Abbott's m2000(TM) moleculair diagnostisch instrument en RealTime HIV-1 test wint de Chicago Innovation Award

22 Okt, 2007, 16:01 BST Van Abbott

ABBOTT PARK, Illinois, October 22 /PRNewswire/ --

- Abbott's innovaties vallen voor de derde keer in vijf jaar in de prijzen

Abbott (NYSE: ABT) heeft voor zijn m2000(TM) moleculair diagnostisch instrument ( www.abbott.com/global/url/content/en_US/60.15:15/feature/Feature_0021.htm ) en de Abbott RealTime HIV-1 viral load (aantal virusdeeltjes) test de 2007 Chicago Innovation Award in de wacht gesleept. De laatste is de meest sensitieve test in zijn soort en is in staat alle stammen van het menselijk immuundeficiëntievirus (HIV) op te sporen en te meten.

Abbott's RealTime HIV-1 test, die in mei 2007 goedgekeurd is voor gebruik in de V.S., en toegepast samen met het m2000 systeem, is de enige viral load test in zijn soort die in staat is alle groep M, groep N en groep O stammen op te sporen en te meten, alsmede de non-B subtypes van het virus. De producten voorzien de artsen van een snel en hoogst accurate testmethode waarmee de patiënten verzekerd zijn van de meest effectieve behandelingsmethode.

Dit is de derde keer in vijf jaar dat Abbott geselecteerd is voor een Chicago Innovation Award. In 2005 kreeg de PathVysion(TM) ( http://www.pathvysion.com ) borstkankertest van het bedrijf de eer en in 2003 won HUMIRA(TM)(http://humira.com ), het eerste menselijke monoklonale antilichaam medicijn voor reumatische artritis, de prijs.

"Bij Abbott gaat het erom levens te verbeteren -- en vaak levens te redden. "Dat is een belangrijke motivatie voor onze speurtocht naar innovatie", zei Miles D. White, voorzitter en CEO van Abbott. "Patiënten rekenen op ons voor nieuwe en betere medicijnen, diagnostiek en voedingssupplementen en dat inspireert onze wetenschappers elke dag. De m2000 en de HIV-1 viral load test, PathVysion en HUMIRA zijn slechts een paar voorbeelden van het gehalte van research dat bij Abbott wordt gedaan om oplossingen te vinden voor nog niet opgeloste medische problemen.

De Chicago Innovation Awards, die gesponsord worden door Kuczmarski en Associés en de Chicago Sun-Times, zijn in het leven geroepen om bekendheid te geven aan de bijdragen van bedrijven in Chicago en omgeving aan de ontwikkeling van producten die de wereld veranderen. Abbott en andere prijswinnaars zullen vanavond tijdens een ceremonie en receptie in het Goodman Theater worden gehuldigd door zo'n 400 leidende figuren van de zakenwereld, de academische wereld en overheidsinstellingen.

Over de Abbott RealTime HIV-1 test en het m2000 instrument

Sinds de eerste diagnostische tests voor het HIV virus in 1985 op de markt kwamen, zijn de gezondheidszorginstanties bezorgd geweest over de het vermogen van het virus om te muteren en nieuwe stammen subtypes te ontwikkelen, die niet kunnen worden opgespoord. Optimale behandeling van HIV hangt af van een accurate meting van de virusniveaus, maar als varianten van subtypes aanwezig zijn en niet worden herkend, zou therapie met medicijnen ineffectief kunnen zijn.

Terwijl veel van de stamvarianten van het virus niet zo duidelijk in de V.S. aanwezig zijn, maar wel in andere landen, suggereren nieuwe studies dat de instroom van immigranten uit delen van de wereld waar deze stammen meer aanwezig zijn, het aantal nieuwe patiënten, die met varianten van HIV zijn geïnfecteerd, aan het toenemen is.

"Met meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van HIV testen, hebben onze wetenschappers een specifieke groep van het HIV, genoom-resistente voor mutaties geïdentificeerd en zijn daarna in staat geweest om de eerste en enige viral load analyse in zijn soort te ontwikkelen, die in staat is om alle bekende stammen van HIV op te sporen en te meten", zei John Robinson, Doctor, algemeen directeur Onderzoek en Ontwikkeling van Abbott Molecular.

De RealTime HIV-1 analyse is bedoeld om ziekte prognose te bepalen en als hulp om de virale response op anti-retrovirale medicijnen in te schatten. Kwantitatieve metingen van HIV-1 niveaus in het bloed hebben enorm bijgedragen aan het begrip van het proces, waarbij de virusinfectie leidt tot ziekte en zijn essentiële parameters gebleken bij de prognose en verzorging van door HIV geïnfecteerde personen. Beslissingen over het beginnen of veranderen van anti-retrovirale therapie worden genomen door bestudering van HIV-1 niveaus of het aantal virusdeeltjes, de hoeveelheid aanwezige CD4-T cellen en de klinische conditie van de patiënt. Het doel van de anti-retrovirale therapie is om het virus in het plasma te verminderen tot onder meetbare niveaus.

De RealTime HIV-1 analyse is bedoeld voor gebruik in samenwerking met klinische presentaties en andere laboratoriumuitkomsten als een indicator van prognose van de ziekte en als hulp bij het inschatten van virale respons op anti-retrovirale behandeling, gemeten door veranderingen in de HIV-1 RNA plasmaniveaus. De analyse is niet bedoeld als een donor-screening test voor HIV-1 of als een diagnostische test om de aanwezigheid van een HIV-1 infectie vast te stellen.

De RealTime HIV-1 test wordt toegepast samen met de nieuwe Abbott m2000, een geautomatiseerd systeem dat gebruik maakt van real-time polymerase kettingreactie (PCR - Polymerase Chain Reaction) dat precieze niveaus van het virus in het bloedstalen vergroot, opspoort en meet, alsmede bijzonder hoge niveaus van deze infectueuze bestanddelen. Real-time PCR maakt het mogelijk om in korte tijd uit kleine stalen grote hoeveelheden DNA te produceren, waardoor het mogelijk wordt om extreem lage niveaus van genetisch materiaal van een virus op te meten.

"De combinatie van het m2000 instrument en de HIV-1 analyse en door Abbott ontwikkelde software geeft klinische laboratoria de mogelijkheid om automatisch en snel zeer lage niveaus van het virus in stalen van patiënten te meten, waardoor laboratoria in enkele uren tijd zeer accurate resultaten kunnen leveren", zei Scott Safar, algemeen directeur Systeemontwikkeling en Ondersteuning van Abbott Molecular.

Over PathVysion

PathVysion is een test voor borstkankerpatiënten, die artsen genetische informatie levert om hen te helpen voorspellen of een bepaald type behandeling effectief zal zijn voor de individuele patiënt, of niet. PathVysion fluorescence in situ hybridization (FISH) technologie - een cytogenetische techniek om (delen van) chromosomen aan te kleuren - meet het aantal kopieën van het HER-2 gen op DNA niveau. Door gebruik te maken van fluorescente kleuren kunnen artsen het aanwezige aantal HER-@ genen dat aanwezig is in de celkern tellen. De resultaten van de PathVysion set zijn bedoeld als hulp bij het selecteren van potentiële kandidaten voor Herceptin(R) (trastuzumab) monoklonale therapie en als aanvulling op bestaande klinische en pathologische informatie, die momenteel als prognostische factoren worden gebruikt in Fase II, node-positieve borstkankerpatiënten. De PathVysion set is verder bedoeld als een hulp bij het voorspellen van genezing en overall overleven van patiënten in Fase II, bij node-positieve borstkankerpatiënten, die behandeld zijn met de hulpstoffen cyclophosphamide, doxorubicin en 5-fluorouracil (CAF) chemotherapie.

Over Abbott's Molecular Diagnostics

Abbott Molecular, een divisie van Abbott, dat gevestigd is in Des Plaines, Ill., is een opkomende leider in moleculaire diagnostiek - de analyse van DNA, RNA en proteïnen op moleculair niveau. De instrumenten en tests van Abbott Molecular geven artsen kritische informatie, gebaseerd op vroege ontdekking van pathogenen en subtiele, maar belangrijke veranderingen in de genen en chromosomen van een patiënt. Deze producten helpen de artsen om eerder ziektes en infecties te diagnosticeren, de geschikte therapie te bepalen en de progressie van de ziekte in de gaten te houden. Naast de RealTime HIV-1 viral load test en de Abbott m2000, heeft Abbott Molecular ook nog innovatieve genomische testen voor veranderingen in chromosoomverandering, in samenhang met aangeboren afwijkingen en kanker, in zijn portfolio.

Over HUMIRA

In de Verenigd Staten, is HUMIRA goedgekeurd door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) (Gezondheidsdienst) ten behoeve van het reduceren van verschijnselen en symptomen, waaronder grote klinische response, het onderdrukken van progressieve of structurele schade en het verbeteren van de fysieke functies bij volwassen patiënten met matige tot ernstige actieve reumatoïde artritis.

HUMIRA wordt voorgeschreven ten behoeve van het reduceren van verschijnselen en symptomen van actieve reumatoïde artritis, het onderdrukken van progressieve of structurele schade en het verbeteren van de fysieke functies bij patiënten met psoriatische artritis. HUMIRA kan los gebruikt worden of in combinatie met Methotrexaat of andere ziekteveranderende reumaremmers (DMARDs). HUMERA is goedgekeurd ten behoeve van het reduceren van verschijnselen en symptomen bij patiënten met de ziekte van Bechterew (ankylose spondylitis).

Eerder dit jaar, werd HUMIRA goedgekeurd voor het reduceren van verschijnselen en symptomen en het in stand houden van klinische remissie onder volwassenen met matige tot ernstige actieve ziekte van Crohn die onvoldoende response hadden op conventionele therapie, alsmede voor het reduceren van verschijnselen en symptomen het in stand houden van klinische remissie onder deze patiënten als zij tevens geen response meer hebben of een intolerantie van Infliximab ondervinden.

Klinische onderzoeken houden zich thans bezig met de evaluatie van de potentie van HUMIRA bij andere immuun gerelateerde ziektes.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Ernstige infecties, bloedvergiftiging, tuberculose (TB) en opportunistische infecties alsook met fatale gevolgen, zijn gemeld bij het gebruik van TNF-remmers waaronder HUMIRA. Vele van deze ernstige infecties deden zich voor bij patiënten die tevens andere immunosuppressieve middelen innamen, naast hun onderliggende ziekte, hetgeen infecties zou kunnen beïnvloeden. Ook zijn er gevallen van infecties bekend bij patiënten die alleen HUMIRA gebruiken. Behandeling van HUMIRA dient niet bij patiënten toegepast te worden die actieve infecties hebben. TNF-remmers, waaronder HUMIRA, werden geassocieerd met de reactivering van hepatitis B (HBV) bij patiënten die chronische dragers van deze ziekte zijn; in sommige gevallen met dodelijke afloop. Patiënten die risico lopen op een HBV infectie, dienen alvorens het toedienen van HUMIRA, medisch onderzocht te worden op de mogelijke aanwezigheid van de HBV infectie. De combinatie van HUMIRA en anakinra wordt niet aangeraden en patiënten die HUMIRA gebruiken mogen geen vaccinaties krijgen.

Er zijn, in vergelijking met gecontroleerde patiënten tijdens klinische onderzoeken, meer gevallen van kwaadaardige aandoeningen waargenomen bij patiënten die een TNF-remmer, waaronder HUMIRA, toegediend kregen. Deze kwaadaardige aandoeningen, naast lymfoma en non-melanome huidkanker, waren gelijk, voor wat betreft type en aantal, aan wat te verwachten was onder de algemene bevolking. Er was een toename van ongeveer 3,5 maal lymfoma in de gecombineerde gecontroleerde en ongecontroleerde openlabel delen van klinische onderzoeken van HUMIRA. De potentiële rol van TNF-remmende therapie bij de ontwikkeling van kwaadaardige aandoening is niet bekend. TNF-remmers, waaronder HUMIRA, zijn in verband gebracht met zeldzame gevallen van demyeliniserende ziekten en ernstige allergische reacties. Minder vaak zijn er bij het gebruik van TNF-remmers meldingen gedaan van ernstige bloedaandoeningen.

Toenemende congestieve hartfalen (CHF) zijn geobserveerd met het gebruik van TNF-remmers, waaronder HUMIRA, en er is een nieuw symptoom van CHF bekend in combinatie met TNF-remmers. Behandeling met HUMIRA kan leiden tot vorming van auto-antilichamen en in zeldzame gevallen tot de ontwikkeling van een lupusachtig syndroom. De meest voorkomende bijwerkingen die tijdens de placebogecontroleerde klinische onderzoeken naar voren zijn gekomen bij mensen met reumatoïde artritis (HUMIRA vs. placebo) waren reacties op de plaats van injectie (20 procent vs. 14 procent), infecties aan de bovenste luchtwegen (17 procent vs. 13 procent), pijn op de plaats van de injectie (12 procent vs. 12 procent), hoofdpijn (12 procent vs. 8 procent), uitslag (12 procent vs. 6 procent) en bijholteontstekingen (11 procent vs. 9 procent).Het aantal stopzettingen van de behandeling door bijwerkingen waren bij HUMIRA 7 procent en 4 procent bij placebo. Zoals bij iedere behandeling, dienen de voordelen en risico's van HUMIRA zorgvuldig afgewogen te worden alvorens met de behandeling te starten.

Bij de HUMIRA klinische onderzoeken naar de ziekte van Bechterew, psoriatische artritis en de ziekte van Crohn, was het veiligheidsprofiel voor patiënten die met HUMIRA behandeld waren identiek aan het veiligheidsprofiel bij patiënten met reumatoïde artritis.

Over Abbott

Abbott is een internationaal, omvangrijk bedrijf op het gebied van gezondheidszorg dat zich wijdt aan ontdekkingen, ontwikkeling, fabricage en marketing van farmaceutische en medische producten, waaronder voeding, apparatuur en diagnostische producten. Het bedrijf heeft meer dan 65.000 werknemers en het brengt zijn producten in meer dan 130 landen op de markt.

De persberichten en overige informatie van Abbott kunt u terugvinden op de website van het bedrijf, op http://www.abbott.com.

Website: http://www.abbott.com

BRON Abbott