliteiten.


Ballast Nedam richt zijn strategische focus op het in Nederland en internationaal succesvol verwerven en uitvoeren van integrale projecten op de werkgebieden huisvesting, mobiliteit, energie en natuur. Daaraan gerelateerde activiteiten in de nichemarkten bouwen we verder uit en we werken aan projecten waar we door onze specialistische kennis en kunde het verschil maken voor de opdrachtgever. Ballast Nedam hanteert daarbij een gedifferentieerde marktbenadering vanuit drie divisies.

Met verdere industrialisatie van het bouwproces door de inzet van innovatieve modulaire concepten en standaardisatie realiseert Ballast Nedam blijvende kwaliteit tegen de laagst mogelijke levenscycluskosten voor zijn opdrachtgevers en de maatschappij. Het aandeel Ballast Nedam is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index (AScX) van NYSE Euronext. http://www.ballast-nedam.nl

 


BRON Ballast Nedam NV