Adrian Grace nieuwe CEO AEGON UK

08 Maa, 2011, 07:00 GMT Van AEGON N.V.

THE HAGUE, Nederland, March 8, 2011 /PRNewswire/ --

- Otto Thoresen Director General van Association of British Insurers

AEGON heeft Adrian Grace benoemd als Chief Executive Officer van AEGON UK. Adrian Grace volgt Otto Thoresen op die na zes jaar als CEO van AEGON UK de onderneming verlaat. Otto Thoresen wordt Director General van de Association of British Insurers (ABI). Adrian Grace begint op 1 april 2011 in zijn nieuwe positie. Zijn benoeming moet nog door de Financial Services Authority worden goedgekeurd.

Adrian Grace is momenteel Chief Operating Officer van AEGON UK, een positie die hij het afgelopen jaar heeft bekleed. In deze periode was hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling en invoering van de transformatie van AEGON UK die op dit moment plaatsvindt.

AEGON is in juni 2010 gestart met een herstructureringsprogramma ter verbetering van het rendement. Eind 2011 moet een kostenreductie van 25% in de levensverzekerings- en pensioenactiviteiten zijn gerealiseerd. Parallel hieraan zal de focus sterker worden gericht op At Retirement (individuele financiële planning voor het moment van pensionering) en Workplace Savings (sparen via de werkgever), groeimarkten waar AEGON al een sterke positie heeft.

Adrian Grace is sinds februari 2009 in dienst bij AEGON. In zijn eerste jaar bij AEGON was hij als Director of Group Development verantwoordelijk voor verbetering van de operationele efficiency van het verkoopteam en van de adviesondernemingen Origen en Positive Solutions, dochterbedrijven van AEGON. Voordat Adrian Grace bij AEGON kwam, heeft hij bij GE Capital een aantal business development functies vervuld in zowel de Verenigde Staten als het Verre Oosten. Adrian Grace heeft tevens als managing director gewerkt bij Sage Group, HBoS en Barclays Insurance.

Alex Wynaendts, voorzitter van de Raad van Bestuur van AEGON: "Wij zijn Otto Thoresen dankbaar voor de wijze waarop hij AEGON UK heeft geleid en voor alles wat hij gedurende zijn lange loopbaan aan AEGON UK heeft bijgedragen. Adrian Grace heeft met zijn ruime ervaring in de sector en zijn belangrijke aandeel in de herpositionering van onze activiteiten de juiste kwaliteiten om onze organisatie in het Verenigd Koninkrijk verder te brengen. Adrian zal in alle opzichten bijdragen aan de realisatie van de strategische prioriteiten van AEGON UK voor groei op de markten voor At Retirement en Workplace Savings."

Adrian Grace: "Ik ben verheugd dat ik op zo'n belangrijk moment voor ons bedrijf leiding kan gaan geven aan AEGON UK. Ik zal doorgaan met de strategie die het managementteam en de Board van AEGON UK de afgelopen twaalf maanden hebben ingevoerd. Mijn doel is dat we met de uitvoering van onze plannen een hoger prestatieniveau bereiken en nog beter gebruik maken van het feit dat we onderdeel zijn van een wereldwijde onderneming. AEGON UK heeft alles in huis om op termijn tot de winnaars op deze markt te behoren. Ik kijk uit naar de uitdagingen en de kansen die voor ons liggen."

Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website http://www.aegon.com.

Over AEGON

AEGON, de internationale aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en beleggingsproducten, heeft activiteiten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië. AEGON heeft ongeveer 27.500 medewerkers en ongeveer 40 miljoen klanten overal ter wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag.

   
  Kerncijfers - EUR     Jaar 2010   Jaar 2009
  Onderliggend resultaat
  vóór belastingen     2,0 miljard  1,2 miljard
  Verkoop nieuwe
  levensverzekeringen   2,2 miljard  2,1 miljard
 
  Totaal brutostortingen
  (excl. run-off)      33 miljard  28 miljard
  Beheerd vermogen
  (per einde
  verslagperiode)     413 miljard  363 miljard

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit persbericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn 'toekomstgerichte verklaringen' als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: nastreven, geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voornemen, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op AEGON. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

  
  - wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de
   Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

  - veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de 'emerging
   markets', bijvoorbeeld met betrekking tot:

  - de frequentie en omvang van wanbetaling in onze vastrentende
   beleggingsportefeuilles; en

  - het effect op de financiële markten van faillissementen en/of
   bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de 
   daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapier;

  - de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;

  - veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting
   ,verval en andere factoren die de winstgevendheid van onze 
   verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;

  - veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage
   rentestanden of snel veranderende rentestanden;

  - veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder
   de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

  - toenemende concurrentie in Amerika, Nederland, het Verenigd Koninkrijk
   en de 'nieuwe markten';

  - veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke onze
   activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde
   producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

  - veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de
   verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin wij actief zijn;

  - overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;

  - veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;

  - verlaging van een of meer ratings door een kredietbeoordelingsbureau en
   het eventuele negatieve effect daarvan op onze mogelijkheden kapitaal 
   op te halen, op onze liquiditeit en financiële situatie;

  - verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van een van onze
   verzekeraars en het eventuele negatieve effect daarvan op geschreven 
   premies, polisverlenging en winstgevendheid van de verzekeraar en onze 
   liquiditeit;

  - het effect van Solvency II en van regelgeving in andere jurisdicties
   met betrekking tot kapitaalvereisten;

  - rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor wij verplicht
   worden substantiële schadebetalingen te doen of onze werkwijze te 
   veranderen;

  - het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;

  - veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of
   belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar 
   onze producten beïnvloeden;

  - het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen,
   beëindiging van producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het
   succes van de integratie van overnames en het behalen van verwachte
   resultaten en synergieën van overnames;

  - ons onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen,
   efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar te
   maken;

  - het uitblijven van toestemming van De Nederlandsche Bank om onze Core
   Capital Securities terug te kopen; en

  - het niet kunnen desinvesteren van Transamerica Reinsurance op
   voorwaarden waar wij ons in kunnen vinden.

Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij Euronext Amsterdam en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het 20-F report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit persbericht. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.

  
  Contact

  Media:
  Greg Tucker

  +31(0)70-344-8956
  gcc-ir@aegon.com

  Investor Relations:
  Gerbrand Nijman
  +31(0)70-344-8305
  ir@aegon.com

http://www.aegon.com

  
  Contact

  Media:
  Greg Tucker

  +31(0)70-344-8956
  gcc-ir@aegon.com

  Investor Relations:

  Gerbrand Nijman
  +31(0)70-344-8305
  ir@aegon.com

http://www.aegon.com

PRN NLD

BRON AEGON N.V.