Abbott heeft overeenkomst met de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om toegang tot Kaletra/Aluvia (lopinavir/ritonavir) uit te breiden

10 Apr, 2007, 17:20 BST Van Abbott

ABBOTT PARK, Illinois, April 10 /PRNewswire/ --

- Abbott verlaagt prijs van Kaletra/Aluvia in landen met lage en laag-midden inkomens tot 1000 dollar US

Abbott (NYSE: ABT) en de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Margaret Chan, hebben een overeenkomst bereikt over een gebalanceerde benadering om Kaletra/Aluvia ( lopinavir/ritonavir) capsules en tabletten aan meer patiënten in ontwikkelingslanden aan te bieden. Tegelijkertijd krijgt het biofarmaceutisch onderzoek en ontwikkeling voor de lange termijn voortdurende ondersteuning. In het belang van de internationale volksgezondheid benaderde directeur-generaal Chan Abbott om te bespreken hoe de beschikbaarheid van en de toegang tot AIDS-medicijnen verbeterd konden worden en hoe tegelijkertijd aanmoedigingspremies behouden konden worden voor het ontwikkelen van nieuwe medicijnen.

Om aan de behoeften van landen te voldoen die zich inzetten om de behandeling van HIV/AIDS uit te breiden, biedt Abbott overheden in meer dan 40 landen met lage tot laag-midden inkomens (zoals gedefinieerd door de Wereldbank) en ngo's een nieuw prijs van 1000 dollar US per patiënt per jaar. Deze prijs is lager dan elke prijs waarvoor locogeneesmiddelen momenteel in de wereld beschikbaar zijn. Deze prijs is ongeveer 55 procent lager dan de gemiddelde huidige prijs voor deze landen.

Abbott zal direct besprekingen beginnen met individuele landen waar Abbott's patenten worden gerespecteerd om het aantal patiënten zo groot mogelijk te maken, die Kaletra/Aluvia-capsules en -tabletten kunnen krijgen voor deze nieuwe prijs.

Abbott doet hieraan actief mee om de toegang te verhogen en de discussie rond de prijzen van HIV-medicijnen aan te pakken: door de betaalbaarheid te vergroten en tegelijkertijd het systeem te handhaven dat het ontdekken van nieuwe medicijnen mogelijk maakt. De patenten van wetenschappers en uitvinders moeten bestaan zodat er aanmoedigingspremies voor duurzaam onderzoek en ontwikkeling kunnen worden gegeven. Zonder dit systeem zouden de wondermedicijnen waarvan de wereld tegenwoordig de vruchten plukt, zoals HIV-medicijnen, niet bestaan.

In het bijzonder met betrekking tot Thailand waardeert en respecteert Abbott volledig de suggestie van directeur-generaal Chan, dat er meer met de regering van Thailand samengewerkt moet worden om een positief resultaat te bereiken. Intussen blijven Kaletra-capsules in Thailand beschikbaar en zullen ze te koop zijn voor de nieuwe prijs.

Momenteel zijn Kaletra-capsules in 118 landen geregistreerd, wat het medicijn het meest geregistreerde HIV-medicijn van de wereld maakt. Kaletra/Aluvia-tabletten zijn in meer dan 150 landen geregistreerd bij de voltooiing van het registratieproces.

Over Kaletra/Aluvia

Kaletra (lopinavir/ritonavir) is bedoeld voor de behandeling, in combinatie met andere antiretrovirale middelen, van volwassenen en kinderen boven de 2 jaar die met het HIV-1-virus zijn geïnfecteerd.

Abbott's ervaring met Kaletra is vooral afgeleid van het gebruik van het product in antiretrovirale behandeling bij naïeve patiënten (d.w.z. patiënten die nog niet eerder zijn behandeld). Bij ervaren patiënten die zwaar zijn voorbehandeld met een proteaseremmer, zijn de gegevens beperkt. Er zijn beperkte gegevens beschikbaar over "reddingsbehandeling" bij patiënten die therapiefalen hebben met Kaletra.

De keuze voor Kaletra ter behandeling van langdurig HIV-1-geïnfecteerde patiënten met een proteaseremmer moet gebaseerd worden op individuele testen van de virale weerstand en de behandelingsgeschiedenis van de patiënt. Het wordt afgeraden Kaletra te gebruiken bij kinderen onder de twee jaar vanwege onvoldoende gegevens over de veiligheid en effectiviteit van het middel bij deze groep.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Kaletra mag niet gegeven worden aan patiënten die een allergische reactie hebben op een actief bestanddeel of een van de ingrediënten, of aan patiënten met een ernstige leveraandoeningen.

Kaletra heeft contra-indicaties met astemizol, terfenadine, midazolam, triazolam, cisapride, pimozide, amiodarone, ergot-alkaloïden(bijv. ergotamine, dihydroergotamine, ergonovine en methylergonovine), producten die St. Janskruid bevatten (Hypericum perforatum) en vardenafil. Kaletra mag niet voorgeschreven worden samen met lovastatine, simvastatine, rifampicine, fluticason of andere glucocorticoïden.

Het wordt afgeraden Kaletra-tabletten 400/100 mg samen met efavirenz, nevirapine, nelfinavir of amprenavir voor te schrijven. Als deze producten samen met Kaletra klinisch moeten worden voorgeschreven, kan een doseringverhoging van Kaletra-tabletten naar 600/150 mg tweemaal per dag worden overwogen. Echter, aangezien de veiligheid van hoge doseringen van Kaletra niet zijn vastgesteld, moet de veiligheid streng bewaakt worden wanneer Kaletra-tabletten van 600/150 mg tweemaal per dag worden voorgeschreven.

Bijzondere voorzichtigheid moet in acht worden genomen bij het voorschrijven van sildenafil of tadalafil bij patiënten die ook Kaletra krijgen. Bij het bijkomend gebruik van Kaletra met tadalafil of sildenafil wordt verwacht dat de negatieve reacties geassocieerd met PDE5-remmers in belangrijke mate toeneemt, waaronder hoge bloeddruk, flauwvallen, visuele veranderingen en langdurige erectie.

Bijzondere voorzichtigheid moet in acht worden genomen bij het voorschrijven van Kaletra en medicinale producten die erom bekend staan de verlenging van QT-intervallen op te wekken, zoals chlorfeniramine, quinidine, erythromycine of clarithromycine.

Het niveau van ethinyloestradiol kan afnemen, wanneer oraal ingenomen, oestrogeengebaseerde anticonceptiemiddelen samen met Kaletra worden voorgeschreven; alternatieve of aanvullende anticonceptiemiddelen worden aanbevolen.

Raadpleeg de bijsluiter van uw lokale product voor landenspecifieke en aanvullende aanbevelingen over het voorschrijven van dit product.

Er zijn gevallen van alvleesklierontsteking (pancreatitis) gemeld bij patiënten die Kaletra kregen, waaronder patiënten die een hypertrigyceridemia ontwikkelden.

Kaletra heeft contra-indicaties bij patiënten met ernstige leveraandoeningen. Patiënten met chronische hepatitis B of C en die behandeld worden met een combinatie van antiretrovirale middelen, behoren tot een groep met verhoogd risico op ernstige en mogelijk fatale negatieve bijwerkingen op de lever. Deze patiënten moeten geobserveerd worden en als er bewijs is dat de leverziekte bij dergelijke patiënten verslechterd, moet de onderbreking of stopzetting van de behandeling overwogen worden. Bij patiënten die proteaseremmers krijgen zijn gevallen gemeld van toegenomen bloedingen (bij patiënten met hemofilie), nieuwe aanvallen of verslechtering van diabetis mellitus en hyperglycemia.

De combinatie van antiretrovirale behandeling wordt geassocieerd met de herverdeling van lichamelijk vet (lipodystrofie) bij patiënten met HIV. De gevolgen van deze gevallen op de lange termijn zijn momenteel onbekend.

De behandeling met Kaletra heeft geleid tot de soms opgemerkte toename van cholesterol en triglyceriden, die voor en tijdens de behandeling gecontroleerd moeten worden. Immuunreactivatiesyndroom werd gemeld bij HIV-geïnfecteerde patiënten met ernstige immuunfalen tijdens de instelling van de combinatie van antiretrovirale behandeling. Hoewel werd gedacht dat de etiologie meerdere factoren zou hebben (waaronder gebruik van corticosteroïden, alcoholgebruik, ernstige immunosuppressie, hogere index van lichaamsgewicht), zijn gevallen van osteonecrosis gemeld, vooral bij patiënten met een vergevorderde HIV-ziekte en/of langdurige blootstelling aan de combinatie van antiretrovirale behandeling.

In deze fase van de ontwikkeling is weinig informatie beschikbaar over de kruisresistentie van virussen die tijdens de behandeling met Kaletra zijn geselecteerd.

Bij klinische onderzoeken met Kaletra waren negatieve bijwerkingen met milde tot ernstige verschijningsvormen met mogelijke of waarschijnlijke relatie met Kaletra: diarree, misselijkheid, overgeven, buikpijn, abnormale ontlasting, verteringsstoornis, maag- en darmstoornissen, slapeloosheid, hoofdpijn, uitslag, vetresporptiestoornis en krachteloosheid. Bij kinderen van twee jaar of ouder is de aard van het veiligheidsprofiel hetzelfde als dat bij de volwassenen.

Over Abbott

Abbott is een wereldwijde gezondheidszorgbedrijf met een brede basis en is toegewijd aan de ontdekking, ontwikkeling, productie en handel van farmaceutische en medische producten, waaronder voedingssupplementen, apparaten en diagnosemiddelen. Er werken 65.000 mensen bij het bedrijf en diens producten worden in meer dan 130 landen aangeboden.

Abbott's persberichten en andere informatie zijn beschikbaar op de website van het bedrijf onder http://www.abbott.com.

Website: http://www.abbott.com

BRON Abbott