ABN AMRO Mellon wijzigt samenstelling Raad van Bestuur

13 Feb, 2006, 08:03 GMT Van ABN AMRO Mellon Global Securities Services BV

LONDEN, February 13 /PRNewswire/ -- ABN AMRO Mellon Global Securities Services B.V. maakt vandaag twee wijzigingen in de Raad van Bestuur bekend. John van Verre is benoemd tot Chief Commercial Officer (CCO). Eerder was hij Chief Financial Officer (CFO), een functie die hij vanaf de officiële oprichting van ABN AMRO Mellon in januari 2003 heeft bekleed. Pim Nederpel, de voormalige Euronext Amsterdam-bestuurder, volgt hem op als CFO.

John begon zijn financiële loopbaan bij ABN AMRO in 1988. Hij heeft diverse functies en verantwoordelijkheden gehad, variërend van Head of Operations tijdens de integratie van ABN en Amro Bank, tot Vice President voor International Cash Management. In die laatste functie was hij verantwoordelijk voor (producten op het gebied van) internetbankieren. Van juni 2000 tot december 2002 was John Executive Director voor ABN AMRO Global Transaction Services. In die periode speelde hij een onmisbare rol bij de oprichting van de ABN AMRO Mellon joint-venture, en droeg hij daarnaast zorg voor de herstructurering van de afdeling Client Services van de organisatie. John studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Als CCO is John verantwoordelijk voor de commerciële groei van ABN AMRO Mellon, en dan met name voor de toekomstige ontwikkelingen in bestaande markten en groei op nieuwe terreinen. Daarnaast houdt hij klanttevredenheid en -behoud in het oog, en hoofden relatiebeheer René Wiegel en Nigel Taylorson rapporteren direct aan hem. John blijft lid van de Raad van Bestuur, een rol die hij al vervult sinds hij als CFO bij ABN AMRO Mellon aan de slag ging. John van Verre over zijn nieuwe functie: "Ik ervaar het als een groot voorrecht om vanaf het begin deel te hebben uitgemaakt van ABN AMRO Mellon, en dan nog wel in zo'n belangrijke positie. Ik verheug me erop een nadere bijdrage te mogen leveren aan de voortgaande commerciële groei en het succes van de organisatie."

De benoeming van Pim Nederpel als CFO van ABN AMRO Mellon betreft behalve de eindverantwoordelijkheid voor Finance & Business Technology Services, ook de afdeling Legal en Risk & Compliance. Van deze activiteiten vertegenwoordigt Pim de belangen op bestuursniveau. Pim begon zijn carrière als Compliance Officer voor de Europese Optiebeurs in 1989, waar hij het risicobeheer van de marketmaker-posities verzorgde. In 1995 kreeg hij als Head of Option Clearing de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse clearingactiviteiten. In 2000 werd hij bij hetzelfde bedrijf - dat inmiddels was omgedoopt tot Amsterdam Exchanges (AEX) - Managing Director of Clearing & Depositary. Na de fusie van AEX met Euronext werd Pim benoemd tot Deputy CEO van Clearnet, de in Parijs gevestigde clearingorganisatie van de beurs.

Voor zijn komst bij ABN AMRO Mellon was Pim bestuurder van Euronext Amsterdam, waar hij zich vooral toelegde op de invoering van de 'Euronext centres of expertise' op derivatengebied. Pim studeerde economie en bedrijfskunde en is daarnaast financieel en beleggingsanalist.

Pim over zijn beweegredenen voor de overstap naar ABN AMRO Mellon: "Ik wilde graag deel uitmaken van een organisatie met een reputatie voor uitstekende dienstverlening, goede communicatielijnen en, minstens net zo belangrijk, ambitieuze groeiplannen. Wel wilde ik in de financiële sector blijven werken. Op die manier kan ik namelijk mijn kennis en sterke punten optimaal benutten, maar wel in een voor mij nieuwe en dynamische omgeving. ABN AMRO Mellon bood mij hiervoor de perfecte kans. De vier maanden dat ik hier nu ben, hebben mij alleen maar gesterkt in mijn beslissing om bij ABN AMRO Mellon te komen werken."

Nadine Chakar, CEO van ABN AMRO Mellon: "Het doet mij een groot genoegen deze nieuwe bestuursbenoemingen bekend te maken, en Pim Nederpel als onze nieuwe CFO welkom te heten. Zijn deskundigheid en ervaring zijn voor onze organisatie inmiddels al een belangrijke aanwinst gebleken. Voor John van Verre, die als CFO sinds 2003 een uitmuntende bijdrage aan ABN AMRO Mellon heeft geleverd, betekende dat vooral een zeer soepele overgang naar diens nieuwe positie als CCO. Beide functies zijn van vitaal belang, en een goede invulling ervan is een essentiële voorwaarde voor de voortgaande groei en het succes van ABN AMRO Mellon als toonaangevende internationale effectenbewaarder." // EINDE BERICHT

Noot voor de redactie:

ABN AMRO Mellon Global Securities Services B.V. is voor 50% eigendom van ABN AMRO Bank N.V. en voor de overige 50% van Mellon Financial Corporation. ABN AMRO Mellon levert custody- en aanverwante diensten aan instellingen over de hele wereld, met uitzondering van Noord-Amerika. De organisatie combineert het wereldwijde dienstennetwerk van ABN AMRO met de geavanceerde technologie en producten van Mellon. ABN AMRO Mellon levert onder andere de volgende producten en diensten met toegevoegde waarde: compliancebewaking, investment accounting, performance measurement en analyses. Nieuws en andere informatie over ABN AMRO Mellon Global Securities Services vindt u op www.abnamromellon.com. (Engelstalig).

BRON ABN AMRO Mellon Global Securities Services BV